26/06/2022 lúc 20:41 (GMT+7)
Breaking News

Quảng Nam chấp thuận chủ trương đầu tư 5 khu dân cư, khu đô thị

5 khu dân cư, khu đô thị vừa được tỉnh Quảng Nam chấp thuận chủ trương đầu tư thuộc thị xã Điện Bàn và huyện Quế Sơn.

5 khu dân cư, khu đô thị vừa được tỉnh Quảng Nam chấp thuận chủ trương đầu tư thuộc thị xã Điện Bàn và huyện Quế Sơn.

Quảng Nam chấp thuận chủ trương đầu tư 5 khu dân cư, khu đô thị

UBND tỉnh Quảng Nam ngày 25/10 ban hành 5 quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư khu dân cư, đô thị với quy mô gần 42 ha, tổng mức đầu tư gần 500 tỷ đồng.

Cụ thể, tại thị xã Điện Bàn, UBND tỉnh Quảng Nam chấp thuận chủ trương đầu tư Khu đô thị Điện Thắng Nam giai đoạn 1 (xã Điện Thắng Nam và Điện Thắng Trung) quy mô 9,4 ha, tổng mức đầu tư 115 tỷ đồng; Khu dân cư trung tâm hành chính Điện Phước (xã Điện Phước) gần 13,8 ha, tổng mức đầu tư hơn 125 tỷ đồng; Khu dân cư phố chợ Điện Minh (xã Điện Minh) gần 5,5 ha, tổng mức đầu tư hơn 74 tỷ đồng.

Các dự án này dự kiến thực hiện giai đoạn 2021 - 2023.

Còn tại huyện Quế Sơn có hai dự án, gồm: Khu dân cư trung tâm xã Quế Xuân 1 (xã Quế Xuân 1) gần 4,2 ha khoảng 54 tỷ đồng; Khu dân cư phố chợ Mộc Bài (xã Quế Phú) gần 8,8 ha, tổng mức đầu tư 118 tỷ đồng. Các dự án dự kiến thực hiện giai đoạn 2021 - 2024.

UBND tỉnh Quảng Nam giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xác định và phê duyệt yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư để tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định.

Trước đó, hồi tháng 6 UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở năm 2021 với danh mục 100 dự án, tổng diện tích gần 790 ha.

Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập