18/05/2022 lúc 09:57 (GMT+7)
Breaking News

Triển khai Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021-2025

Bộ Công an- Cơ quan Thường trực phòng, chống ma túy của Chính phủ vừa có văn bản đề nghị các bộ, ngành, đoàn thể và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm được giao trong Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 1452/QĐ-TTg ngày 31/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Công an-  Cơ quan Thường trực phòng, chống ma túy của Chính phủ vừa có văn bản đề nghị các bộ, ngành, đoàn thể và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm được giao trong Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 1452/QĐ-TTg ngày 31/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Ảnh minh họa

Theo đó, Bộ Công an đề nghị các bộ, ngành, đoàn thể và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch thực hiện, cụ thể hóa 9 nhiệm vụ, 5 giải pháp trong Chương trình phòng, chống ma túy cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay và bảo đảm công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.

Các bộ, ngành được giao chủ trì xây dựng 15 dự án, 5 tiểu dự án trong Chương trình phòng, chống ma túy cũng được yêu cầu khẩn trương xây dựng, thẩm định, phê duyệt và hướng dẫn, phối hợp các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện.

Đồng thời, tham mưu, hoàn thiện, triển khai, đôn đốc thực hiện văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống ma túy; tập trung xây dựng 3 Nghị định, 01 Thông tư hướng dẫn thực hiện Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 theo phân công của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 720/QĐ-TTg ngày 18/5/2021; Bộ Công an chủ trì phối hợp các đơn vị, địa phương rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng, chống ma túy.

Thực hiện Quyết định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Ban Chấp hành Trung ương, xử lý trách nhiệm đối với cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền để xảy ra tình hình tệ nạn ma túy phức tạp, kéo dài ở địa phương, đơn vị do mình phụ trách, quản lý; trách nhiệm liên đới đối với cán bộ lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền nếu để người thân trong gia đình nghiện ma túy hoặc các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy.

Bộ Công an cũng đề nghị UBND, Ban Chỉ  đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó có việc ban hành Chương trình, kế hoạch cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ để triển khai thực hiện gắn với kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội hằng năm và theo từng giai đoạn cụ thể của địa phương, nhất là việc triển khai thực hiện các Dự án, Tiểu dự án trong Chương trình phòng, chống ma túy (sau khi được phê duyệt).

Chỉ đạo các lực lượng tập trung đấu tranh quyết liệt với số đối tượng hoạt động mua bán, vận chuyển, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp và triệt xóa, không để hình thành, tái hình thành các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy; tăng cường kiểm tra, giám sát, triệt xóa diện tích trồng và tái trồng cây có chất ma túy; thực hiện có hiệu quả kế hoạch chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự an toàn xã hội, trong đó có xã, phường, thị trấn trọng điểm, phức tạp về ma túy.

Triển khai thực hiện có hiệu quả quy định mới của Luật Phòng chống ma túy năm 2021, tập trung rà soát, thống kê đánh giá chính xác tình hình người sử dụng trái phép chất ma túy; thực hiện xác định tình trạng nghiện và tổ chức cai nghiện có hiệu quả; kiểm soát chặt chẽ các loại tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc thú y có chứa chất ma túy, không để tội phạm ma túy lợi dụng vào việc sản xuất trái phép các chất ma túy... Thực hiện nghiêm túc công tác thống kê phòng, chống ma túy theo quy định.

Hằng năm tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6” theo Quyết định số 93/QĐ-TTg ngày 13/6/2001 của Thủ tướng Chính phủ đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế tại địa phương.

Triển khai các hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; phòng, chống ma túy, tập trung những nhóm đối tượng có nguy cơ cao, học sinh, sinh viên; nghiên cứu, tham mưu triển khai ứng dụng các trang mạng xã hội (Zalo, Facebook...) trong công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy. Rà soát thanh loại những mô hình, câu lạc bộ phòng, chống ma túy hoạt động không hiệu quả và phổ biến, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác phòng, chống ma túy. Kịp thời khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống ma túy.

Làm tốt công tác quản lý, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người được đặc xá, chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, tái hòa nhập cộng đồng; giám sát và thực hiện các kiến nghị, khiếu nại của nhân dân ở cơ sở, góp phần phòng ngừa, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy.

Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm các cấp cho phù hợp với thực tiễn ở địa phương; tăng cường bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ chuyên trách phòng, chống ma túy đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ  đặt ra.

Bộ Công an cũng giao Văn phòng Bộ theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy. Tham mưu, đề xuất khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy. Định kỳ sơ kết, tổng kết và báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Phấn đấu đến năm 2025 triệt xóa trên 80% số 'điểm nóng' ma túy

Trước đó, ngày 31/08/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1452/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021-2025.

Chương trình đặt mục tiêu đến năm 2025, phấn đấu kiềm chế tỷ lệ gia tăng số người nghiện ma túy và số xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy dưới 1% so với năm trước. Trên 80% số người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy có hồ sơ quản lý được tiếp cận dịch vụ tư vấn, điều trị, cai nghiện ma túy, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng. Số vụ phạm tội về ma túy được phát hiện, bắt giữ hàng năm tăng từ 5% so với năm trước, trên 90% số vụ án ma túy được giải quyết, xét xử, 100% các vụ việc có thông tin về vận chuyển trái phép chất ma túy qua đường biển, hàng không, chuyển phát nhanh được xác minh làm rõ.

Số điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy được triệt xóa tăng từ 5% so với năm trước, phấn đấu đến năm 2025 triệt xóa trên 80% số “điểm nóng” về ma túy. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các kiến thức phòng, chống ma túy với các hình thức, thời lượng và nội dung phù hợp tại 100% số xã, phường, thị trấn, trường học, khu công nghiệp, khu chế xuất. Kiểm soát chặt chẽ 100% các loại tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất, xóa bỏ cơ bản và bền vững việc trồng và tái trồng cây có chứa chất ma túy. Tăng cường hợp tác đấu tranh với tội phạm ma túy xuyên quốc gia.

Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập