19/06/2024 lúc 11:47 (GMT+7)
Breaking News

Thị xã Nghi Sơn: Đậm nét kinh tế - xã hội với nhiều triển vọng mới

Thị xã Nghi Sơn nằm ở cửa ngõ phía Đông Nam tỉnh Thanh Hóa với dân số trên 307.000 người, diện tích tự nhiên 455km2. Với vị trí chiến lược cùng những trang sử hào hùng đã hun đúc con người Nghi Sơn đức tính cần cù, chăm chỉ, sáng tạo, yêu thương, đoàn kết và đùm bọc lẫn nhau. Đó là lợi thế lớn nhất, vừa là động lực vừa là đòn bẩy để thúc đẩy phát triển kinh tế Nghi Sơn theo hướng bền vững và hội nhập mạnh mẽ.
Thị xã Nghi Sơn - Đậm nét phát triển kinh tế - xã hội với nhiều triển vọng mới.

Bứt phá đậm nét chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Được thiên nhiên ưu đãi với 3 vùng sinh thái, đồng bằng, ven biển và bán sơn địa, thị xã Nghi Sơn rất thuận lợi cho phát triển đa dạng các loại hình kinh tế như: công nghiệp, dịch vụ - du lịch, nông - lâm - thủy sản và kinh tế biển. Là địa phương với đa dạng loại hình giao thông, nhiều tuyến giao thông huyết mạch quốc gia như: Quốc lộ 1A, đường sắt Bắc - Nam, vận tải biển trong nước và quốc tế qua hệ thống cảng biển Nghi Sơn, các tuyến đường quan trọng nối liền Khu kinh tế Nghi Sơn với các khu vực phát triển kinh tế của tỉnh, đây là tiềm năng, lợi thế để thu hút đầu tư trong và ngoài nước, thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá, đô thị hóa.

Đô thị thị xã Nghi Sơn ngày càng khang trang, giàu đẹp.

Năm 2023 mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, song với sự quyết tâm, năng động, sáng tạo trong công tác chỉ đạo điều hành của những người đứng đầu thị xã, sự chung sức, chung lòng của cán bộ, Nhân dân, của cộng đồng doanh nghiệp, sự hỗ trợ, giúp đỡ của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thanh Hóa và sự quan tâm của các bộ ban ngành Trung ương, nên tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của thị xã Nghi Sơn tiếp tục phát triển, đạt kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Tốc độ tăng giá trị sản xuất trên địa bàn ước đạt 3,9%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng: nông, lâm, thủy sản chiếm 1,88%; công nghiệp - xây dựng chiếm 92,97%; dịch vụ chiếm 5,15%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2023 ước đạt 64 triệu đồng, vượt kế hoạch đề ra.

Trong những năm gần đây, cấp ủy, chính quyền thị xã Nghi Sơn đã tập trung đánh thức tiềm năng, thế mạnh trong phát triển kinh tế biển để làm giàu từ biển.

Giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt 2.282 tỷ đồng, tăng 3,61% so với cùng kỳ. Sản lượng lương thực có hạt ước đạt 59 nghìn tấn, vượt 17,9% kế hoạch; có thêm 231 ha đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung để sản xuất quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, vượt 0,5% kế hoạch; sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản ước đạt 42,9 nghìn tấn, tăng 6,1% so với cùng kỳ. Trong năm, có thêm 03 sản phẩm được xếp hạng sản phẩm OCOP 3 sao, nâng tổng số sản phẩm OCOP của thị xã đã được công nhận lên 24 sản phẩm (05 sản phẩm 4 sao, 19 sản phẩm 3 sao).

Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng năm 2023 (theo giá so sánh năm 2010) ước đạt 122.464 tỷ đồng, tăng 3,55% cùng kỳ, các doanh nghiệp đã nỗ lực khắc phục khó khăn về nguồn nguyên, vật liệu, thị trường tiêu thụ, để duy trì sản xuất. Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn hoàn thành bảo dưỡng định kỳ ổn định sản xuất, một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu tăng so với cùng kỳ như: Điện sản xuất tăng 100,5%, giầy thể thao tăng 5,1%, bột cá tăng 53,5%, dầu đậu nành tinh luyện tăng 5,8%.

Với bờ biển dài, đẹp, thị xã Nghi Sơn đã và đang tập trung thu hút đầu tư phát triển du lịch theo hướng đồng bộ và văn minh, hiện đại.

Lĩnh vực dịch vụ thương mại tiếp tục duy trì hoạt động ổn định, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, sản xuất của Nhân dân trên địa bàn. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn ước đạt 12.475 tỷ đồng, tăng 17,1% so với cùng kỳ; Giá trị xuất khẩu hàng hóa ước đạt 1.710 triệu USD, giảm 5,3% so với cùng kỳ. Vận tải hàng hóa ước đạt 12 triệu tấn hàng hóa tăng 14% so cùng kỳ, vận tải hành khách 1,4 triệu lượt hành khách, tăng 8% so cùng kỳ. Tổng huy động vốn đầu tư toàn xã hội 19.856 tỷ đồng, bằng 41% KH năm, tăng 0,9% so với cùng kỳ. Triển khai và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công năm 2023, nhất là các dự án trọng điểm. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt  981 tỷ đồng, tăng 11,4% so với dự toán tỉnh giao. Đồng thời, công tác phát triển doanh nghiệp có nhiều khởi sắc, tình hình sản xuất kinh doanh tại các doanh nghiệp trên địa bàn thị xã cơ bản duy trì ổn định. Số doanh nghiệp mới thành lập trên địa bàn thị xã năm 2023 là 200 doanh nghiệp vượt 33% kế hoạch tỉnh giao. 

Lễ hội Quang Trung mang đậm nét giá trị văn hóa truyền thống.

Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, đã tập trung thông tin tuyên truyền về các nhiệm vụ chính trị, sự kiện quan trọng, ngày lễ của đất nước, của địa phương, các chế độ chính sách an sinh xã hội, hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được nâng lên, giáo dục đào tạo được quan tâm đầu tư  và phát triển. Các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao được duy trì và diễn ra sôi nổi; hoàn thành chỉ tiêu chuyển đổi số theo kế hoạch tỉnh giao năm 2023; Quốc phòng, an ninh được đảm bảo, tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế - xã hội của thị xã phát triển.

Quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2024.

Khép lại năm 2023 với nhiều “điểm sáng”, nhiều dấu ấn nổi bật, thị xã Nghi Sơn bước vào năm 2024 có vai trò đặc biệt quan trọng, là năm có ý nghĩa tạo đà bứt phá để thực hiện các mục tiêu đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Nghi Sơn lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Để đạt được các mục tiêu tăng trưởng theo kế hoạch đã đề ra, thị xã Nghi Sơn đã và đang tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đảm bảo tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững trên cơ sở huy động đa dạng các nguồn lực, khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế là đầu tàu, động lực của toàn ngành công nghiệp của cả tỉnh để tổ chức thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Chuẩn bị đánh giá tổng kết 04 chương trình trọng tâm, 02 khâu đột phá, các Chương trình, Đề án được Đại hội Đảng bộ thị xã nghị quyết. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện để các doanh nghiệp và người dân phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh; tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường, quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng, công tác GPMB để thu hút đầu tư tạo đột phá về hệ thống kết cấu hạ tầng công nghiệp, đô thị, du lịch... Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; chủ động phòng chống thiên tai, dịch bệnh; Hoàn thành tất cả các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Cảng biển Nghi Sơn đóng vai trò quan trọng trong hệ thống hạ tầng kinh tế thiết yếu của Thanh Hóa.

Những kết quả đạt được, đã minh chứng rõ nét cho sự đoàn kết, thống nhất, đồng lòng của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân trong toàn thị xã. Dù còn nhiều khó khăn, thách thức ở phía trước, nhưng với những giải pháp trọng tâm, triển khai đồng bộ, hiệu quả, thị xã Nghi Sơn tiếp tục phát huy nội lực, khai thác tối đa các nguồn lực và sẽ không khó để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị mà Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra, qua đó, xây dựng quê hương Nghi Sơn ngày càng phát triển nhanh và bền vững, xứng tầm là một trung tâm kinh tế động lực của tỉnh Thanh Hóa và khu vực./.

Hải Nam