21/05/2024 lúc 01:41 (GMT+7)
Breaking News

Thanh Hoá: Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng Nông thôn mới tỉnh

Chiều 16/2/2023, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình Mục tiêu Quốc gia tỉnh Thanh Hóa, làm việc với Thường trực Ban Chỉ đạo và Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng Nông thôn mới (VPĐP CTXDNTM) tỉnh Thanh Hóa về công tác chuẩn bị sơ kết 2 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia XDNTM giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và các vấn đề liên quan.
Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí Thư tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc.

Cùng tham gia có đồng chí Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Nội vụ, Văn phòng điều phối CTXDNTM tỉnh.

Đồng chí Cao Văn Cường, Giám đốc Sở NN&PTNT, Chánh văn phòng điều phối CTXDNTM tỉnh báo cáo dự thảo chương trình hội nghị sơ kết.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Văn phòng điều phối CTXDNTM tỉnh đã báo cáo dự thảo kế hoạch chương trình sơ kết, với 3 mục tiêu chính: Đánh giá tình hình và kết quả 2 năm thực hiện chương trình; đề xuất các giải pháp chủ yếu để triển khai chương trình giai đoạn 2023-2025 và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích trong phong trào “Chung sức thi đua XDNTM" trong 2 năm qua. Hội nghị dự kiến cũng tổ chức trưng bày và giới thiệu 109 sản phẩm OCOP tiêu biểu, bằng khoảng 1/3 số sản phẩm OCOP của tỉnh hiện nay.

Thời gian tổ chức hội nghị sơ kết dự kiến vào trung tuần tháng 3/2023, tại Trung tâm Hội nghị 25B (TP Thanh Hóa). Thành phần mời dự có đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, lãnh đạo VPĐPNTM Trung ương, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các cơ quan cấp tỉnh, lãnh đạo và bộ phận liên quan của các địa phương, 9 xã NTM kiểu mẫu, một số chủ thể có sản phẩm OCOP tiêu biểu. Đại diện Văn phòng điều phối CTXDNTM tỉnh cũng đề xuất danh sách các tập thể, cá nhân được tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, tôn vinh các doanh nghiệp, chủ thể sản xuất sản phẩm OCOP tiêu biểu.

Đồng chí Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Tại hội nghị, đồng chí Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, việc tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm về Chương trình Mục tiêu Quốc gia XDNTM trên địa bàn tỉnh là rất cần thiết. Tuy nhiên, ngoài nêu bật kết quả và thành tích đạt được, yêu cầu Hội nghị chỉ ra được những tồn tại, hạn chế, những nhiệm vụ khó thực hiện trước mắt, để từ đó đề ra được các giải pháp tháo gỡ.

Đại diện các sở, ngành, đơn vị đã thảo luận nhiều nội dung liên quan đến phương án tổ chức, Hội nghị, danh sách tập thể và cá nhân được khen thưởng, nội dung các báo cáo phục vụ Hội nghị và nhiều nội dung liên quan. Đại diện Văn phòng điều phối CTXDNTM tỉnh cũng nêu những tồn tại, khó khăn, thực trạng XDNTM hiện nay, đề nghị tỉnh triển khai và hỗ trợ nhiều giải pháp tháo gỡ.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh, nhiều nhiệm kỳ gần đây, Đại hội Đảng bộ tỉnh đều xác định Chương trình Phát triển nông nghiệp và XDNTM là một trong những chương trình phát triển kinh tế - xã hội trọng tâm. Đến nay, đã gần nửa nhiệm kỳ thực hiện, cần tổ chức một hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ về chương trình quan trọng này. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thống nhất thành phần, thời gian, địa điểm và nhiều nội dung đề xuất; đồng thời định hướng và chỉ đạo nhiều nội dung liên quan khác. Theo đó, nên bố trí 5 đồng chí lãnh đạo tỉnh đồng chủ trì hội nghị thay vì 4 người như đề xuất. Về khách mời trong tỉnh, cần mời tất cả các lãnh đạo tỉnh, thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các ngân hàng Nhà nước trên địa bàn, các hiệp hội doanh nghiệp, các doanh nghiệp lớn đang đồng hành với tỉnh trong XDNTM.

Đồng chí yêu cầu bố trí nội dung tham luận tại hội nghị không hạn chế 5 sở, ngành cấp tỉnh mà tất cả các sở ngành, đơn vị là thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu Quốc gia XDNTM tỉnh phải có bài tham luận, được đóng thành quyển làm cẩm nang tham khảo cho việc thực hiện chương trình trong những năm tiếp theo. Về nội dung tài liệu phục vụ Hội nghị, nên bảo đảm 3 tài liệu, gồm: 1 cuốn hệ thống hóa lại những chủ trương, định hướng, hướng dẫn thực hiện chương trình trên cơ sở lựa chọn những nội dung cần thiết, đang còn phát huy giá trị làm cẩm nang tham khảo; 1 cuốn in các bài tham luận và 1 cuốn in báo cáo chính thức hội nghị sơ kết. Ngoài ra, cần có các phụ lục danh sách các xã, thôn đạt chuẩn NTM các cấp độ; những xã, thôn đăng ký phấn đấu đạt chuẩn thời gian tới; danh sách các sản phẩm OCOP của từng địa phương. Về nội dung báo cáo sơ kết, đồng chí yêu cầu Văn phòng điều phối CTXDNTM tỉnh lấy thêm ý kiến góp ý bằng văn bản từ các thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu Quốc gia XDNTM tỉnh; đồng thời tổng hợp các ý kiến từ hội nghị để sớm hoàn thiện.

Theo đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy, nội dung thi đua khen thưởng tại hội nghị cũng rất cần thiết, nhưng yêu cầu phải bảo đảm khách quan, công tâm, phải khen thưởng đúng đối tượng mới động viên được phong trào. Đồng chí yêu cầu Văn phòng điều phối CTXDNTM tỉnh phối hợp với các ngành liên quan, các địa phương, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh để rà soát, đề xuất được những gương điển hình tiêu biểu nhất. Ngoài ra, cần khen thưởng thêm một số cơ quan báo chí đồng hành, một số doanh nghiệp có đóng góp lớn, một số Hiệp hội trong tỉnh. Trong khuôn khổ Hội nghị, việc trưng bày và giới thiệu sản phẩm OCOP cũng không gói gọn trong 109 sản phẩm như đề xuất, nên trưng bày tất cả các sản phẩm, bố trí các gian theo các nhóm ngành nghề.

Trên cơ sở tổng hợp các nội dung, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang tổng hợp thành tờ trình, gửi Thường trực Tỉnh ủy và HĐND tỉnh cho ý kiến chỉ đạo. Với các đề xuất, kiến nghị của Văn phòng điều phối CTXDNTM tỉnh liên quan đến phân bổ kinh phí thực hiện chương trình XDNTM; sửa đổi, bổ sung một số cơ chế và chính sách hỗ trợ; tăng thêm biên chế và bổ sung 1 phó chánh văn phòng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã trực tiếp trả lời và yêu cầu các sở, ngành chuyên môn liên quan vào cuộc giải quyết./.

Ngọc Thể - Đỗ Thanh