23/06/2024 lúc 18:34 (GMT+7)
Breaking News

Thanh niên đóng vai trò quan trọng trong phát triển bền vững

Ngày 05/7/2023, Hội thảo chia sẻ kết quả khảo sát vai trò và đóng góp của thanh niên trong bảo vệ môi trường, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững tới 2030 ở Việt Nam đã diễn ra tại Hà Nội do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức với sự phối hợp của Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam và Quỹ Hỗ trợ Chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam.

Tham dự hội thảo có ông Ngô Văn Cương, Bí thư, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Đoàn và sự góp mặt của gần 100 đại diện thanh niên trong 10 tỉnh thành trên cả nước.

Quang cảnh Hội thảo.

Hiện nước ta có đến 26% dân số là thanh niên, trong đó, có 75% đang tham gia lao động trong xã hội. Hội thảo quan tâm đến sự tham gia, đóng góp của thanh niên trong việc thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam trong những vấn đề: Bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu, việc làm, kinh nghiệm của Việt Nam trong khu vực ASEAN.

Ông Ngô Văn Cương, Bí thư, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Hội thảo còn chia sẻ kết quả khảo sát vai trò và đóng góp của thanh niên trong bảo vệ môi trường, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững tới 2030 ở Việt Nam. Hội thảo cũng nhằm mục tiêu thực hiện cam kết của Việt Nam tại Chương trình nghị sự 2030, được các nước thành viên Liên hợp quốc thông qua vào tháng 9 năm 2015 với trọng tâm là 17 mục tiêu phát triển bền vững SDGs.

Bà Hoàng Phương Thảo, Trưởng Đại diện tổ chức ActionAid quốc tế tại Việt Nam và bộ phận thường trực của ActionAid.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Kế hoạch hành động quốc gia tại Quyết định 622/QĐ-TTg ngày 10/5/2017. Kế hoạch này xác định 17 mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam đến năm 2030 với 115 mục tiêu cụ thể và phân kỳ thực hiện theo 2 giai đoạn là giai đoạn 2017 – 2020 và giai đoạn 2021 – 2030.

Thủ tướng giao trách nhiệm cụ thể cho các bộ, ngành, cơ quan, địa phương và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để triển khai thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững tại Việt Nam. Với vai trò trách nhiệm của mình, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã cụ thể hóa các chủ trương bằng các chương trình, kế hoạch cụ thể để góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững, các hoạt động này có sự hỗ trợ từ tác tổ chức Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế đang hoạt động tại Việt Nam.

Nhà báo Tạ Việt Anh, Chủ tịch hội đồng quản lý Quỹ Hỗ trợ Chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam.

Nhằm ghi nhận và đánh giá sự tham gia của thanh niên trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, trong thời gian qua, Trung ương Đoàn đã phối hợp với các cơ quan nói trên triển khai Khảo sát nghiên cứu “Vai trò của thanh niên trong hiện thực hoá mục tiêu phát triển bền vững ở Việt Nam” trong gần 6 tháng qua.

Các tham luận đều có chung một nhận định, thanh niên đã và đang đóng vai trò rất quan trọng và quyết định trong tiến trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.

Thay mặt chủ trì và tổng kết Hội thảo, TS. Đặng Vũ Cảnh Linh, Phó Viện trưởng phụ trách Viện Nghiên cứu Thanh niên đã nhấn mạnh vị trí, vai trò quan trọng của thanh niên, các chương trình hoạt động thực tiễn của Đoàn thanh niên trong việc đoàn kết, tập hợp thanh niên thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. Thanh niên không chỉ là người thụ hưởng thanh quả mà với tinh thần xung kích, tình nguyện, năng động, sáng tạo, ứng dụng khoa học, công nghệ đã và đang tạo ra các những thành tựu việc thực hiện chỉ tiêu phát triển bền vững ở Việt Nam. Hội thảo ghi nhận nhiều mô hình hay, cách làm tốt, kinh nghiệm quý của thanh niên trong phát triển bền vững, cần tiếp tục nghiên cứu, nhân rộng các mô hình này. Từ thuận lợi, khó khăn của thanh niên, cần tiếp tục nghiên cứu, xác lập cơ chế phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương với Đoàn TNCS các cấp trong việc xây dựng các chương trình hành động, thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. Cần kết hợp thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu phát triển bền vững với các Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia, chương trình nông thôn mới để tăng chất lượng, hiệu quả và liên kết giữa các trình....

TS Đặng Vũ Cảnh Linh Phó Viện trưởng phụ trách Viện Nghiên cứu Thanh niên tổng kết Hội thảo

Ông Linh mong đợi các đại biểu tham dự hội thảo tiếp tục đồng hành, cổ vũ cho thanh niên, tạo cơ hội và điều kiện cho thanh niên tích cực tham gia các hoạt động thực hiện mục tiêu phát triển bền vững nói riêng và phát triển kinh tế-xã hội các địa phương nói chung, cần tiếp tục lan tỏa thông điệp hội thảo đến thanh niên các vùng miền để thanh niên phát huy tiềm năng lao động, sáng tạo và đóng góp cho đất nước nhiều hơn nữa.

PV