18/04/2024 lúc 04:44 (GMT+7)
Breaking News

Thanh Hóa đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh đợt 2, năm 2022

Ngày 24/8 , đồng chí Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo các Chương trình Mục tiêu Quốc gia, Chủ tịch Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP tỉnh Thanh Hóa chủ trì Hội nghị đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP đợt 2, năm 2022. Cùng tham dự có các thành viên trong Hội đồng, đại diện lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố và các chủ thể có sản phẩm tham gia chương trình.
Đồng chí Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các thành viên Hội đồng đã thảo luận, đánh giá 53 sản phẩm của 21 huyện, thị xã, thành phố được đề xuất xếp hạng sản phẩm OCOP theo các nội dung chấm điểm của Bộ tiêu chí Quốc gia.

Đồng chí Cao Văn Cường, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát biểu tại hội nghị.

Các sản phẩm tham gia đợt 2, đều có quy mô sản xuất từ trung bình trở lên, có xu hướng phát triển tốt, có khả năng cạnh tranh trên thị trường. Trên cơ sở kết quả chấm điểm của Tổ giúp việc, các thành viên Hội đồng đã nghiên cứu, đánh giá và chấm điểm cho các sản phẩm. Theo đó, 40 sản phẩm đạt tiêu chí xếp hạng; trong đó, có 7 sản phẩm đạt tiêu chí 4 sao, 33 sản phẩm đạt tiêu chí 3 sao. Các sản phẩm còn lại Hội đồng sẽ xét chấm điểm vào các đợt tiếp theo.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang, ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị của các đơn vị, chủ thể, cá nhân và địa phương có sản phẩm OCOP tham gia đợt đánh giá, xếp hạng. Với sản phẩm được xếp hạng lần này, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các chủ thể hoàn thiện sản phẩm theo ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng thẩm định; phối hợp với Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình UBND tỉnh công nhận chất lượng sản phẩm trong thời gian sớm nhất.

Đồng thời, tăng cường áp dụng các giải pháp kỹ thuật để phát triển sản xuất sản phẩm OCOP theo tiêu chuẩn mới, đáp ứng yêu cầu thị trường; rà soát các tiêu chí có kế hoạch hoàn thiện và nâng cao chất lượng, hướng tới nâng sao cho sản phẩm; thúc đẩy xúc tiến thương mại, quảng bá tiêu thụ sản phẩm.

Đối với các sản phẩn chưa được xếp hạng, Tổ giúp việc của Hội đồng tiếp tục phối hợp, hỗ trợ các chủ thể hoàn thiện những tiêu chí còn thiếu để tham gia xét công nhận đợt tiếp theo.

Sản phẩm Dưa vàng xã Thọ Thanh (Thường Xuân) được Hội đồng đánh giá, xếp hạng 3 sao.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục hỗ trợ các chủ thể thông qua các cơ chế chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn, giải quyết những khó khăn vướng mắc để có thêm nhiều sản phẩm OCOP chất lượng của tỉnh, theo hướng sản xuất quy mô lớn, có tính cạnh tranh, đem lại hiệu quả giá trị kinh tế cao phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu./

Ngọc Thể - Đỗ Thanh