28/05/2022 lúc 02:43 (GMT+7)
Breaking News

Thành phố Hà Nội hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó

Năm 2021, dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp tác động mạnh đến doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố. Trong bối cảnh đó, ngành Thuế Thủ đô đã thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh vượt qua khó khăn.

Năm 2021, dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp tác động mạnh đến doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố. Trong bối cảnh đó, ngành Thuế Thủ đô đã thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh vượt qua khó khăn.

Theo Cục Thuế Hà Nội, ngay sau khi Nghị định số 52/2021/NĐ-CP ngày 19-4-2021 của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021 được ban hành, Cục Thuế Hà Nội đã tập trung tuyên truyền đến các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, người nộp thuế bằng nhiều hình thức, như thông qua các video, bài viết, qua mạng xã hội, gửi thư điện tử... và tiếp nhận đề nghị gia hạn.

Ảnh minh họa.

Tính đến hết tháng 8-2021, cơ quan thuế đã gia hạn cho tổng số 29.744 người nộp thuế, với tổng số thuế và tiền thuê đất được gia hạn là 21.335,3 tỷ đồng. Trong đó, số thuế GTGT được gia hạn là 8.287 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm 2020 (gia hạn theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất); số tiền thuê đất được gia hạn là 1.044 tỷ đồng (bằng 99,6% so với cùng kỳ năm 2020); số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp quý I và II năm 2021 được gia hạn là 11.984 tỷ đồng (tăng 42% so với cùng kỳ năm 2020).

Cũng đến thời điểm trên, số hộ cá nhân kinh doanh đã nộp giấy đề nghị gia hạn là 660 hộ (giảm 4.348 hộ so với cùng kỳ năm 2020), với số thuế GTGT và  thu nhập cá nhân đề nghị gia hạn 20,3 tỷ đồng (bằng 38% so với cùng kỳ năm 2020).

Kết quả trên cho thấy nỗ lực của các cơ quan chức năng Hà Nội trong việc gấp rút triển khai, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh đó, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 3642/QĐ-UBND ngày 21-7-2021 về việc triển khai Nghị quyết số 68/2021/NĐ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.Trong đó, hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh, có đăng ký thuế và phải dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên trong thời gian từ ngày 1-5 đến hết 31-12-2021 theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19, được ngân sách nhà nước hỗ trợ một lần 3.000.000 đồng/hộ.

Qua thống kê, dự kiến có 57.494 hộ được hỗ trợ, với số tiền hơn 172 tỷ đồng. Đến nay, có 5.471 hộ kinh doanh đã gửi đề nghị hỗ trợ đến UBND các xã, phường, thị trấn; UBND các xã, phường, thị trấn đã gửi cơ quan thuế thẩm định 4.047 trường hợp.
Mới đây, Chính phủ đã có Tờ trình số 289/TTr-CP (ngày 13-8-2021) trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành một số giải pháp về miễn, giảm thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động bởi dịch Covid-19.

Trong đó, có 3 nhóm chính sách lần đầu được đề xuất, gồm: Giảm 50% số thuế thu nhập cá nhân, thuế GTGT và các loại thuế khác phải nộp phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của các tháng trong các quý III, IV-2021 đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong mọi lĩnh vực, địa bàn; giảm 30% thuế GTGT đối với doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh các dịch vụ (vận tải, lưu trú, ăn uống; du lịch, giải trí; sáng tác, nghệ thuật; báo chí, truyền hình; thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác...); miễn tiền chậm nộp phát sinh trong năm 2020 và năm 2021 đối với doanh nghiệp, tổ chức (bao gồm cả đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh) phát sinh lỗ liên tục trong các năm 2018, 2019, 2020.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng đã trình Thủ tướng Chính phủ về việc giảm 30% tiền thuê đất phải nộp của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Cùng với việc nghiêm túc và chủ động triển khai các gói hỗ trợ của Chính phủ kịp thời đến với các đối tượng được thụ hưởng trên địa bàn, các cấp, ngành thành phố Hà Nội đang tiếp tục theo dõi sát tình hình thực tế, thường xuyên rà soát, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp, chủ động có giải pháp hoặc đề xuất cấp thẩm quyền các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và hỗ trợ thị trường.

Các chuyên gia và doanh nghiệp đánh giá, sự hỗ trợ trên là cần thiết, cấp bách nhằm giúp cộng đồng doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn, góp phần bảo đảm ổn định kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh, tạo điều kiện để nền kinh tế phục hồi nhanh trong giai đoạn hậu dịch Covid-19.
 

Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập