11/12/2023 lúc 10:16 (GMT+7)
Breaking News

PGS.TS Nguyễn Bá Chiến làm Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia

PGS.TS Nguyễn Bá Chiến, Quyền Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia được Bộ Nội vụ bổ nhiệm làm Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia.
PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến, Tân Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia

Theo Quyết định số 39/QĐ-BNV ngày 31/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà về việc bổ nhiệm PGS.TS Nguyễn Bá Chiến, Quyền Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia được Bộ Nội vụ bổ nhiệm làm Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia.

PGS.TS Nguyễn Bá Chiến phát biểu phát biểu tại Hội nghị ngày 30/12/2022

Trước đó, PGS.TS Nguyễn Bá Chiến từng giữ các chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, Quyền Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia./.

Huy Thủy