21/04/2024 lúc 14:37 (GMT+7)
Breaking News

Thành phố Hạ Long: Chào mừng kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày Quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 02/9/1945-02/9/2022 và 92 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11/1930-18/11/2022, Ủy ban nhân dân và Ủy ban MTTQ thành phố Hạ Long phối hợp xây dựng Kế hoạch tổ chức Liên hoan văn nghệ quần chúng thành phố Hạ Long năm 2022.

Hội thi nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan Đảng, Chính quyền, Đoàn thể, nhất là tại các khu, thôn dân cư để chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 02/9/1945-02/9/2022 và 92 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11/1930 - 18/11/2022).

Đồng thời, không ngừng nâng cao đời sống văn hoá tinh thần cho nhân dân trên địa bàn thành phố Hạ Long và đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ trong quần chúng nhân dân ở các khu, thôn dân cư trên địa bàn Thành phố. 

Liên hoan được tổ chức theo đội tại mỗi khu dân cư và các cơ quan Đảng, Chính quyền, Đoàn thể thành phố; dàn dựng thành một chương trình có chủ đề cụ thể, thời lượng không quá 30 phút, gồm có các thể loại như ca, nhạc… với nội dung ca ngợi về Đảng Cộng sản Việt Nam, về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về quê hương đất nước, quê hương Quảng Ninh và thành phố Hạ Long; ca ngợi truyền thống Đại đoàn kết dân tộc, truyền thống đấu tranh cách mạng của nhân dân Việt Nam.

Đối tượng, thành phần tham dự liên hoan bao gồm: Các đội tham gia liên hoan theo từng khu, thôn dân cư, từng cơ quan, đơn vị không kể độ tuổi, thành phần, tôn giáo, dân tộc,… Diễn viên tham gia là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan Đảng, Chính quyền, Đoàn thể và nhân dân đang cư trú, sinh sống tại khu, thôn dân cư trên địa bàn Thành phố. 

Đối với liên hoan ở cơ sở, ủy ban MTTQ các phường, xã phối hợp với UBND cùng cấp tổ chức Liên hoan tiếng hát quần chúng cấp phường, xã tại địa phương mình. Thời gian tổ chức Liên hoan tại các phường, xã từ dịp 19/8/2022. Ủy ban nhân dân Thành phố đề nghị các cơ quan Đảng, Chính quyền, Đoàn thể và giao Trung tâm Truyền thông và Văn hóa chủ trì tham mưu tổ chức liên hoan tiếng hát cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Thời gian tổ chức dịp kỷ niệm Quốc khánh 02/9/2022. Sau Liên hoan, mỗi phường, xã chọn 01 khu, thôn dân cư có phần thi xuất sắc nhất của đơn vị mình dự liên hoan cấp cụm thành phố (theo cụm). Các cơ quan Đảng, Chính quyền, Đoàn thể chọn các tiết mục xuất sắc nhất thuộc các thể loại như đã nêu trên dự liên hoan cấp cụm Thành phố. Đối với Liên hoan cấp thành phố, được tổ chức thành 06 cụm Liên hoan (Mỗi cụm Liên hoan tổ chức không qúa 01 ngày)

Sau khi hoàn thành Liên hoan các Cụm, Ban Tổ chức tổng kết Liên hoan và trao giải thưởng; Lựa chọn các tiết mục xuất sắc nhất tham gia công diễn chào mừng kỷ niệm 42 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11/1930-18/11/2022). Thời gian tổng kết công diễn dự kiến vào 19h30 ngày 18/11/2022 tại Trung tâm tổ chức hội nghị Thành phố hoặc Cung Văn hóa lao động Việt Nhật - Thành phố Hạ Long. 

Cơ cấu giải thưởng của mỗi cụm được trao như sau: Giải tập thể: Tặng Cờ và tiền thưởng cho 01 giải Nhất (4.000.000đ); 02 giải Nhì (mỗi giải 3.000.000đ); 03 giải Ba (mỗi giải 2.000.000đ) và giải Khuyến khích (mỗi giải 1.000.000đ). Giải từng thể loại: Ban tổ chức sẽ trao giải A, B cho các tiết mục xuất sắc nhất của từng thể loại (Đơn ca, song ca, tốp ca, độc tấu lời - nhạc cụ và múa...); Giải A 1.000.000đ/ giải, giải B 500.000đ/ giải.

Liên hoan được tổ chức đảm bảo thiết thực, hiệu quả với các hình thức phong phú, có trọng tâm, trọng điểm và có sức lan tỏa sâu rộng trong khu dân cư và quần chúng nhân, đồng thời đảm bảo tiết kiệm, tránh phô trương hình thức, lãng phí.

Thanh Nhàn