20/05/2024 lúc 10:22 (GMT+7)
Breaking News

Văn Yên (Yên Bái): Xây dựng thôn, bản, tổ dân phố hạnh phúc

Cụ thể hóa mục tiêu xây dựng "Tỉnh hạnh phúc", thời gian qua, cùng với các địa phương trên địa bàn tỉnh, huyện Văn Yên (Yên Bái) đã và đang tích cực triển khai nhiều hoạt động nhằm nâng cao chỉ số hạnh phúc cho nhân dân, trong đó có việc xây dựng “Thôn, bản, tổ dân phố hạnh phúc”. Hết năm, toàn huyện Văn Yên (Yên Bái) đã có 101 thôn, bản, tổ dân phố được công nhân là thôn, bản, tổ dân phố hạnh phúc.
Đồng chí Hà Đức Anh - Chủ tịch UBND huyện cùng nhân dân thôn Khe Qué, xã Viễn Sơn trong ngày hội đại đoàn kết dân tộc.

Trên cơ sở mục tiêu xây dựng “Tỉnh hạnh phúc” theo tinh thần nghị quyết XIX Đảng bộ tỉnh. Thời gian qua, đặc biệt là năm 2023 huyện Văn Yên  đã ban hành kế hoạch số 102 của Ban chỉ đạo phong trào “TDĐKXDĐSVH” và công tác gia đình, trong đó đã giao chỉ tiêu cụ thể cho từng xã, thị trấn. 100% Ban chỉ đạo các xã, thị trấn đều xây dựng kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện. Theo đó, các địa phương trên địa bàn huyện đã bám sát vào các chỉ tiêu cụ thể, phát động, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước rộng khắp. Một trong những nội dung quan trọng tác động tích cực đến việc nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân đó chính là việc nâng cao mức sống cho nhân dân.

Diễu diễn người Dao xuống phố tại Lễ hội quế huyện Văn Yên lần thứ IV.

Để việc xây dựng “Gia đình hạnh phúc”, "Thôn, bản, tổ dân phố hạnh phúc" lan tỏa thành phong trào, thu hút sự tham gia đông đảo của các tầng lớp nhân dân, các địa phương đặc biệt chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, nội dung, tính nhân văn tới từng người dân, hộ gia đình, thôn, bản, tổ dân phố thông qua các buổi họp thôn, tổ dân phố, các buổi sinh hoạt của các hội, đoàn thể và bằng nhiều hình thức sáng tạo khác. Nổi bật là trong  năm 2023 cấp cơ sở đã tổ chức lồng ghép việc xây dựng thôn, bản, tổ dân phố hạnh phúc với các hoạt động kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam 28/6, tổ chức lồng ghép với các chương trình truyền thông, hội thi… do Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tổ chức. Huyện cũng đã tổ chức nhiều các sự kiện, lễ hội, hội thi, hội thảo như: Hội diễn nghệ thuật quần chúng và Trình diễn trang phục các dân tộc, Lễ hội ẩm thực huyện Văn Yên, Hội thi thể thao các dân tộc, Cuộc thi hát chầu văn, trao giải cuộc thi “Văn Yên miền đất nhớ”; lễ hội Festival thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Thượng Ngàn gắn với lễ hội cơm mới Đền Đông Cuông, Hội thảo về phát triển du lịch…

Văn hóa của người Dao Văn Yên. (Yên Bái)

Đồng chí Hà Trung Kiên - Trưởng phòng Văn hóa thông tin huyện Văn Yên (Yên Bái) cho biết: “Gắn liền với việc triển khai xây dựng mô hình thôn, bản, tổ dân phố hạnh phúc, năm 2023, huyện Văn Yên đã triển khai thực hiện Đề án “Bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể gắn với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022- 2025, định hướng đến năm 2030” để nâng cao đời sống tinh thần, nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân với việc phân bổ vốn, quan tâm bố trí ngân sách nhà nước và vận động từ nhân dân để đầu tư tôn tạo, chống xuống cấp các di tích lịch sử văn hóa, xây dựng hồ sơ, bảo tồn các di sản văn hóa phi vật thể, khôi phục các lễ hội truyền thống, phát huy giá trị các di sản, di tích gắn với phát triển du lịch địa phương. Đã hỗ trợ mua sắm trang thiết bị cho 16 nhà văn hóa thôn thuộc 09 xã (Viễn Sơn, Mỏ Vàng, Châu Quế Hạ, Phong Dụ Thượng, Châu Quế Thượng, Phòng Dụ Hạ, Nà Hẩu, Lang Thíp, Xuân Tầm) với tổng kinh phí đầu tư 751 triệu đồng; Đồng thời truyền dạy về bảo tồn, phát huy các giá trị truyền thống của Lễ hội Đền Đông Cuông, xã Đông Cuông; nghiên cứu các giải pháp phục hồi, bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống của dân tộc Dao; tổ chức lớp tập huấn truyền dạy văn hóa phi vật thể bản sắc văn hóa dân tộc Dao tại xã Đại Sơn, Viễn Sơn, Mỏ Vàng…”

Rạng rỡ nụ cười trẻ thơ ở thôn Hạnh Phúc.

Để việc nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân trở thành động lực, nền tảng tinh thần, nhất là với mỗi người dân trong xây dựng cuộc sống ấm no, gia đình hạnh phúc, thôn, bản và tổ dân phố hạnh phúc, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã bám sát vào các chỉ tiêu cụ thể, phát động, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước rộng khắp. Một trong những nội dung quan trọng tác động tích cực đến việc nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân đó chính là việc nâng cao mức sống cho nhân dân. Trong năm, Huyện Văn Yên  dành khoảng  369 tỷ 492 triệu đồng để triển khai kế hoạch thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo tại các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn. Trọng tâm đã triển khai thực hiện có hiệu quả việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp và các nghị quyết của HĐND tỉnh, đặc biệt là NQ 69 cùng nhiều đề án, chính sách phát triển ngành, lĩnh vực…đã góp phần quan trọng tạo việc làm, hỗ trợ sinh kế và nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho hộ nghèo. Toàn huyện Văn Yên đã có 150 hộ nghèo đã được hỗ trợ, giúp đỡ 89 triệu đồng tiền mặt, gần 7 vận cây quế giống, hàng ngàn con lợn giống, gà giống, máy phát cỏ, thức ăn chăn nuôi … trị giá trên 360 triệu đồng. Đồng thời huy động mọi nguồn lực hỗ trợ 240 hộ nghèo ở 24 địa phương trong huyện hiện đang khó khăn về nhà ở làm mới và làm lại nhà ở. Ngoài ra Văn Yên đã huy động từ các nguồn xã hội hóa hỗ trợ 59 hộ khó khăn về nhà ở làm mới và sửa chữa lại nhà. Đến thời điểm hiện tại, toàn huyện đã có 299 hộ nghèo khó khăn về nhà ở hưởng lợi từ chương trình làm nhà ở cho các hộ nghèo.

Phố đi bộ của Văn Yên. (Yên Bái)

Đồng chí Lã Thị Liền - Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Yên khẳng đinh: “với sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành, các địa phương, hết năm 2023, toàn huyện  đã 101 thôn, bản, tổ dân phố đạt danh hiệu "Thôn, bản, tổ dân phố hạnh phúc”, 92.3% đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, 27.116 gia đình hạnh phúc, có 12 đơn vị đăng ký xây dựng xã, thị trấn hạnh phúc…Chỉ số hạnh phúc của người dân Văn Yên được đo lường dựa trên 3 chỉ số chính là: sự hài lòng về cuộc sống; về tuổi thọ trung bình và sự hài lòng về môi trường sống. Hết năm 2023, huyện Văn Yên được đánh giá là huyện có Chỉ số hạnh phúc đạt 69,04%, đạt mức 2 - mức khá hạnh phúc, cao hơn so với trung bình toàn tỉnh 3,42%. Tuổi thọ trung bình của người dân 74,4 tuổi, trong đó số năm sống khỏe 67 tuổi. Thu nhập bình quân đầu người đạt 62 triệu đồng/ người/ năm. Việc xây dựng mô hình thôn, bản, tổ dân phố hạnh phúc ở Văn Yên đã và đang góp phần đắc lực nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân, và trở thành động lực, nền tảng tinh thần, nhất là với mỗi người dân trong xây dựng cuộc sống ấm no, gia đình hạnh phúc, thôn, bản và tổ dân phố hạnh phúc.”

Trong thời gian tới, huyện Văn Yên (Yên Bái) sẽ cùng với các cấp, các ngành tiếp tục chỉ đạo, thực hiện một số giải pháp trong việc xây dựng mô hình này. Trong đó, tập trung nâng cao chất lượng cuộc sống, điều kiện kinh tế vật chất, nâng cao sự hài lòng của người dân về điều kiện sống. Cùng với đó, đẩy mạnh các hoạt động văn nghệ, thể thao, xây dựng các khu vui chơi giải trí trong cộng đồng dân cư để nâng cao đời sống tinh thần của người dân. Đồng thời, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội; nỗ lực xây dựng gia đình hạnh phúc, khu dân cư hạnh phúc. Một giải pháp cũng rất quan trọng, đó là có các giải pháp để hạn chế thấp nhất mức độ gia tăng ô nhiễm, suy thoái môi trường để nâng cao sự hài lòng của người dân về môi trường sống”. Tất cả cùng hướng tới mục tiêu để người dân Văn Yên nói riêng và tỉnh Yên Bái nói chung được thụ hưởng các giá trị hạnh phúc như Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX đã xác định./.

 

Đoàn Tuấn - Thu Nhài