07/10/2022 lúc 07:28 (GMT+7)
Breaking News

Thái Bình: Đến ngày 30/6/2021, xử lý dứt điểm các vụ vi phạm mới phát sinh về đê điều

Đó là chỉ đạo của ông Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình tại hội nghị sơ kết thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg, ngày 7/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 18/CT-UBND, ngày 21/10/2019 của UBND tỉnh Thái Bình và phổ biến tuyên truyền kiến thức pháp luật phòng, chống thiên tai và quản lý đê điều tổ chức sáng ngày 2/4.

Đó là chỉ đạo của ông Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình tại hội nghị sơ kết thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg, ngày 7/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 18/CT-UBND, ngày 21/10/2019 của UBND tỉnh Thái Bình và phổ biến tuyên truyền kiến thức pháp luật phòng, chống thiên tai và quản lý đê điều tổ chức sáng ngày 2/4.

Nhằm nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả trong thực hiện Chỉ thị số 24 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều, ngày 21/10/2019, UBND tỉnh Thái Bình ban hành Chỉ thị số 18/CT-UBND về việc tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều và quản lý bãi sông, bãi triều ven biển.

Ông Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình chỉ đạo xử lý dứt điểm các vụ vi phạm mới phát sinh về đê điều đến ngày 30/6/2021 (Ảnh: Báo Thái Bình)

Thực hiện Chỉ thị số 18 của UBND tỉnh, các cấp, ngành, lực lượng chức năng nghiêm túc triển khai, từ đó việc ngăn chặn và xử lý các vi phạm pháp luật về đê điều, công tác quản lý bãi sông, bãi triều ven biển trong thời gian qua đã đạt những kết quả tích cực, rõ nét.

Thời gian tới, các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh tập trung ngăn chặn và giải quyết triệt để các vụ vi phạm mới ngay từ đầu; phấn đấu đến ngày 30/6/2021 xử lý tối thiểu được 30% số vụ tồn đọng, đến năm 2025 cơ bản xử lý xong các vụ vi phạm tồn đọng. Trong đó, xây dựng kế hoạch, lộ trình xử lý dứt điểm, tập trung xử lý các vi phạm nghiêm trọng, nổi cộm, kéo dài, nhất là các công trình xây dựng trái phép trong phạm vi bảo vệ đê điều, trên các bãi sông.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, thực hiện Chỉ thị số 24 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 18 của UBND tỉnh, các cấp, ngành, lực lượng chức năng đã triển khai đồng bộ, quyết liệt, kịp thời. Công tác phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều có bước chuyển mới; kinh phí đầu tư, nâng cấp, cải tạo công trình được quan tâm; quản lý bãi sông, bãi triều có hiệu quả hơn.

Để xử lý dứt điểm các vi phạm pháp luật về đê điều và phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình yêu cầu các huyện, thành phố, các sở, ngành chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đê điều và phòng, chống thiên tai, kết quả phát hiện, xử lý các vi phạm pháp luật về đê điều. Tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về đê điều; nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành, địa phương; lực lượng công an, đặc biệt là công an cấp xã phải tăng cường phối hợp với lực lượng chuyên trách quản lý đê điều, lực lượng quản lý đê nhân dân trong việc phát hiện, xử lý vi phạm.

Ngay sau hội nghị, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, tham mưu UBND tỉnh mở đợt cao điểm về xử lý vi phạm pháp luật về đê điều, đến ngày 30/6/2021 xử lý dứt điểm các vụ vi phạm mới phát sinh và 30% vụ tồn đọng; xử lý, giải tỏa các bến bãi ngoài bãi sông có chiều rộng bãi nhỏ hơn 20m và các bến bãi không nằm trong quy hoạch. Các cấp, ngành, chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình liên quan đến đê điều; quan tâm đầu tư kinh phí, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý, giám sát, bảo vệ các công trình đê điều, phòng, chống thiên tai.

Đến tháng 3/2021, số vụ vi phạm mới phát sinh giảm hẳn, toàn tỉnh đã xử lý được 331 vụ vi phạm, trong đó có 118 vụ vi phạm mới phát sinh, 213 vụ vi phạm tồn đọng của các năm trước. 50 bến bãi tập kết, trung chuyển vật liệu xây dựng không nằm trong quy hoạch đã được giải tỏa hoặc buộc dừng hoạt động; xử phạt hành chính 80 vụ vi phạm với tổng số tiền 261,5 triệu đồng. Đến nay, 7 hạt quản lý đê đã đủ tiêu chuẩn “Hạt quản lý đê điển hình”, 14 đoạn đê trên địa bàn 8 huyện, thành phố với tổng chiều dài 39,21km bảo đảm tiêu chí “Tuyến đê kiểu mẫu”.
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập