19/06/2024 lúc 12:07 (GMT+7)
Breaking News

Thanh Hóa: Xã Hà Sơn lựa chọn chuyển đổi số để xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, việc xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số đang trở thành xu hướng trọng tâm trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Xã Hà Sơn, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa đang chủ động hội nhập vào xu thế này để định hình một cộng đồng hiện đại và phát triển.
Hà Sơn đầu tư hạ tầng công nghệ để xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Khi bắt tay xây dựng nông thôm mới kiểu mẫu, xã Hà Sơn đã triển khai nhiều giải pháp, đồng bộ hóa tư tưởng trong cán bộ, công chức viên chức và cộng đồng dân cư trong xã về việc lựa chọn tiêu chí chuyển đổi số để xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để mọi người hiểu việc xây dựng chính quyền số là sự áp dụng công nghệ số để tối ưu hóa quá trình quản lý và cung cấp dịch vụ công dân. Chính quyền số giúp tăng cường hiệu suất thông qua việc sử dụng công nghệ để tự động hóa các quy trình hành chính và quản lý thông tin, giảm thời gian và chi phí, đồng thời cung cấp dịch vụ hiệu quả hơn cho người dân. Triển khai hệ thống quản lý công việc và dịch vụ trực tuyến, giúp cải thiện tính minh bạch và hiệu quả trong quản lý các dự án cộng đồng và cung cấp dịch vụ cho người dân. Mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến như Zalo, Facebook được khai thác triệt để bằng việc lập các trang zalo cộng đồng dân cư với tổng số 219 thành viên để tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của địa phương, tăng cường tính tương tác giữa cơ quan chính quyền và cộng đồng. Việc thu thập ý kiến và góp ý từ cộng đồng giúp xây dựng quyết định chính sách công bằng và hiệu quả.

Nhằm định hướng phát triển kinh tế theo hướng số hóa, Hà Sơn đã tiến hành định hình lại cách sản xuất, tiêu thụ và tương tác trong nền kinh tế hiện đại. Chuyển đổi các hoạt động kinh tế từ hình thức truyền thống sang sử dụng công nghệ số, đặc biệt là Internet và các công nghệ thông tin. Kinh tế số yêu cầu một cơ sở hạ tầng kỹ thuật số mạnh mẽ với việc phát triển các mạng di động, Internet nhanh và các hệ thống lưu trữ đám mây. Chính quyền xã Hà Sơn đã tạo ra môi trường thuận lợi cho sự phát triển của doanh nghiệp địa phương thông qua việc cung cấp các ứng dụng và dịch vụ kinh doanh trực tuyến, hỗ trợ tiếp thị và quản lý. Tính đến cuối năm 2023, trên địa bàn xã có 10 doanh nghiệp, 02 Hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, tạo việc làm thường xuyên cho hàng trăm lao động. Ngoài ra trên địa xã còn có trên 105 hộ sản xuất kinh doanh dịch vụ trong các lĩnh vực ngành nghề khác. Toàn xã có 500 lao động đang làm việc tại các công ty, doanh nghiệp trong nước, có 200 lao động trong lĩnh vực xây dựng, thu nhập từ 5 - 10 triệu đồng/người/tháng, có 225 lao động đi xuất khẩu, thị trường chủ yếu là Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan cho thu nhập bình quân ước tính 40 - 50 triệu đồng/người/tháng. Đến nay thu nhập bình quân của xã đạt 65,605 triệu đồng/người/năm.

Cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ, khang trang, sáng - xanh - sạch - đẹp.

Song song việc xây dựng chính quyền số, kinh tế số, Hà Sơn đã đẩy mạnh xây dựng xã hội số bằng việc tích hợp công nghệ số vào mọi khía cạnh của cuộc sống hàng ngày và tổ chức xã hội như giáo dục, y tế, tham gia cộng đồng và văn hóa trực tuyến trên cơ sở giữ gìn bản sắc văn hóa, giải quyết các vấn đề xã hội trong cộng đồng. Nhờ tập trung xây dựng xã hội số mà Hà Sơn đã tạo được môi trường kết nối liên tục thông qua các nền tảng mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin và các dịch vụ trực tuyến khác, mở rộng phạm vi và tốc độ giao tiếp trong cộng đồng dân cư, giúp mọi người tiếp cận nhanh thông tin về giáo dục, y tế, văn hóa, an ninh quốc phòng trên địa bàn.

Việc lựa chọn chuyển đổi số để xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Hà Sơn không chỉ là một xu hướng mà còn là một chiến lược để xây dựng một xã hội hiện đại và bền vững. Bằng cách kết hợp truyền thống với công nghệ, Hà Sơn đang tạo ra một môi trường sống tốt và phát triển cho cộng đồng. Điều này không chỉ làm tăng cường sức mạnh của địa phương mà còn thể hiện cam kết của xã hội đối với tương lai số hóa./.

Ngọc Thể