13/08/2022 lúc 11:19 (GMT+7)
Breaking News

Thành phố Thanh Hóa được công nhận hoàn thành xây dựng nông thôn mới

Ngay từ khi bắt tay vào thực hiện chương trình xây dựng NTM. Ban chỉ đạo chương trình xây dựng NTM Thành phố đã quán triệt quan điểm xây dựng NTM là một chương trình lớn, cần nhiều vốn, phải đa dạng hóa các nguồn lực mới có thể thực hiện được, ngoài nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương, Tỉnh, Thành phố, nguồn vốn đối ứng của xã và nhân dân đóng vai trò vô cùng quan trọng.

VNHN - Ngay từ khi bắt tay vào thực hiện chương trình xây dựng NTM. Ban chỉ đạo chương trình xây dựng NTM Thành phố đã quán triệt quan điểm xây dựng NTM là một chương trình lớn, cần nhiều vốn, phải đa dạng hóa các nguồn lực mới có thể thực hiện được, ngoài nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương, Tỉnh, Thành phố, nguồn vốn đối ứng của xã và nhân dân đóng vai trò vô cùng quan trọng.

Qua 7 năm triển khai và thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã nỗ lực hết mình, phát huy tinh thần tự lực, tự cường hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ chương trình xây dựng nông thôn mới đề ra. Nhận thức về xây dựng NTM của cán bộ Đảng viên và nhân dân được nâng lên rõ rệt; nhân dân rất phấn khởi, tin tưởng và hưởng ứng tích cực vào quá trình xây dựng NTM. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày được nâng cao. Tạo được sự thống nhất trong đảng và đồng thuận trong xã hội. Bộ mặt nông thôn ngày càng thay đổi theo hướng hiện đại. An ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, công tác xây dựng đảng, chính quyền, đoàn thể vững mạnh. Cụ thể: Đến nay toàn Thành phố có 37 xã, phường, tổng nguồn lực huy động cho xây dựng NTM từ năm 2012 đến năm 2019, toàn thành phố đạt 4.073,0 tỷ đồng. Trong những năm qua Thành phố đã tập chung phát triển kinh tế, đẩy mạnh sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, năm 2019 thu nhập bình quân 17 xã đạt 43,6 triệu đồng tăng gấp 2 lần so với năm 2012 và gấp 1.2 lần so với thu nhập bình quân của khu vực nông thôn trong toàn tỉnh, đồng thời khoảng cách thu nhập giữa nông thôn và thành thị đã thu hẹp lại. Đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo hàng trăm km đường giao thông trên địa bàn các xã cơ bản đã được kiên cố hóa đảm bảo theo tiêu chí NTM như, làm đường ở xã Thiệu Khánh, xã Thiệu Vân, xã Đông Vinh, Quảng Cát, Quảng Tâm…Đầu tư xây dựng 12 công sở, 11 Trung tâm Văn hóa – Thể thao xã, 5 sân vận động, xây dựng thêm hàng trăm phòng học và phòng chức năng của trường học các cấp. Văn hóa, Giáo dục, Y tế có nhiều chuyển biến tích cực rõ nét, có 119/119 thôn của 17 xã đã được công nhận danh hiệu Văn hóa. Giáo dục của Thành phố nhiều năm liền nằm trong tốp đầu toàn tỉnh, hiện nay tại 17 xã của thành phố có 46/51 trường đạt chuẩn quốc gia đạt tỷ lệ 90%. Tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế năm 2019 đạt 87%.

Hình ảnh khu dân cư phố Môi của xã Quảng Tâm Tp Thanh Hóa

Kết quả 17/17 xã được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa công nhận xã đạt chuẩn NTM, đạt 100% 19 tiêu chí. Xây dựng cơ sở hạ tầng trong xây dựng NTM ở các xã, cơ bản không có tình trạng nợ đọng lâu dài.

Ngày 15/10/2019 Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 1385/QĐ – TTg Công nhận Thành phố Thanh Hóa hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới năm 2019. Tính đến tháng 10 năm 2019 tỉnh Thanh Hóa đã có 5 huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn NTM và 1 Thành phố hoàn thành xây dựng NTM giai đoạn 2012 – 2020./.

 

Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập