21/06/2024 lúc 10:59 (GMT+7)
Breaking News

Novaland nói gì về lô trái phiếu liên quan đến Chứng Khoán Dầu Khí PSI

Novaland đã phát đi thông báo liên quan đến lô trái phiếu NVLH2123009 phát hành ngày 12/08/2021 của Tổ chức phát hành là Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Địa Ốc No Va (“Công ty”), đại diện người sở hữu trái phiếu là Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Dầu Khí (PSI).

Theo Novaland, các biến động từ kinh tế vĩ mô cũng như các chính sách kiểm soát tín dụng Bất động sản (BĐS), vướng mắc pháp lý... đã ảnh hưởng và gây khó khăn về thanh khoản cho hàng loạt các Doanh nghiệp BĐS, và Công ty cũng không ngoại lệ. 

Đối với lô trái phiếu NVLH2123009, Công ty đã rất nỗ lực thực hiện thanh toán phần lãi đến hạn. Bên cạnh đó, Công ty cũng đề xuất trong thời hạn 02 tháng sẽ cùng trái chủ đưa ra phương án thanh toán tiền gốc trái phiếu phù hợp với thực tế dòng tiền của Công ty.

Công ty cũng đề xuất các phương án bao gồm giãn thời hạn thanh toán tiền gốc trái phiếu trong thời gian phù hợp, hoặc hoán đổi tiền gốc trái phiếu với các sản phẩm BĐS do Công ty đang đầu tư và phát triển. Việc Công ty đưa ra các đề xuất nêu trên hoàn toàn xuất phát từ sự kiện bất khả kháng theo các biến động không thể lường trước của thị trường và phù hợp với quy định tại văn kiện phát hành trái phiếu (Điều 15 Các Điều khoản và điều kiện trái phiếu).

Đồng thời, các phương án đề xuất này đảm bảo về mặt pháp lý và phù hợp với định hướng xử lý các vấn đề liên quan đến trái phiếu trong bối cảnh hiện nay theo nội dung dự thảo sửa đổi Nghị định 65/2022/NĐ-CP về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ mà Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ. Đây cũng là những giải pháp phù hợp để đảm bảo hài hòa lợi ích cho các trái chủ trong bối cảnh hiện tại.

Công ty đang quyết liệt tiến hành tái cấu trúc toàn diện với sự hỗ trợ và tư vấn của nhiều đối tác hàng đầu như EY- Parthenon, KPMG… nhằm đưa ra những giải pháp cơ cấu tài chính phù hợp, tập trung vào hoạt động kinh doanh cốt lõi; hơn hết là nỗ lực để thực hiện các quyền lợi của các trái chủ, khách hàng và các bên liên quan. Công ty cũng đang tập trung xây dựng bàn giao các sản phẩm BĐS theo từng giai đoạn, từng bước ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.

Thanh Bút