14/06/2024 lúc 07:12 (GMT+7)
Breaking News

Novaland chuẩn bị phát hành 68 triệu cổ phần chuyển đổi trái phiếu, vốn điều lệ đạt 15.420 tỷ

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HoSE: NVL) vừa thông qua phương án phát hành 68 triệu cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HoSE: NVL) vừa thông qua phương án phát hành 68 triệu cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu.

Novaland chuẩn bị phát hành 68 triệu cổ phần chuyển đổi trái phiếu, vốn điều lệ đạt 15.420 tỷ

Được biết, số lượng trái phiếu tối đa có thể chuyển đổi thành cổ phiếu là 1.500 trái phiếu, tương đương gần 6.904 tỷ đồng. Trái phiếu có mệnh giá 200.000 USD, tỷ giá cố định áp dụng tại thời điểm phát hành là 23.012 đồng/USD.

Giá chuyển đổi sẽ thay đổi 1 năm 1 lần. Thời hạn chuyển đổi trong vòng 5 năm kể từ ngày hoàn tất ban đầu (16/7/2021). Nếu chuyển đổi thành công, vốn điều lệ của NVL sẽ tăng từ 14.736 tỷ đồng lên gần 15.420 tỷ đồng.

Mặt khác, ngày 27/12 tới đây, NVL dự chốt danh sách cổ đông thực hiện phát hành gần 457 triệu cổ phiếu, tương đương 31% số cổ phần đang lưu hành để trả cổ tức cho cổ đông.

Mới đây, HĐQT NVL cũng vừa thông qua nghị quyết nhận chuyển nhượng phần vốn góp gần 2,150 tỷ đồng tại Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Unity. Sau khi hoàn tất việc nhận chuyển nhượng, NVL sở hữu phần vốn góp gần 2.150 tỷ đồng, chiếm 99,98% vốn tại Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Unity.

Cập nhật kết quả kinh doanh, lũy kế 9 tháng, Novaland ghi nhận hơn 10.360 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng gần 160% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, doanh thu từ bán hàng đạt gần 9.282 tỷ đồng (tăng 230% so với cùng kỳ năm ngoái) chủ yếu được ghi nhận từ việc bàn giao các dự án như Saigon Royal, Aqua City, NovaHills Mui Ne, Victoria Village, NovaWorld Ho Tram, NovaWorld Phan Thiet.

Khấu trừ chi phí và thuế, Novaland báo lãi sau thuế gần 2.550 tỷ đồng trong cả giai đoạn.

Tính đến ngày 30/9/2021, tổng tài sản của Novaland đạt 184.062 tỷ đồng, tăng 27,3% so với đầu năm. Trong đó, giá trị hàng tồn kho đạt hơn 105.859 tỷ đồng, tăng 22%.

Novaland cũng vừa huy động thêm 1.000 tỷ đồng trái phiếu nhằm tăng quy mô vốn hoạt động, thực hiện đầu tư các dự án của doanh nghiệp. Cụ thể là thực hiện góp vốn, hợp tác đầu tư phát triển dự án khu đô thị Cù Lao Phước Hưng, phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.