03/12/2023 lúc 01:03 (GMT+7)
Breaking News

Ninh Thuận: Tập trung triển khai 19 chính sách phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Ngày 23/8, UBND tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức Hội nghị chuyên đề đánh giá kết quả thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH). Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trần Quốc Nam, chủ trì.

Theo báo cáo, Thực hiện Nghị quyết số 11 về Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình, UBND tỉnh đã triển khai, chỉ đạo các sở, ngành và địa phương nghiêm túc, khẩn trương triển khai các chính sách hỗ trợ theo hướng dẫn của Chính phủ và bộ, ngành trung ương.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Trần Quốc Nam chủ trì hội nghị

Trong đó, tỉnh đã tập trung triển khai 19 chính sách phục hồi, gồm: 18 chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động, an sinh xã hội và 1 chính sách đầu tư phát triển. Đến nay, đa số các chính sách đã được triển khai đến các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân và người lao động. Có 12/19 chính sách thuộc Chương trình phục hồi đã được triển khai thực hiện, trong đó đã triển khai hỗ trợ tín dụng cho 4.561 doanh nghiệp, hộ kinh doanh/1.008 tỷ đồng và 2.742 cá nhân, hộ gia đình/112,4 tỷ đồng, góp phần giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp, người dân để phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh.

Đến nay còn 7/19 chính sách hỗ trợ chưa có kết quả thực hiện, trong đó 5 chính sách về tín dụng và 1 chính sách về đầu tư. Có 2 chính sách chưa ban hành hướng dẫn để thực hiện. Việc triển khai thực hiện hỗ trợ lãi suất 2% trong 2 năm 2022-2023 đối với các khoản vay thương mại mới đang thực hiện ở bước chuẩn bị. Một số chính sách cho vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội, nhu cầu vay vốn của người dân giảm nên chưa đạt kế hoạch giao. Nguồn lực bố trí cho đầu tư phát triển các dự án thuộc Chương trình phục hồi phân bổ chậm.

 Tỉnh đã tập trung triển khai 19 chính sách phục hồi, gồm: 18 chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh, Trần Quốc Nam đánh giá cao tinh thần triển khai thực hiện của các ngành, địa phương góp phần hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi phát triển KT-XH. Hiện một số chính sách trung ương triển khai nhưng chưa có hướng dẫn thực hiện cụ thể, cần chủ động chuẩn bị sẵn sàng để khi có chính sách có thể triển khai ngay; thời gian thực hiện còn lại không nhiều nên các ngành, địa phương cần tăng tốc, tích cực phối hợp thực hiện với kết quả cao, nhất là đối với các chính sách đã có chủ trương hướng dẫn thực hiện.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, trong thời gian tới cần tăng cường công tác tuyên truyền chương trình phục hồi KT-XH để các đơn vị, địa phương và nhân dân biết cùng tích cực tham gia. Các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ UBND tỉnh đã giao, triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và các nguồn vốn hỗ trợ từ Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH. Những nội dung còn vướng về thủ tục cần được tháo gỡ kịp thời để thực hiện hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Hương Giang