18/06/2024 lúc 23:31 (GMT+7)
Breaking News

Thiệu Hóa (Thanh Hoá): Phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao

Thời gian qua, phong trào xây dựng thôn, xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, đặc biệt là phong trào “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh” được các cấp, ngành, địa phương, đơn vị và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện Thiệu Hóa hưởng ứng mạnh mẽ, bằng nhiều cách làm hay, thiết thực, qua đó đã góp phần thay đổi diện mạo và thúc đẩy sự phát triển của địa phương.
Nhân dân huyện Thiệu Hóa tích cực tham gia phong trào hiến đất, đóng góp mở rộng, nâng cấp đường giao thông theo hướng hiện đại, văn minh.

Triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025, huyện Thiệu Hóa đã chuyển trọng tâm sang xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu gắn với đô thị văn minh, nhất quán quan điểm chỉ đạo, xây dựng NTM là quá trình thường xuyên, liên tục, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân nông thôn. Huyện đã tập trung chỉ đạo các địa phương rà soát, bổ sung, hoàn thiện quy hoạch chung xây dựng cấp xã gắn với đô thị hóa, bền vững, hiện đại. Đã ban hành các cơ chế, kích cầu, hỗ trợ khuyến khích các địa phương đầu tư nâng cấp kết cấu hạ tầng, phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, liên kết sản xuất, thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)... Đồng thời phát động các phong trào “Nhân dân tham gia hiến đất, đóng góp mở rộng, nâng cấp đường giao thông nông thôn theo hướng hiện đại, văn minh”; phong trào “Phụ nữ với mô hình tham gia phân loại rác thải tại hộ gia đình”; phong trào “Vận động lắp đặt điểm luyện tập thể thao kết hợp sân vui chơi cho thiếu nhi”...

Xã Thiệu Phúc đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2023.

Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chỉ đạo XDNTM huyện thường xuyên tổ chức giao ban, kiểm tra tiến độ thực hiện của các xã, thị trấn, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, có biện pháp chỉ đạo quyết liệt trong quá trình thực hiện các tiêu chí xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, đô thị văn minh và thôn NTM kiểu mẫu. Kết quả cho thấy hiện nay huyện đạt 03/09 tiêu chí (18/38 chỉ tiêu) huyện NTM nâng cao gồm: Quy hoạch, Thủy lợi - PCTT và An ninh trật tự - Hành chính công. Có 02 xã được công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu (xã Thiệu Trung và Thiệu Nguyên), 05 xã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao (xã Thiệu Trung, Thiệu Nguyên, Thiệu Long, Thiệu Phúc và Thiệu Viên), 57 thôn kiễu mẫu. Đối với xây dựng đô thị văn minh, ở thị trấn Thiệu Hóa đạt 05/09 tiêu chí đô thị văn minh, thị trấn Hậu Hiền đạt 03/09 tiêu chí đô thị văn minh. Toàn huyện có 28 sản phẩm (trong đó có 7 sản phẩm 4 sao và 21 sản phẩm 3 sao).

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền mà phong trào xây dựng NTM trên địa bàn huyện được Nhân dân nhiệt tình hưởng ứng tham gia đóng góp sức người, sức của và có sức lan tỏa mạnh mẽ. Đến nay, toàn huyện đã có thêm 155 hộ dân hiến 3.094m2 đất và tổ chức nâng cấp 6,8 km đường giao thông nông thôn (có 2,2 km thảm nhựa Asphalt); làm mới, nâng cấp 5 nhà văn hóa thôn; chỉnh trang, xây mới 10,3 km tường rào kiểu mẫu, 3,8 km rãnh thoát nước khu dân cư; làm mới 900m hệ thống điện chiếu sáng; trồng thêm 35,3 nghìn cây xanh, 6,3 km đường hoa; mua mới 1.833 thùng đựng rác thải và xây 396 bể phân loại rác. Bên cạnh đó, nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã có nhiều chuyển biến tích cực, rõ nét, nhiều mô hình sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị mang lại hiệu quả kinh tế cao được nhân rộng.

Xã Thiệu Chính nỗ lực duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí để sớm hoàn thành NTM nâng cao, kiễu mẫu.

Đơn cử như tại xã Thiệu Chính, huyện Thiệu Hóa, sau khi đạt chuẩn NTM, hàng năm, xã Thiệu Chính nỗ lực duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt và tập trung hoàn thành các tiêu chí chưa đạt. Để có cơ sở thực hiện, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về xây dựng xã NTM nâng cao, kiểu mẫu, thành lập và kiện toàn Ban chỉ đạo, phân công từng cán bộ phụ trách và hướng dẫn các thôn tổ chức thực hiện. Từ đó, người dân hiểu rõ hơn nội dung, ý nghĩa xây dựng NTM nói chung và xây dựng NTM nâng cao nói riêng và tích cực tham gia hiến đất, đóng góp tiền của, ngày công, làm đường, ngõ, xóm. Đến nay toàn xã đã hoàn thiện cơ bản được 18/19 tiêu chí và đã được các ngành cấp huyện thẩm tra, còn lại 01 tiêu chí chưa đạt là tiêu chí 18 - Chất lượng môi trường sống do xã chưa có hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung, hiện nay xã đang phối hợp với nhà máy nước sạch Núi Go để sớm lắp đặt đường ống, đấu nối nước sạch đến với các hộ dân, đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động để các hộ dân đăng ký và lắp đặt sử dụng nước sạch đảm bảo theo quy định. Với mục tiêu về đích NTM kiễu mẫu, xã đã chọn tiêu chí Y tế làm tiêu chí nổi trội, trong đó hạ tầng, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế được đầu tư đồng bộ, đội ngũ cán bộ y tế có trình độ chuyên môn, đã đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân. Dự kiến kế hoạch năm 2024 xã về địch NTM nâng cao, kiểu mẫu.

Dưa vàng Vạn Hà - Sản phẩm OCOP 4 sao của HTX Dịch vụ nông nghiệp Thiệu Hưng đem lại gia trị kinh tế cao.

Trong thời gian tới, huyện Thiệu Hóa tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và đô thị văn minh theo hướng phát triển toàn diện, bền vững gắn với đô thị hóa. Để đạt mục tiêu đề ra, huyện Thiệu Hóa tập trung tuyên truyền những thành quả đạt được trong XDNTM, qua đó, tạo niềm tin, cổ vũ, động viên Nhân dân tiếp tục hăng hái thực hiện chương trình, coi XDNTM là công việc lâu dài. Đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng sản xuất tập trung, quy mô lớn, công nghệ cao, nâng cao giá trị gia tăng, khả năng cạnh tranh và phát triển bền vững. Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động và thành lập các HTX kiểu mới trong nông nghiệp; đồng thời, thực hiện ngày càng có hiệu quả hơn Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Tăng cường thu hút các doanh nghiệp, thành phần kinh tế đầu tư phát triển công nghiệp trên địa bàn, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động. Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng lĩnh vực văn hóa – xã hội; trong đó, tập trung xây dựng gia đình văn hóa, con người văn hóa có tri thức, đạo đức và trách nhiệm với cộng đồng, đất nước. Tăng cường đầu tư bổ sung cơ sở vật chất trường học, trang thiết bị dạy học, bảo đảm duy trì, nâng cao chất lượng trường chuẩn quốc gia. Đầu tư trang thiết bị nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân. Thường xuyên đầu tư, chỉnh trang cảnh quan, môi trường trong các cơ sở y tế bảo đảm sáng - xanh - sạch - đẹp theo hướng đô thị hóa...Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, bảo đảm an ninh trật tự nông thôn luôn được duy trì, giữ vững.

Kế thừa những kết quả đã đạt được, phát huy mạnh mẽ tinh thần đổi mới, sáng tạo. Đảng bộ, chính quyền, các đoàn thể chính trị và Nhân dân huyện Thiệu Hóa quyết tâm nỗ lực phấn đấu cao hơn nữa, vượt qua khó khăn, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, góp phần tạo thế và lực mới để huyện Thiệu Hóa phấn đấu trở thành huyện NTM nâng cao vào năm 2025./.

Hải Nam - Hoàng Trang