11/12/2023 lúc 09:05 (GMT+7)
Breaking News

Thành phố Nam Định khởi sắc từ hiệu quả quản lý địa giới hành chính

Thời gian qua, thành phố Nam Định đã làm tốt công tác quản lý địa giới hành chính, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh xã hội.

 Diện mạo thành phố Nam Định ngày càng khởi sắc

Thành phố Nam Định là một đô thị có từ thế kỷ thứ XIII. Ngày 17 tháng 10 năm 1921, toàn quyền Đông Dương đã ra Nghị định thành lập thành phố Nam Định. Trong quá trình phát triển, thành phố từng là đô thị lớn thứ 3 miền Bắc sau thủ đô Hà Nội và thành phố Hải Phòng. Là thành phố giàu truyền thống cách mạng, văn hiến, quê hương của vương triều Trần có gần hai thế kỷ lừng danh oanh liệt.

Là đô thị cổ, qua quá trình phát triển đô thị có sự sáp nhập, chia tách và thành lập mới một số phường, xã nên địa giới hành chính của thành phố Nam Định có nhiều phức tạp hơn so với các địa phương khác trong tỉnh. Công tác quản lý Nhà nước về địa giới hành chính ở hầu hết các phường, xã trên địa bàn còn nhiều bất cập như: hồ sơ địa giới hành chính đã có dấu hiệu xuống cấp, hư hỏng, lưu giữ không nguyên vẹn, chưa đầy đủ; công tác tuyên truyền việc bảo vệ mốc địa giới hành chính chưa được thực hiện thường xuyên liên tục; ý thức của người dân còn hạn chế, tình trạng dân lấn chiếm đất khu vực mốc giới, mốc giới bị hư hỏng, bị mất vẫn tồn tại; việc quản lý chồng chéo giữa các đơn vị liền kề nhau; việc hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính chưa hoàn thiện…

Trước những bất cập này, UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo các xã, phường đẩy mạnh tuyên truyền công tác quản lý địa giới hành chính bằng nhiều hình thức để người dân hiểu và có ý thức bảo vệ mốc địa giới hành chính. Yêu cầu các cơ quan chuyên môn có kế hoạch tập huấn nghiệp vụ quản lý Nhà nước về địa giới hành chính, công tác quản lý hồ sơ cho độ ngũ cán bộ xã, phường và kịp thời bổ sung những danh mục hồ sơ còn thiếu theo quy định của Luật Đất đai. Rà soát, kiểm tra thực trạng các mốc địa giới hành chính do thành phố quản lý, có kế hoạch, biện pháp sửa chữa khôi phục lại những mốc giới bị hư hỏng và mất mát. Làm việc cụ thể với các phường, xã hiện có những khu vực bị xen kẹt, chồng chéo để thống nhất trước mắt tạm giao quản lý toàn diện cho một đơn vị. Đồng thời đề nghị với tổ công tác thực hiện Quyết định 513/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính hoàn thiện đề án và bàn giao hồ sơ về cho thành phố và các phường, xã. 

Với việc chủ động triển khai các biện pháp, thành phố Nam Định đã từng bước nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về địa giới hành chính, nhất là tại các vùng giáp ranh trên địa bàn. Đến nay, theo hồ sơ địa giới hành chính thành phố Nam Định, thành phố và các phường, xã đang được giao quản lý 98 mốc giới, trong đó có 8 mốc cấp huyện, 90 mốc cấp xã. Cơ bản, UBND các phường, xã đều nắm rõ vị trí các mốc giới trên thực địa và hồ sơ địa giới hành chính do đơn vị mình quản lý. Đồng thời lưu giữ hồ sơ theo quy định của pháp luật gồm có: Bản xác nhận sơ đồ vị trí mốc địa giới hành chính, bảng tọa độ các mốc địa giới hành chính, mô tả địa giới hành chính, biên bản xác nhận mô tả địa giới hành chính...; các hồ sơ địa giới hành chính được điều chỉnh bổ sung năm 2006 của các đơn vị có biến động (sáp nhập, chia tách…) cũng được lưu trữ đầy đủ theo quy định. Kết quả trên là căn cứ để giải quyết các tranh chấp, khiếu kiện liên quan đến địa giới hành chính, góp phần bảo đảm sự ổn định, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý Nhà nước tại địa phương./.

Vân Anh