12/08/2022 lúc 16:10 (GMT+7)
Breaking News

Quý III/2021, lợi nhuận của Agriseco giảm 40% so với cùng kỳ

Dù lãi trước thuế 342 tỷ đồng, tuy nhiên, nếu xét theo 9 tháng đầu năm 2021, lợi nhuận của Công ty Chứng khoán Agribank (Agriseco, HoSE: AGR) giảm sâu tới 40% so với cùng kỳ.

Dù lãi trước thuế 342 tỷ đồng, tuy nhiên, nếu xét theo 9 tháng đầu năm 2021, lợi nhuận của Công ty Chứng khoán Agribank (Agriseco, HoSE: AGR) giảm sâu tới 40% so với cùng kỳ.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III vừa được công bố, Công ty Chứng khoán Agribank (Agriseco, HoSE: AGR) ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 76,4 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, lãi từ cho vay và phải thu chiếm tỷ trọng lớn nhất trong doanh thu hoạt động với 34 tỷ đồng, tăng gấp quý III/2020.

Doanh thu môi giới có mức tăng tốt, gấp gần 3 lần lên 25 tỷ đồng. Bên cạnh đó, doanh thu bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán cũng nhảy vọt từ 800 triệu đồng lên 2,7 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, mảng tự doanh cho thấy những tín hiệu kém tích cực khi lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) chỉ còn 7,4 tỷ đồng, giảm 17,5% so với cùng kỳ; lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) cũng giảm đến 76% xuống 5,2 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động trong quý III ở mức 31,2 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ ghi âm 6,8 tỷ đồng. Nguyên nhân do quý III/2020, đơn vị được hoàn nhập gần 9,9 tỷ đồng chi phí dự phòng tài sản tài chính, xử lý tổn thất các khoản phải thu khó đòi, trong khi kỳ này chỉ được hoàn nhập 1,7 tỷ đồng. Cùng với đó, lỗ từ các tài sản tài chính hay chi phí môi giới đều tăng mạnh.

Kết quả, Agriseco báo lãi sau thuế ở mức gần 23 tỷ đồng, giảm 40% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng, nhờ kết quả kinh doanh nửa đầu năm "thăng hoa", công ty chứng khoán này vẫn có lãi trước thuế tăng 240% cùng kỳ lên 342 tỷ đồng, vượt khá xa kế hoạch đề ra cho cả năm (129 tỷ đồng).

Tại thời điểm 30/9, tổng tài sản đạt hơn 2.540 tỷ đồng, tăng 11% so với số cuối năm 2020. Các khoản cho vay (chủ yếu là cho vay margin) đạt 1.409 tỷ đồng, tăng 90% so với cuối năm 2020 và 32% so với cuối quý II. Danh mục FVTPL đạt gần 77 tỷ đồng, tăng 50% so với quý trước. Khoản mục HTM (trái phiếu và tiền gửi) giảm 22% xuống còn 617 tỷ đồng.

Trên thị trường, đóng cửa phiên giao dịch 15/10, cổ phiếu AGR đứng ở mức giá tham chiếu 17.500 đồng/cổ phiến với thanh khoản đạt 3,5 triệu đơn vị.

Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập