04/03/2024 lúc 02:49 (GMT+7)
Breaking News

Thanh Hoá triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025

Chiều 20/10, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy để cho ý kiến vào phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã thuộc tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2023-2025 và nhiều nội dung quan trọng khác.
Toàn cảnh hội nghị.

Thực hiện các văn bản của Trung ương và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030, kế thừa những kinh nghiệm trong thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021, Ban Chỉ đạo 2639 đã xây dựng phương án, kế hoạch sắp xếp theo lộ trình cụ thể. Theo đó, giai đoạn 2023-2025, tỉnh Thanh Hóa sẽ thực hiện giảm 1 đơn vị cấp huyện và giảm 12 đơn vị cấp xã so với hiện nay.

Như vậy, sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023-2025, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa sẽ còn 26 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm: 22 huyện, 2 thị xã, 2 thành phố; đối với cấp xã sẽ còn 547 đơn vị, gồm 452 xã, 66 phường, 29 thị trấn.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Kết luận nội dung trên, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đánh giá cao Phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2023-2025, do Ban Chỉ đạo 2639 chuẩn bị và xây dựng. Đồng thời đề nghị Ban Chỉ đạo 2639 tiếp tục bám sát Kết luận số 48 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030, hoàn thiện Phương án tổng thể; trong đó, phải thuyết minh, làm rõ, có tính thuyết phục cao về cơ sở pháp lý, tính đặc thù của những đơn vị hành chính trong diện sắp xếp và những đơn vị hành chính không nằm trong diện sắp xếp trong giai đoạn 2023-2025.

Trên cơ sở Phương án tổng thể, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh khẩn trương báo cáo Bộ Nội vụ để thực hiện các nhiệm vụ tiếp theo. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị các địa phương tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân trong việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý Nhà nước về đầu tư, xây dựng cơ bản đối với những đơn vị hành chính thuộc diện sắp xếp trong giai đoạn 2023-2025.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo UBND tỉnh chỉ đạo Sở Xây dựng, UBND TP Thanh Hóa và UBND huyện Đông Sơn khẩn trương hoàn thành các công việc liên quan đến nhiệm vụ nhập huyện Đông Sơn vào TP Thanh Hóa và thành lập các phường thuộc TP Thanh Hóa; đảm bảo tiến độ công việc, nhiệm vụ đã xác định.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến vào các nội dung quan trọng gồm: việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2023-2030; chủ trương đầu tư dự án sân Golf tại xã Quảng Nham (huyện Quảng Xương); chủ trương điều chỉnh dự án thủy điện sông Âm tại huyện Lang Chánh và huyện Bá Thước của Công ty CP Đầu tư năng lượng Việt Nam./.

Ngọc Thể - Đỗ Thanh