24/06/2024 lúc 00:25 (GMT+7)
Breaking News

Phong trào “Tôi yêu Hà Nội” niềm tự hào thanh niên Thủ đô

Phong trào “Tôi yêu Hà Nội” được coi là niềm tự hào của mỗi thanh niên Thủ đô. Từ sức hút, tác dụng to lớn của phong trào, Thành đoàn - Hội LHTN Việt Nam Thành phố Hà Nội đã tiếp tục duy trì, mỗi giai đoạn lại chọn những nội hàm để phù hợp với nhiệm vụ chính trị của Thành phố. Năm 2023, phong trào tiếp tục được triển khai với chủ đề “Vì một Hà Nội xanh, văn minh, an toàn”.

Hoạt động trong phong trào “Tôi yêu Hà Nội”

Ngày 09/08/2009, Thành đoàn Hà Nội đã phát động phong trào “Tôi yêu Hà Nội” với 3 nội dung: “Xây dựng nét đẹp trong văn hóa ứng xử, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống Thăng Long - Hà Nội; chung tay xây dựng Thủ đô xanh - sạch - đẹp; tham gia đảm bảo an toàn giao thông, xung kích giữ gìn văn minh đô thị” nhằm tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, thanh niên về những giá trị văn hóa, lịch sử Thăng Long - Hà Nội và truyền thống quý báu của Thủ đô anh hùng - Thành phố vì hòa bình. Từ đó bồi đắp lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước và Thủ đô yêu dấu cho thanh thiếu nhi.

Phong trào “Tôi yêu Hà Nội” từ khi phát động đến nay đã được các cơ sở Đoàn triển khai bằng những việc làm cụ thể, phong trào đã phát triển ngày càng mạnh mẽ, thu hút hàng chục triệu bạn trẻ tham gia, có sức sống lâu bền trong thanh niên, tạo được dấu ấn đậm nét với xã hội.

Trong năm 2023, thanh niên Thủ đô đã xây dựng mới 75 công trình, duy trì 325 công trình tuyến phố văn minh với các tiêu chí “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - An toàn”; xây dựng 43 tuyến đường gắn camera giám sát bảo đảm an ninh, an toàn; 98 “Tuyến đường thanh niên tham gia hỗ trợ tự quản về an ninh trật tự”; số hóa 118 di tích, địa chỉ đỏ; trang trí, làm đẹp gần 1.000 tủ điện; xây dựng mới 38 căn nhà tình nghĩa hỗ trợ các hộ có hoàn cảnh khó khăn; chỉnh trang và xây dựng mới 82 nhà vệ sinh thân thiện, 82 sân chơi thiếu nhi trong các trường học và khu dân cư...

Đặc biệt, bên cạnh đó trong những giai đoạn khó khăn của tình hình dịch bệnh, thiên tai sự cố, giai đoạn hậu Covid-19 khi cuộc sống trở lại bình thường, thanh niên Thủ đô đã cùng chung sức tham gia phát triển kinh tế, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, hăng say lao động sản xuất, tình nguyện làm thêm cuối tuần phục vụ người dân…

Với vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số, với việc thành lập 579 đội hình chuyển đổi số cộng đồng, thu hút 7.000 đoàn viên, thanh niên tham gia. Các đội hình hỗ trợ người dân thực hiện đăng ký định danh điện tử, cài đặt, sử dụng ứng dụng VNeID và thực hiện dịch vụ công trực tuyến; cài đặt Sổ tay đảng viên điện tử; hỗ trợ các hộ kinh doanh đăng ký, cài đặt mã QR. Qua đó, đã hỗ trợ hàng triệu người dân, góp phần tích cực cùng Đảng bộ, chính quyền Thành phố thực hiện có hiệu quả công cuộc chuyển đổi số.

Đồng thời, tích cực tập huấn các kỹ năng, giúp cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên có “sức đề kháng” khi tiếp cận và nhận diện thông tin xấu, độc hại, giả mạo trên mạng xã hội; có phương pháp đấu tranh, ngăn chặn các luận điệu xuyên tạc, phản bác quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Thông qua việc nâng cao nhận thức về vai trò của tuổi trẻ với Thủ đô và đất nước, từ đó nâng cao lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tích cực vun đắp hoài bão, lý tưởng, hăng hái hưởng ứng và tích cực tham gia thực hiện các phong trào, các cuộc vận động. Không ngừng phấn đấu vươn lên với tinh thần tự giác trong học tập, rèn luyện, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức, chung lòng thắp sắng lửa truyền thống, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, tăng cường mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên.

Phong trào “Tôi yêu Hà Nội” được coi là niềm tự hào của mỗi thanh niên Thủ đô. Từ sức hút, tác dụng to lớn của phong trào, Thành đoàn - Hội LHTN Việt Nam Thành phố Hà Nội đã tiếp tục duy trì, mỗi giai đoạn lại chọn những nội hàm để phù hợp với nhiệm vụ chính trị của Thành phố. Năm 2023, phong trào tiếp tục được triển khai với chủ đề “Vì một Hà Nội xanh, văn minh, an toàn”.

Ngày 09/08/2009, Thành đoàn Hà Nội đã phát động phong trào “Tôi yêu Hà Nội” với 3 nội dung: “Xây dựng nét đẹp trong văn hóa ứng xử, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống Thăng Long - Hà Nội; chung tay xây dựng Thủ đô xanh - sạch - đẹp; tham gia đảm bảo an toàn giao thông, xung kích giữ gìn văn minh đô thị” nhằm tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, thanh niên về những giá trị văn hóa, lịch sử Thăng Long - Hà Nội và truyền thống quý báu của Thủ đô anh hùng - Thành phố vì hòa bình. Từ đó bồi đắp lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước và Thủ đô yêu dấu cho thanh thiếu nhi.

Phong trào “Tôi yêu Hà Nội” từ khi phát động đến nay đã được các cơ sở Đoàn triển khai bằng những việc làm cụ thể, phong trào đã phát triển ngày càng mạnh mẽ, thu hút hàng chục triệu bạn trẻ tham gia, có sức sống lâu bền trong thanh niên, tạo được dấu ấn đậm nét với xã hội.

Trong năm 2023, thanh niên Thủ đô đã xây dựng mới 75 công trình, duy trì 325 công trình tuyến phố văn minh với các tiêu chí “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - An toàn”; xây dựng 43 tuyến đường gắn camera giám sát bảo đảm an ninh, an toàn; 98 “Tuyến đường thanh niên tham gia hỗ trợ tự quản về an ninh trật tự”; số hóa 118 di tích, địa chỉ đỏ; trang trí, làm đẹp gần 1.000 tủ điện; xây dựng mới 38 căn nhà tình nghĩa hỗ trợ các hộ có hoàn cảnh khó khăn; chỉnh trang và xây dựng mới 82 nhà vệ sinh thân thiện, 82 sân chơi thiếu nhi trong các trường học và khu dân cư...

Đặc biệt, bên cạnh đó trong những giai đoạn khó khăn của tình hình dịch bệnh, thiên tai sự cố, giai đoạn hậu Covid-19 khi cuộc sống trở lại bình thường, thanh niên Thủ đô đã cùng chung sức tham gia phát triển kinh tế, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, hăng say lao động sản xuất, tình nguyện làm thêm cuối tuần phục vụ người dân…

Với vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số, với việc thành lập 579 đội hình chuyển đổi số cộng đồng, thu hút 7.000 đoàn viên, thanh niên tham gia. Các đội hình hỗ trợ người dân thực hiện đăng ký định danh điện tử, cài đặt, sử dụng ứng dụng VNeID và thực hiện dịch vụ công trực tuyến; cài đặt Sổ tay đảng viên điện tử; hỗ trợ các hộ kinh doanh đăng ký, cài đặt mã QR. Qua đó, đã hỗ trợ hàng triệu người dân, góp phần tích cực cùng Đảng bộ, chính quyền Thành phố thực hiện có hiệu quả công cuộc chuyển đổi số.

Đồng thời, tích cực tập huấn các kỹ năng, giúp cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên có “sức đề kháng” khi tiếp cận và nhận diện thông tin xấu, độc hại, giả mạo trên mạng xã hội; có phương pháp đấu tranh, ngăn chặn các luận điệu xuyên tạc, phản bác quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Thông qua việc nâng cao nhận thức về vai trò của tuổi trẻ với Thủ đô và đất nước, từ đó nâng cao lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tích cực vun đắp hoài bão, lý tưởng, hăng hái hưởng ứng và tích cực tham gia thực hiện các phong trào, các cuộc vận động. Không ngừng phấn đấu vươn lên với tinh thần tự giác trong học tập, rèn luyện, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức, chung lòng thắp sắng lửa truyền thống, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, tăng cường mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên.