26/09/2022 lúc 09:28 (GMT+7)
Breaking News

Ngành giáo dục Lào Cai quyết tâm thực hiện thắng lợi chỉ tiêu thi đua năm học mới

Với chủ đề “Vì học sinh thân yêu, xây dựng trường học hạnh phúc; đổi mới và hội nhập”, Sở GD&ĐT Lào Cai quyết tâm thực hiện thắng lợi, thành công 9 chỉ tiêu nội dung thi đua của ngành đề ra trong năm học 2021-2022.

 

Ngành giáo dục Lào Cai thí điểm các tiết học thông minh phù hợp với xu hướng đổi mới và hội nhập.

9 nội dung chỉ tiêu gồm: Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền; xây dựng kỉ cương nề nếp, văn hóa trường học; Đổi mới công tác quản lý; nâng cao chất lượng đội ngũ;

Tiếp tục thực hiện quy hoạch mạng lưới trường, lớp học; phát triển quy mô giáo dục; tăng cường cơ sở vật chất trường, lớp học đảm bảo chất lượng các hoạt động giáo dục; Tăng cường hội nhập quốc tế trong GD&ĐT...

Trong đó đáng chú ý, để thực hiện chỉ tiêu đẩy mạnh ứng dựng CNTT; nâng cao chất lượng dạy, học ngoại ngữ ngành GD&ĐT Lào Cai sẽ từng bước hiện đại hoá cơ sở vật chất, kỹ thuật ở các trường có điều kiện, xây dựng và triển khai đổi mới giáo dục ứng dụng khoa học công nghệ song song với thí điểm các tiết học thông minh phù hợp với xu hướng và tình hình mới.

Tiếp tục đầu tư, hoàn thiện các trang thiết bị, cơ sở vật chất đảm bảo các điều kiện để đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý, dạy và học, đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Ngành cũng sẽ hoàn thiện và đưa vào khai thác cơ sở dữ liệu ngành; Tăng cường việc khai thác sử dụng hiệu quả phòng họp trực tuyến từ Sở đến Phòng, Trường...

Ngành giáo dục Lào Cai từng bước hoàn thiện các trang thiết bị, cơ sở vật chất ứng dụng KHCN.

Triển khai đồng bộ việc sử dụng hồ sơ điện tử (sổ điểm, học bạ, sổ liên lạc); nhân rộng việc triển khai giáo dục thông minh, mô hình học trải nghiệm sáng tạo STEM Vinaponics ở những nơi có điều kiện. Chủ động xây dựng các phương án tổ chức dạy học trực tuyến khi có dịch covid-19. 

Tiếp tục thực hiện Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, GDTX tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020-2025”. Tăng cường ứng dụng CNTT trong dạy và học ngoại ngữ ở các nhà trường; xây dựng môi trường nói tiếng Anh cho GV và HS để nâng cao kỹ năng Nghe - Nói. Thí điểm triển khai thi, cấp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế cho CB, GV, HS./.

Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập