24/09/2023 lúc 01:36 (GMT+7)
Breaking News

Thiệu Hóa (Thanh Hoá) phấn đấu trở thành huyện NTM nâng cao vào năm 2025

Qua quá trình xây dựng NTM, đến nay kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Thiệu Hoá được đầu tư phát triển mạnh mẽ; các lĩnh vực thương mại - dịch vụ có bước chuyển biến tích cực, diện mạo đô thị cơ bản được hình thành, bộ mặt nông thôn thật sự có nhiều đổi mới.
 Nông thôn mới kiểu mẫu trên quê hương Thiệu Trung (Thiệu Hóa).

Thiệu Hoá là vùng đất “địa linh nhân kiệt”, nơi sản sinh ra các anh hùng hào kiệt, các bậc khai quốc công thần, danh nhân văn hóa của dân tộc. Nơi có Chi bộ Phúc Lộc là một trong ba chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa. Nhân dân Thiệu Hoá có truyền thống yêu nước, cần cù, hiếu học, anh hùng trong chiến đấu, sáng tạo trong thời kỳ đổi mới. Xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên, đồng thời là cơ hội để phát triển, trong những năm qua, huyện Thiệu Hóa đã đạt được những thành quả quan trọng.

Thiệu Nguyên phấn đấu về đích NTM kiểu mẫu năm 2023.

Huyện Thiệu Hóa được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2020. Bước vào giai đoạn mới xây dựng Nông thôn mới nâng cao, Nông thôn mới kiểu mẫu, đến nay toàn huyện đạt 04/09 tiêu chí huyện NTM nâng cao gồm: Thủy lợi - PCTT, Điện, Kinh tế và Hệ thống chính trị - An ninh trật tự - Hành chính công. Có 05 xã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao (Thiệu Nguyên, Thiệu Long, Thiệu Phú, Minh Tâm và Thiệu Trung), đồng thời đã hoàn thành 1 xã Nông thôn mới kiểu mẫu (Xã Thiệu Trung), 32 thôn Nông thôn mới kiểu mẫu. Tập trung chỉ đạo xây dựng thành công 6 xã NTM nâng cao (Thiệu Viên, Thiệu Phúc, Thiệu Ngọc, Thiệu Chính, Thiệu Giao, Thiệu Lý), 02 xã xây dựng xã NTM kiểu mẫu (Thiệu Long và Thiệu Nguyên) với tiêu chí nổi trội là Chuyển đổi số, xây dựng các thôn thông minh, dự kiến đến ngày 30/9/2023 hoàn thành hồ sơ xã NTM kiểu mẫu trình thẩm định.

Công tác giảm nghèo luôn được huyện quan tâm thực hiện, nên tỷ lệ hộ nghèo chung của huyện đã được kéo giảm đáng kể. Các lĩnh vực Y tế có bước phát triển, chất lượng giáo dục ngày càng nâng cao, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân. Ngoài ra, các phong trào văn hóa - thể thao luôn được đẩy mạnh và phát triển, các giá trị văn hóa, lịch sử được giữ gìn và phát huy; cảnh quan môi trường nông thôn ngày càng được cải thiện, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên, đặc biệt là sự đồng tình ủng hộ của người dân, doanh nghiệp trong công cuộc xây dựng Nông thôn mới. Bên cạnh đó, hệ thống chính trị, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên không ngừng được nâng lên; hoạt động của các cơ quan Dân vận, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội có bước đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Một người dân xã Thiệu Giao bộc bạch: “Con đường đi qua nhà tôi ngày trước chỉ rộng hơn 3m, xe cộ đi lại tránh nhau khó khăn, khi được cán bộ xã và thôn tuyên truyền về những lợi ích xây dựng NTM, vận động hiến đất để làm đường giao thông. Tôi đã tự nguyện hiến đất để làm đường; không những thuận lợi cho gia đình chúng tôi mà còn cả cho đời con cháu nữa. Giờ đây, con đường được làm mới, đổ nhựa Appha rộng gần 7m, ô tô tránh nhau thoải mái, cảnh quan xanh - sạch - đẹp nên người dân ai cũng vui mừng, phấn khởi”.

Các phong trào hiến đất mở rộng đường, xã hội hoá nâng cấp, cải tạo hệ thống giao thông, thoát nước, chiếu sáng, chỉnh trang cảnh quan môi trường, lắp đặt dụng cụ thể dục thể thao… tiếp tục được các xã, thị trấn trên địa bàn huyện chỉ đạo triển khai và có sức lan tỏa rộng rãi. Trong 6 tháng đầu năm 2023, toàn huyện đã có 767 hộ dân hiến 15.129 m2 đất (Một số đơn vị làm tốt như: Thiệu Hợp, Thiệu Giao, Thiệu Vận, Thiệu Lý, Thiệu Quang…). Thảm nhựa Asphal được 12,8km ở một số xã: Thiệu Giao, Thiệu Nguyên, Thiệu Phúc, Thiệu Viên, Thiệu Duy, Thiệu Phú và Thiệu Long. Đổ được 28,1km đường bê tông. Xây dựng, nâng cấp được 91,6km tường rào mẫu. Nâng cấp, sữa chữa 18,8km rãnh thoát nước. Di chuyển 89 cột điện. Sửa chữa và xây mới được 23 nhà văn hoá. Mua 18.234 thùng đựng rác thải theo quy định.

Lễ ký kết đưa các sản phẩm OCOP, sản phẩm thế mạnh của huyện Thiệu Hóa vào siêu thị The City.

Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” - OCOP trên địa bàn huyện tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả. Đến nay, có 22 sản phẩm OCOP, trong đó có 7 sản phẩm đạt 4 sao, 15 sản phẩm đạt 3 sao. Công tác xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu sản phẩm OCOP được quan tâm thực hiện. Hiện nay đang phối hợp với Tập đoàn Lan Chi để sớm đưa một số sản phẩm OCOP của một số chủ thể vào hệ thống siêu thị The City.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được trong quá trình xây dựng NTM và nâng cao các tiêu chí huyện đạt chuẩn NTM, cũng như công tác xây dựng xã NTM nâng cao trên địa bàn huyện vẫn còn những mặt hạn chế như: Bộ tiêu chí xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu ngày càng được hoàn thiện theo hướng đòi hỏi cao hơn, khó hơn. Mặt khác, còn khó khăn trong bối cảnh chung về nguồn lực đầu tư và các thay đổi trong quản lý nhà nước về một số lĩnh vực như đất đai, đầu tư xây dựng… Công tác tuyên truyền chưa thật sự đi vào chiều sâu; một bộ phận người dân chưa thật sự chuyển biến nhận thức, còn có suy nghĩ trông chờ vào sự đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước nên chưa phát huy hết vai trò chủ thể của mình trong xây dựng NTM. Cùng đó, tuy kinh tế của huyện có bước phát triển nhưng chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế sẵn có của địa phương; việc triển khai kế hoạch tái cơ cấu kinh tế chuyển biến còn chậm, nhất là đối với việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi sản xuất theo hướng liên kết, tổ hợp tác và hợp tác xã tuy được củng cố, phát triển nhưng chưa thật sự ổn định. Ngoài ra, một số tiêu chí NTM đã đạt nhưng chất lượng chưa cao, thiếu tính bền vững, nhất là đối với tiêu chí thu nhập, hộ nghèo, an ninh trật tự xã hội, môi trường…

Thị trấn Thiệu Hóa phấn đấu đạt chuẩn Đô thị văn minh năm 2024.

Với phương châm xây dựng NTM là một quá trình "có điểm đầu nhưng không có điểm kết thúc”, để tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí huyện đạt chuẩn NTM đi vào chiều sâu, bền vững, thực sự trở thành phong trào sâu rộng, có sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút toàn xã hội tham gia, hướng đến xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2025. Huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và phát huy vai trò tích cực, chủ động của người dân cùng với sự quan tâm của toàn xã hội trong xây dựng NTM. Bên cạnh đó, huyện sẽ tập trung phấn đấu cơ bản đạt 09/09 tiêu chí NTM nâng cao và hoàn chỉnh hồ sơ trình cấp có thẩm quyền thẩm tra, thẩm định theo quy định trong năm 2024. Đối với xã NTM nâng cao và xã NTM kiểu mẫu định hướng đến năm 2024 cố gắng có thêm 02 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, dự kiến là xã Thiệu Chính và xã Thiệu Viên (đến cuối năm 2024 toàn huyện có 05/24 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu), thêm 06 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, dự kiến gồm: Tân Châu, Thiệu Quang, Thiệu Toán, Thiệu Duy, Thiệu Thành và Thiệu Vận (đến cuối năm 2024 toàn huyện có 12/24 xã đạt NTM nâng cao). Đối với 07/24 xã còn lại phấn đấu đơn vị đạt thấp nhất là 14/19 tiêu chí NTM nâng cao. Đối với thôn NTM kiểu mẫu và thôn thông minh định hướng trong năm 2024, có thêm 30 thôn đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu (nâng tổng số thôn được công nhận NTM kiểu mẫu đến cuối năm 2024 là 88/153 thôn), có thêm 02 thôn đạt thôn thông minh (nâng tổng số thôn đạt thôn thông minh trên địa bàn huyện là 08/153 thôn). Đối với xây dựng đô thị văn minh, trọng tâm là thị trấn Thiệu Hoá đạt chuẩn Đô thị văn minh. Thị trấn Hậu Hiền sau khi được thành lập, đến cuối năm 2024 đạt 5/9 tiêu chí đô thị văn minh.

Song song đó, các xã cần quản lý chặt chẽ quá trình thực hiện việc đầu tư, xây dựng các công trình với phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát" nhằm không để xảy ra hiện tượng tiêu cực, lãng phí, tham nhũng làm mất lòng tin của Nhân dân. Đồng thời, từng cán bộ, đảng viên phải gương mẫu đi đầu trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn cư trú; đồng thời tăng cường kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhằm tìm ra những gương điển hình, những cách làm hay, sáng tạo cần nhân rộng; kịp thời uốn nắn những biểu hiện sai lệch, chạy theo thành tích trong quá trình thực hiện.

Ngoài ra, cần đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Theo đó, một trong những giải pháp được đặt ra là cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp gắn với xây dựng NTM theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, sản xuất theo chuỗi giá trị; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất; nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Tiếp tục duy trì, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp, trong đó triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm (OCOP)" nhằm góp phần nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững cho người dân, bởi vì muốn giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM thì đời sống kinh tế của người dân phải luôn được ổn định và nâng lên. Theo định hướng đến năm 2024, toàn huyện có thêm 15 sản phẩm được trình, công nhận OCOP từ 3 sao trở lên (trong đó có 01 sản phẩm 5 sao, 03 sản phẩm 4 sao và 11 sản phẩm 3 sao). Đặc biệt, huyện tiếp tục đấy mạnh hơn nữa phong trào hiến đất mở rộng đường, nâng cấp, cải tạo hệ thống giao thông theo hướng văn minh, hiện đại gồm: Thảm nhựa Asphal kết hợp hệ thống thoát nước, chiếu sáng, cây xanh được khoảng 40km. Làm được khoảng 70km tường rào mẫu. Trồng thêm được 60 tuyến đường hoa, với chiều dài tối thiểu mỗi tuyến là 0,5km. Tổng số hộ gia đình lắp đặt và sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện đạt 50%. Có 75% số hộ thực hiện phân loại rác thải tại nguồn và 95% số hộ sử dụng thùng đựng rác thải theo quy định. Có 100% các Nhà văn hoá và điểm công cộng chính ở các xã được lắp đặt các dụng cụ TDTT và vui chơi cho trẻ.

Với truyền thống đoàn kết, tin tưởng huyện Thiệu Hóa sẽ chung sức, đồng lòng, quyết tâm cao nhất thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu chương trình xây dựng Nông thôn mới nâng cao, Nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp./.

Hải Nam - Hoàng Trang