03/12/2022 lúc 12:59 (GMT+7)
Breaking News

PV Power tăng vốn cho PV Power REC duy trì sở hữu 51%

PV Power sẽ góp thêm 107 tỷ đồng vào PV Power REC, qua đó nâng tổng mức vốn điều lệ của PV Power REC lên 270 tỷ đồng.

HĐQT của PV Power (HoSE: POW) đã thông qua nghị quyết chấp thuận tăng vốn cho Công ty cổ phần Năng lượng tái tạo Điện lực dầu khí (PV Power REC) trên nguyên tắc không làm tăng tỷ lệ vốn góp của tổng công ty.

Theo đó, POW sẽ góp 107 tỷ đồng để duy trì tỷ lệ sở hữu 51% tại PV Power REC, trong đó năm 2022 góp 64,26 tỷ đồng và năm 2023 góp 42,84 tỷ đồng.

Sau khi tăng POW rót thêm vốn, vốn điều lệ của PV Power REC sẽ đạt 270 tỷ đồng.

PV Power REC được thành lập vào năm 2020 với vốn ban đầu 60 tỷ đồng, hoạt động trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.

Theo báo cáo thường niên 2021, PV Power REC đang trong giai đoạn nhận chuyển nhượng/ nghiên cứu đầu tư phát triển các dự án điện năng lượng tái tạo.

Hiện đơn vị đã hoàn thành nhận chuyển nhượng và bước đầu ghi nhận sản lượng điện từ các dự án điện mặt trời mái nhà Phú Mỹ 1, 2, 3 với sản lượng điện đạt 1 triệu kWh, doanh thu 3 tỷ đồng và lỗ 14 tỷ đồng.

Tổng công ty đặt mục tiêu đến năm 2035 tham gia góp vốn để đầu tư thêm 1.000 MW năng lượng điện tái tạo.

Thanh Bút
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập