23/07/2024 lúc 12:43 (GMT+7)
Breaking News

Ninh Bình tập trung thực hiện các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng 6 tháng cuối năm

Để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng cả năm 2022 đạt 7%, UBND tỉnh Ninh Bình đã đưa ra một số giải pháp trọng tâm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm.
Ảnh minh họa.

Đối với sản xuất công nghiệp: Sở Công thương chủ trì, phối hợp với Sở kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các KCN tập trung tháo gỡ khó khăn cho Nhà máy ô tô Thành Công trong việc nhập khẩu linh kiện bán dẫn; đẩy nhanh tiến độ đưa nhà máy sản xuất ô tô HTMV số 2 đi vào hoạt động và chạy thử nghiệm trong tháng 8/2022; trực tiếp làm việc tìm hiểu nhu cầu để tháo gỡ khó khăn theo thẩm quyền. Tham mưu, báo cáo UBND tỉnh về phương án xử lý 19 dự án chậm tiến độ trong các KCN trên địa bàn tỉnh. Rà soát, tháo gỡ khó khăn cho các dự án trong các CCN, báo cáo UBND tỉnh phương án xử lý đối với 13 dự án chậm tiến độ trong CCN. Nắm chắc tình hình lao động trên địa bàn, có các giải pháp đảm bảo nguồn cung lao động đáp ứng nhu cầu của các Doanh nghiệp, nhất là đối các Doanh nghiệp trong các KCN, CCN.

Nhà máy ô tô Thành Công.

Tỉnh Ninh Bình chú trọng đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, làm động lực tăng trưởng. Theo đó, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án còn lại đã được xác định khởi công mới trong năm 2022 và một số dự án cần thiết, dự kiến đầu tư trong kế hoạch đầu tư công năm 2021-2025; hoàn thiện thủ tục các dự án để sớm khởi công đôi với các dự án đã được quyết định chủ trương đầu tư. Tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án đang triển khai. Bên cạnh đó, khẩn trương hoàn thiện thủ tục các dự án kéo dài đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông nhất phương án cắt giảm, dừng triển khai; sớm hoàn thành việc rà soát, đề xuất phương án xử lý đối với các dự án còn lại. UBND các huyện, thành phố đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các công trình, dự án; đẩy nhanh tiến độ thi công và thực hiện nghiệm thu, lập hồ sơ thanh toán ngay khi có khối lượng; rà soát, điều chuyển kế hoạch vốn giữa các dự án chậm giải ngân sang các dự án có tiến độ giải ngân tốt, còn thiếu vốn.

Tập trung thu hút các dự án tạo ra sản phẩm mới vào diện tích đất sạch còn lại trong các cụm công nghiệp đã có hạ tầng như: CCN Gia Lập, CCN Gia Phú, CCN Văn Phong,…

Trong sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối họp với các cơ quan đơn vị có liên quan, UBND các huyện thành phố tổ chức triển khai sản xuất vụ Mùa năm 2022. Tập trung mở rộng diện tích lúa chất lượng cao, các cây con đặc sản, đặc hữu, các loại thủy sản có giá trị kinh tế cao; Khẩn trương triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2022-2025; Đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2022-2025, nhăm thúc đây tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp. Tăng cường dự báo, giám sát và chủ động các biện pháp kiểm soát, phòng trừ dịch bệnh trong trồng trọt và chăn nuôi, nhất là kiểm soát, khống chế nhanh bệnh dịch tả lợn Châu Phi tạo sự ổn định cho việc tái đàn, đồng thời, mở rộng quy mô đàn vật nuôi.

Bên cạnh đó, thực hiện đồng bộ phát triển ngành Dịch vụ là động lực tăng trưởng quan trọng cho 06 tháng cuối năm. Tập trung phát triển thị trường nội địa, thúc đẩy xuất khẩu bền vững, xây dựng các giải pháp cân đối cung - cầu, bảo đảm nguồn cung hàng hoá thiết yếu, nguyên, nhiên, vật liệu phục vụ sản xuất, phục hồi chuỗi cung ứng, giảm thời gian thông quan hàng hóa. Có các giải pháp thúc đẩy hoạt động bán buôn, bán lẻ hàng hóa trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, tăng cường quản lý thu chi ngân sách nhà nước, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu thu năm 2022. Theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách; triển khai quyết liệt, kịp thời, đồng bộ, có hiệu quả các nhóm giải pháp quản lý thu, chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế, xử lý thu hồi nợ thuế phấn đấu hoàn thành dự toán thu NSNN theo Nghị quyết của HĐND tỉnh. Đánh giá, phân tích các yếu tố tác động đến số thu, tiến độ thu ngân sách cụ thể từng địa bàn, từng khu vực, từng sắc thuế; qua đó, xác định các nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực, loại thuế còn thất thu, kịp thời đê xuất các giải pháp quản lý, điều hành thu kịp thời, hiệu quả. Tham mưu kịp thời các phương án chỉ đạo, điều hành thu phù họp, hiệu quả, dự báo thu hàng tháng, hàng quý sát đúng với thực tế phát sinh.

Cùng với đó, tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số. Rà soát sửa đổi, bổ sung kịp thời thay thế các văn bản quy phạm pháp luật do địa phương ban hành không còn phù hợp, gây ách tắc trong quá trình triển khai thực hiện. Triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện Kế hoạch số 33/KH- UBND ngày 22/02/2022 của UBND tỉnh về kế hoạch phát triển Chính quyền số, chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Ninh Bình năm 2022. 

Trần Hiếu