09/12/2023 lúc 06:33 (GMT+7)
Breaking News

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Diễn đàn đầu tư Đà Nẵng 2022

Ngày 25/6, Thành ủy và UBND TP Đà Nẵng tổ chức Diễn đàn đầu tư Đà Nẵng 2022 với sự tham dự của gần 600 đại biểu trực tiếp và hơn 300 đại biểu theo dõi trực tuyến. Đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tham dự và phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn.

Phát biểu tại Diễn đàn đầu tư Đà Nẵng 2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhận định: “Đà Nẵng đã biến không thành có, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể”.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại diễn đàn - Ảnh: CTTĐT.

Diễn đàn đầu tư Đà Nẵng 2022 nhằm quảng bá tiềm năng, lợi thế, cơ hội đầu tư của thành phố Đà Nẵng để tranh thủ thu hút các nguồn lực đầu tư trong và ngoài nước, nhất là nguồn vốn FDI. Trước đông đảo các nhà đầu tư, tổ chức quốc tế, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết Việt Nam cam kết mạnh mẽ xây dựng một môi trường đầu tư lành mạnh, bình đẳng, minh bạch, công khai với tinh thần “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”, các bên đều chiến thắng.

Theo Thủ tướng, Việt Nam đang xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa để phát huy tối đa năng lực của tất cả mọi người cũng như mọi doanh nghiệp, nhà đầu tư. "Xác định con người là trung tâm, là chủ thể, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển để thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc", Thủ tướng khẳng định.

Các nhà đầu tư trong và ngoài nước tham dự diễn đàn đầu tư Đà nẵng - Ảnh: CTTĐT.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho hay, Việt Nam đang tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới bởi sau các cuộc chiến tranh và 35 năm đổi mới, Việt Nam còn rất nhiều việc phải làm, nhất là thực hiện 3 đột phá chiến lược về nguồn nhân lực, hạ tầng và thể chế. "Chúng tôi biết sức mạnh của mình ở đâu để phát huy và nhân lên và cũng biết chỗ yếu của mình ở đâu để cùng nhau và cùng các nhà đầu tư, các doanh nghiệp kịp thời khắc phục", Thủ tướng phát biểu.

Thông qua diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã lắng nghe các đề xuất của nhà đầu tư. Thủ tướng bày tỏ cam kết mạnh mẽ về xây dựng môi trường đầu tư lành mạnh, bình đẳng và minh bạch. Về tiềm lực của Đà Nẵng, Thủ tướng cho hay thành phố đã vươn lên rất mạnh mẽ sau khi chia tách khỏi tỉnh Quảng Nam, thành phố đã và đang "biến không thành có, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể". "Đó chính là điểm mạnh nhất của TP. Đà Nẵng. Ai tới Đà Nẵng thời điểm khi chia tách tỉnh và thời điểm này thì mới thấy sự khác biệt", Thủ tướng nhấn mạnh.

Các nhà đầu tư nhận giấy chứng nhận tại diễn đàn - Ảnh: CTTĐT.

Thủ tướng nêu rõ một số lĩnh vực mà Việt Nam và Đà Nẵng đang ưu tiên thu hút đầu tư như công nghệ thông tin, hạ tầng chuyển đổi số, ứng phó biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng xanh, đa dạng hóa chuỗi cung ứng, hạ tầng công nghiệp, hạ tầng đô thị, đào tạo nguồn nhân lực, phát triển công nghiệp dược, trang thiết bị y tế, các ngành công nghiệp nền tảng như chế biến chế tạo, vật liệu, các ngành đổi mới, sáng tạo, phát triển thị trường vốn…

Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu Đà Nẵng tiếp tục phát huy mạnh mẽ những kết quả đã đạt được, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, lấy nội lực là cơ bản, chiến lược, lâu dài, quyết định, ngoại lực là quan trọng, đột phá, thường xuyên.

"Các cấp, các ngành phải phối hợp chặt chẽ, hiệu quả hơn, đặc biệt là đẩy mạnh, tích cực hơn nữa trong cải cách thủ tục hành chính với doanh nghiệp và người dân", Thủ tướng yêu cầu.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ - Ảnh: CTTĐT.

Phát biểu bế mạc Diễn đàn đầu tư Đà Nẵng 2022, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, thay mặt lãnh đạo thành phố tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và sẽ cụ thể hóa để triển khai trong thời gian tới.

Theo đó, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cam kết 5 vấn đề với các nhà đầu tư, gồm: Đà Nẵng sẽ tiếp tục xây dựng và kiến nghị với Trung ương bổ sung các cơ chế, chính sách để khuyến khích đầu tư; chuẩn bị đầy đủ điều kiện về quy hoạch, hạ tầng để đón dòng vốn đầu tư; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho biết thành phố đã, đang cố gắng tháo gỡ các vướng mắc của dự án trên tinh thần đảm bảo hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân

"Thứ năm, thành phố đang và sẽ quyết tâm báo cáo cấp có thẩm quyền tháo gỡ các vướng mắc cho các công trình, dự án gặp khó khăn, vướng mắc trong nhiều năm trên tinh thần đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và người dân để khơi thông các nguồn lực, phục vụ sự phát triển của thành phố và doanh nghiệp", Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng khẳng định.

Tuấn Khôi - Võ Hà