27/05/2022 lúc 08:00 (GMT+7)
Breaking News

"Thiết lập vùng xanh không Covid" phục vụ hoạt động xuất, nhập khẩu

UBND tỉnh mới đây vừa quyết định về việc dừng hoạt động Chốt kiểm soát y tế liên ngành tại Km 237 đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai từ 8h00 ngày 18/1.

UBND tỉnh mới đây vừa quyết định về việc dừng hoạt động Chốt kiểm soát y tế liên ngành tại Km 237 đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai từ 8h00 ngày 18/1.

Văn bản nêu rõ, thực hiện Phương án số 16/PA-UBND, ngày 17/1 về Thiết lập “vùng xanh không Covid-19” phục vụ hoạt động xuất, nhập khẩu tại Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo: Dừng hoạt động Chốt kiểm soát y tế liên ngành tại Km 237 đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai từ 8h00 ngày 18/1/2022.

Dừng hoạt động Chốt kiểm soát y tế liên ngành tại Km237 từ 8h00 ngày 18/1/2022.

UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thống kê toài bộ tài sản của Chốt kiểm soát y tế liên ngành tại Km 237, tham mưu UBND tỉnh phân bổ các tài sản nêu trên cho các đơn vị để liếp tục sử dụng theo quy định./.

Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập