17/06/2024 lúc 16:44 (GMT+7)
Breaking News

Thành phố Hạ Long: Đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện

Xác định Chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2022 và các năm tiếp theo; Thành phố đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ Thành phố đến cơ sở, của doanh nghiệp và người dân. Sau 4 tháng chính thức triển khai, với sự quyết tâm chính trị và sự vào cuộc tích cực của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và Nhân dân, công cuộc chuyển đổi số trên địa bàn đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Phát triển hạ tầng, nền tảng chuyển đổi số 

Đến nay 100% phòng, ban, đơn vị được cấp chứng thư số; tổng số chữ ký số đã cấp 1.038 thiết bị (trước sáp nhập 658 thiết bị; từ 08/2021 đến 06/2022 là 380 thiết bị); còn lại 592 chữa ký số chưa được cấp trong các cơ quan thuộc UBND thành phố, trong đó có 166 thiết bị CKS đề nghị Ban cơ yếu chính phủ cấp1. 

Về nền tảng chuyển đổi số: Các nền tảng về chuyển đổi số được triển khai dùng chung trên toàn tỉnh, hiện nay các sở, ban, ngành đang triển khai một số dự án nền tảng như: Xây dựng hệ thống thông tin đất đai, nâng cấp hệ thống một cửa điện tử và Cổng dịch vụ công của tỉnh; phát triển nền tảng tích hợp, chia sẻ cấp tỉnh (LGSP); nâng cao năng lực phục vụ phần mềm quản lý văn bản và điều hành; hồ sơ sức khỏe y tế điện tử; cơ sở dữ liệu cán bộ công chức, viên chức; số hoá, cập nhật dữ liệu hộ tịch và kết nối với hệ thống cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử quốc gia; triển khai nền tảng quản lý số hóa dữ liệu tỉnh Quảng Ninh... 

TP Hạ Long đã triển khai phần mềm ISO điện tử theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động các cơ quan hành chính nhà nước.

Đối với các nền tảng, ứng dụng, dữ liệu dùng chung đang được quản lý tại Trung tâm tích hợp giữ liệu tỉnh; tại Thành phố đang hình thành cơ sở dữ liệu tập trung (dữ liệu mới) tại Trung tâm điều hành thành phố thông minh; các dữ liệu cũ chưa triển khai được việc số hóa quản lý tập chung. Để nâng cao chất lượng chuyển đổi số, thành phố đã cử các cán bộ tham gia nội dung đào tạo 100 chuyên gia chuyển đổi số của Tỉnh.

Đẩy mạnh chuyển đổi số trên cả 3 trục là chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Về Chính quyền số, TP Hạ Long đã nỗ lực khắc phục những tồn tại trong công tác cải cách thủ tục hành chính. Tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Thành phố theo công bố của UBND tỉnh là là 281 TTHC, đến nay có 272/281 TTHC (đạt 96,8%) được cung ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 tích hợp lên Cổng dịch vụ công Quốc gia. Thành phố đã triển khai ký số kết quả giải quyết thủ tục hành chính để trả trên môi trường điện tử cho tổ chức, công dân đối với các lĩnh vực Nội vụ, Lao động Thương binh & Xã hội; Tài chính - Kế hoạch; Quản lý đô thị, Đất Đai, Văn hóa Thông tin, Giáo dục và Đào tạo, Y tế. Trong 6 tháng đầu năm, các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, phường đã tổ chức triển khai, sử dụng các chức năng trình ký văn bản điện tử, tạo lập hồ sơ công việc, ký số văn bản điện tử toàn trình (văn bản đi) trên hệ thống chính quyền điện; triển khai dịch vụ công trực tuyến, nhập báo cáo số liệu trực tuyến: đạt trên 58%. Thành phố đã khai trương và vận hành thí điểm Trung tâm điều hành thông minh với 9 thành phần. Sau khi vận hành thử nghiệm, ngày 08/6/2022, UBND thành phố ban hành Quyết định số 180/QĐ-UBND thành lập Hội đồng đánh giá kết quả vận hành thử nghiệm mô hình Trung tâm điều hành Thành phố thông minh (TT ĐHTM) thành phố Hạ Long và xây dựng kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ khi đưa hệ thống vào hoạt động chính thức. 

Trung tâm Hành chính công TP Hạ Long chú trọng công tác cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số theo hướng đẩy mạnh ứng dụng CNTT.

Về kinh tế số, thành phố Hạ Long đã thực hiện ứng dụng thuế điện tử trên thiết bị di động (eTax Mobile) để khai thác sử dụng ứng dụng cho cá nhân công chức, cũng như tuyên truyền, vận động, hướng dẫn gia đình, người nộp thuế trong việc cài đặt, khai thác, sử dụng ứng dụng eTax Mobile. Đến nay 100% người nộp thuế là các doanh nghiệp thực hiện khai thuế, nộp thuế điện tử. Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn thành phố Hạ Long giai đoạn 2022-2025 đến 22/6/2022 đã triển khai được 4.930 điểm chấp nhận thanh toán không dùng tiền mặt đạt tỷ lệ 56,68 % kế hoạch tỉnh giao; phối hợp thực hiện thí điểm mô hình phố không dùng tiền mặt tại Khu du lịch Tuần Châu. 

Thành phố Hạ Long đẩy mạnh thanh toán điện tử. thu phí, lệ phí không dùng tiền mặt.

Về xã hội số, tỷ lệ vùng phủ sóng thông tin di động và cáp quang tốc độ cao các khu vực dân cư trên địa bàn Thành phố đạt trên 85%. Tỷ lệ dân số trưởng thành sử dụng thiết bị di động thông minh là 90%. Hiện nay Thành phố đang nghiên cứu, đánh giá và lựa chọn nền tảng cộng nghệ để triển khai thực hiện trên địa bàn. Cung cấp các dịch vụ số cho người dân, doanh nghiệp: Đẩy mạnh thanh toán điện tử, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong thanh toán không dùng tiền mặt; đẩy mạnh triển khai các tiện ích thông minh trong việc giải quyết thủ tục hành chính; thí điểm triển khai trợ lý ảo trong giải quyết TTHC (callbot). Tăng cường công tác thu phí lệ phí không dùng tiền mặt (thẻ post, banking), số tiền thu phí, lệ phí không dùng tiền mặt tại THCC Thành phố đạt tỷ lệ 6,8%. Đặc biệt từ ngày 14/4/2022 đã tích cực triển khai thanh toán thuế nhà đất trên Cổng dịch vụ công quốc gia và đến hết ngày 16/6/2022 toàn tỉnh có 760 giao dịch với tổng số tiền trên 8,6 tỷ đồng, trong đó thành phố Hạ Long có 691 giao dịch, với tổng số tiền trên 8 tỷ đồng, chiếm 91% toàn tỉnh. 

Trong 6 tháng cuối năm, Hạ Long sẽ tập trung đào tạo đội ngũ chuyên gia, nòng cốt chuyển đổi số cho Thành phố; xây dựng, triển khai các kế hoạch tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao kỹ năng số, thực hiện đào tạo chuyên sâu cho đội ngũ nhân lực số từ Thành phố xuống cơ sở. Đồng thời, tổ chức học tập đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân về Chuyển đổi số. Tin rằng, với sự quyết tâm của của cả hệ thống chính trị, thành phố Hạ Long sẽ hoàn thành các mục tiêu về thực hiện Chuyển đổi số toàn diện thành phố Hạ Long năm 2022 đã đề ra.

Thanh Nhàn