13/08/2022 lúc 09:49 (GMT+7)
Breaking News

Sở Thông tin và Truyền thông Đắk Lắk tổng kết năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022

Ngày 14/1, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Đắk Lắk đã tổ chức hội nghị tổng kết báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Chủ trì hội nghị có Đồng chí Nguyễn Tuấn Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đồng chí Trương Hoài Anh Giám đốc Sở TT&TT; tham dự Hội nghị còn có lãnh đạo Ban tuyên giáo, các Sở, đại diện lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở TT&TT; các đồng chí trưởng, phó các sở ban ngành tỉnh, tại 16 điểm cầu các huyện, Thị trong

Ngày 14/1,  Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Đắk Lắk đã tổ chức hội nghị tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Tuấn Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đồng chí Trương Hoài Anh, Giám đốc Sở TT&TT; tham dự Hội nghị còn có lãnh đạo Ban tuyên giáo, các Sở, đại diện lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở TT&TT; các đồng chí trưởng, phó các sở ban ngành tỉnh, tại 16 điểm cầu các huyện, Thị trong tỉnh còn có đại diện lãnh đạo UBND huyện, phòng ban cùng dự.

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Trương Hoài Anh, Giám đốc Sở TT&TT cho biết;  Thực hiện phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và các chỉ tiêu cụ thể được UBND tỉnh đề ra trong năm 2021. Sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và của Bộ TT&TT; sự phối hợp tích cực với các ngành, các cấp có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ. Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Đắk Lắk đã đạt được nhiều kết quả tích cực. 

Chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Tuấn Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đồng chí Trương Hoài Anh Giám đốc Sở TT&TT.

Trong năm 2021, công tác chuyên môn, tham mưu quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông tại Đắk Lắk đã có sự cố gắng, đạt được nhiều kết quả nổi bật, khẳng định trách nhiệm, đóng góp của mình vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh nhà cụ thể:

1. Về Bưu chính - Viễn thông: Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch về việc hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn tỉnh Đắk Lắk năm 2021. Ban hành Quy chế Quản lý hệ thống cáp thông tin treo trên cột điện và tổ chức triển khai có hiệu quả việc sắp xếp, chỉnh trang cáp thông tin treo trên cột điện tại địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột. Chỉ đạo phối hợp xử lý 35 số thuê bao điện thoại quảng cáo, rao vặt không đúng quy định trên địa bàn tỉnh qua đó đã góp phần làm xanh, sạch đẹp thành phố.

2. Về Công nghệ thông tin: Trong năm đã trình UBND tỉnh tham mưu ban hành Nghị quyết số 04/NQ-TU ngày về chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Đã thành lập và đưa Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Đắk Lắk vào hoạt động và đang tiến hành triển khai thí điểm các Dịch vụ; Tổ chức Hội thảo Hội thảo “Chuyển đổi số - Xu hướng tất yếu của sự phát triển”; Đã tham mưu Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh ban hành Kế hoạch cung cấp Dịch vụ công trực tuyến lên mức độ 3, mức độ 4 của các cơ quan Nhà nước tỉnh năm 2021. Tham mưu Quyết định về công bố Danh mục thủ tục hành chính được cung cấp, tiếp nhận và giải quyết trực tuyến trên hệ thống Cổng Dịch vụ công tỉnh. Cổng Dịch vụ công của tỉnh đã kết nối với nền tảng thanh toán tập trung trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, triển khai thanh toán trực tuyến cho các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của tỉnh có phí, lệ phí.

Đồng chí Trương Hoài Anh, Giám đốc Sở TT&TT phát biểu tại hội nghị.

3. Về Thông tin - Báo chí - Xuất bản: Đã làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, đặc biệt là công tác tuyên truyền kết quả ĐH đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Tuyên truyền Cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Tuyên truyền phòng, chống đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức thăm, tặng quà các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí Cách mạng VN, qua đó góp phần cổ vũ, động viên, biểu dương vai trò của báo chí và đội ngũ những người làm báo.

4. Công tác hành chính - tổng hợp: Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Đắk Lắk tại Công văn số 9532/UBND-TH ngày 22/10/2020 của về việc triển khai thực hiện Nghị định số 107/2020/NĐ-CP và Nghị định số 108/2020/NĐ-CP của Chính phủ, Sở TT&TT đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 905/QĐ-UBND ngày 19/4/2021 về việc sắp xếp tổ chức lại cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông. Sau khi sắp xếp còn 05 phòng (giảm 01 phòng trên cơ sở sáp nhập phòng Kế hoạch - Tài chính và Văn phòng) và 01 đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

Ngoài ra, Sở cũng tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 753/QĐ-UBND ngày 05/4/2021 về việc chuyển giao Trung tâm Quản lý Cổng Thông tin điện tử tỉnh từ Sở Thông tin và Truyền thông về Văn phòng UBND tỉnh quản lý. Do vậy, Sở giảm từ 02 xuống 01 đơn vị sự nghiệp công lập (Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh). “Năm 2021, Sở TT&TT tham mưu ban hành 05 văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực thông tin và truyền thông”.

Tại hội nghị đồng chí Trương Hoài Anh Giám đốc Sở TT&TT cũng đã thông qua kế hoạch, nhiệm vụ  của năm 2022 với 7 vĩnh vực trọng tâm như; Bưu chính; Viễn thông, Internet; Tần số vô tuyến điện, hạ tầng phát thanh truyền hình; Công nghệ thông tin; An toàn, an ninh mạng; thông tin, tuyên truyền; Công tác hành chính tổng hợp.

Toàn cảnh hội nghị.

Trong đó lĩnh vực thông tin, tuyên truyền được đồng chí Trương Hoài Anh nhấn mạnh, chỉ đạo các cơ quan báo chí tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các sự kiện chính trị - xã hội của tỉnh, của đất nước, đặc biệt là việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng toàn quốc lần thứ XIII; Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh; Tiếp tục tăng cường công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới, chú trọng giới thiệu, quảng bá hình ảnh, tiềm năng phát triển, môi trường đầu tư và văn hóa, con người Đắk Lắk.

Tiếp tục chỉ đạo và hướng dẫn các phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Quan tâm, hỗ trợ tối đa cho hoạt động tác nghiệp của báo chí trên địa bàn tỉnh; thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về báo chí, nhất là tăng cường rà soát, phát hiện, xử lý sai phạm trong hoạt động báo chí trên địa bàn. Thực hiện nghiêm túc và hiệu quả việc thẩm định các hồ sơ, thủ tục cấp phép về in ấn, xuất bản các tài liệu không kinh doanh và bản tin cho các cơ quan, ban ngành trong tỉnh; hướng dẫn thủ tục và cấp phép về việc tổ chức họp báo cho các cơ quan, tổ chức; cấp giấy phép đặt văn phòng đại diện cho các cơ quan báo chí…

Đồng chí Nguyễn Tuấn Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Nguyễn Tuấn Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đánh giá cao kết của đạt được trong năm 2021 của Sở TT&TT, đồng thời chỉ đạo sở tiếp tục phát huy vai trò của Sở trong năm 2022 cụ thể; Tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác thanh kiểm tra trên các lĩnh vực thông tin và truyền thông như: công nghệ thông tin, bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, báo chí, phát thanh truyền hình, xuất bản; Tập trung vào công tác theo dõi thi hành pháp luật, xử lý, tiêu hủy tang vật sau các cuộc thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính; Tiếp tục thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả; về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập; Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, cán bộ quản lý, chuyên môn nghiệp vụ trên các lĩnh vực chuyên ngành bưu chính - viễn thông, công nghệ thông tin, thông tin - báo chí - xuất bản. Làm tốt công tác tuyển dụng công chức, viên chức, công tác quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ, công tác đánh giá, thi đua, khen thưởng... theo đúng quy định. Nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ; xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm về kỷ luật, kỷ cương hành chính và về đạo đức công vụ.

Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập