20/06/2024 lúc 02:18 (GMT+7)
Breaking News

TP.Hà Nội: Dừng in thẻ BHYT giấy từ ngày 15/10

TP. Hà Nội vừa có Công văn số 5386/BHXH-TST từ ngày 15/10 về việc dừng in thẻ BHYT giấy. Người dân có thể sử dụng thẻ BHYT giấy đã được cấp hoặc cài đặt ứng dụng VssID để tra cứu thông tin tham gia, thụ hưởng BHXH, BHYT, BHTN.

Dừng in thẻ BHYT giấy từ ngày 15/10 trên địa bàn TP. Hà Nội 

Trong nội dung công công văn ghi rõ: Từ 15/10/2023, BHXH TP. Hà Nội dừng việc in thẻ BHYT giấy chuyển đến Trung tâm Dịch vụ việc làm để trả cho người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp như hiện nay và đã được gửi đến các cơ sở khám chữa bệnh BHYT trên địa bàn; Trung tâm Dịch vụ việc làm về việc gia hạn thẻ BHYT cho người đang hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp.

Thay vào đó, ngành thực hiện gia hạn thẻ trên hệ thống dữ liệu điện tử. Người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp vẫn tiếp tục sử dụng mã số BHXH cũ trước khi nghỉ hưởng trợ cấp thất nghiệp.

BHXH TP. Hà Nội cũng đề nghị Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố tiếp tục phối hợp tuyên truyền đến người lao động khi nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp thực hiện cài đặt ứng dụng "VssID - Bảo hiểm xã hội số" để tra cứu thông tin về quá trình tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, BHTN.

Đồng thời sử dụng thẻ BHYT điện tử khi đi khám, chữa bệnh trên ứng dụng đối với những trường hợp có thay đổi nơi khám, chữa bệnh. Hiện nay, các cơ sở khám, chữa bệnh đã dùng hình ảnh thẻ trên ứng dụng VssID, CCCD gắn chíp thay thế thẻ BHYT giấy.