14/07/2024 lúc 20:01 (GMT+7)
Breaking News

NHNN "chốt" mức lãi suất cho vay thực hiện chính sách nhà ở xã hội 4,8%/năm

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Quyết định số 59/QĐ-NHNN về mức lãi suất cho vay thực hiện chính sách nhà ở xã hội tại các TCTD do Nhà nước chỉ định.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Quyết định số 59/QĐ-NHNN về mức lãi suất cho vay thực hiện chính sách nhà ở xã hội tại các TCTD do Nhà nước chỉ định.

Lãi suất cho vay thực hiện chính sách nhà ở xã hội 4,8%/năm

Theo đó, mức lãi suất cho vay của các TCTD do Nhà nước chỉ định đối với khách hàng vay vốn để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở theo quy định tại khoản 5 Điều 1 Thông tư số 20/2021/TT-NHNN ngày 30/11/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2015/TT-NHNN ngày 09/12/2015 của Thống đốc NHNN hưỡng dẫn cho vay ưu đãi thực hiện chính sách nhà ở xã hội là 4,8%/năm.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 679/QĐ-NHNN ngày 22/4/2021 của Thống đốc NHNN về mức lãi suất cho vay nhà ở xã hội tại các TCTD do Nhà nước chỉ định.