28/05/2024 lúc 07:59 (GMT+7)
Breaking News

NHNN chỉ đạo kiểm soát chặt tín dụng đối với khách hàng vay vốn để đấu giá đất

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành công văn số 1976/NHNN-TTGSNH gửi các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài yêu cầu triển khai, thực hiện nghiêm một số vấn đề để đảm bảo an toàn hoạt động, trong đó thực hiện kiểm soát các khoản cấp tín dụng với lĩnh vực rủi ro.

Theo đó, NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng kiểm soát chặt chẽ tốc độ tăng trưởng tín dụng theo đúng chỉ tiêu được giao thực hiện trong năm 2022, phù hợp với các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng, hoạt động ngân hàng của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước.

Đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro hoặc chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, các tổ chức tín dụng phải kiểm soát chặt chẽ tốc độ tăng dư nợ tín dụng và chất lượng tín dụng, trong đó tăng cường kiểm soát các khoản cấp tín dụng đối với khách hàng vay vốn để tham gia đấu giá đất đảm bảo đúng quy định của pháp luật, kịp thời báo cáo Ngân hàng Nhà nước (qua Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật để có biện pháp xử lý.

Để chuẩn bị việc xây dựng phương án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025, các tổ chức tín dụng thực hiện đánh giá toàn diện thực trạng hoạt động đến ngày 31/12/2021, thời điểm gần nhất và rà soát tình hình, kết quả thực hiện phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng giai đoạn 2016-2020 đã được phê duyệt theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước.

Đáng chú ý, thời gian vừa qua, việc nhiều doanh nghiệp bỏ cọc đấu giá đất và không nộp tiền sử dụng đất làm dấy nên lo ngại chất lượng và sự minh bạch của việc đấu giá đất. Nổi bật là tổ chức đấu giá 4 lô đất ở khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP. HCM).

Cụ thể, ngày 10/12/2021, Trung tâm Đấu giá tài sản TP. HCM đã tổ chức đấu giá 4 lô đất mang các số hiệu lần lượt 3-5, 3-8, 3-9 và 3-12 tại khu đô thị mới Thủ Thiêm với tổng giá trị trúng đấu giá hơn 37.000 tỉ đồng. 4 doanh nghiệp đã đấu giá thành công 4 lô đất này.

Trong đó, Công ty CP Dream Republic trúng đấu giá lô đất số 3-5 (diện tích 6.446m2), với số tiền sử dụng đất phải nộp là 3.820 tỉ đồng và 500 triệu đồng tiền lệ phí trước bạ. Công ty cổ phần Sheen Mega trúng đấu giá lô đất số 3-8 (diện tích 8.568,1m2), với 4.000 tỉ đồng tiền sử dụng đất phải nộp, được miễn nộp lệ phí trước bạ theo hướng dẫn về lệ phí trước bạ đối với diện tích đất ở.

Tuy nhiên, đến cuối ngày 6/4, thời hạn phải nộp 50% tiền sử dụng đất (đợt 1), 2 doanh nghiệp trúng đấu giá đất Thủ Thiêm là Công ty CP Dream Republic và Công ty CP Sheen Mega vẫn chưa nộp tiền vào ngân sách nhà nước.

Riêng 2 doanh nghiệp trúng đấu giá lô đất 3-9 và 3-12 đã xin bỏ cọc sau thời điểm trúng đấu giá không lâu.

Anh Phạm