03/12/2022 lúc 07:01 (GMT+7)
Breaking News

Ngành Điện đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Thuận

Những năm qua, Công ty Điện lực Ninh Thuận đã đáp ứng đầy đủ nhu cầu điện cho sự phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt của Nhân dân, đáp ứng kịp thời các nhu cầu sử dụng điện của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, góp phần vào tăng trưởng kinh tế trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Hữu Tiên, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Ninh Thuận cho biết: Ngay từ khi được thành lập, khởi đầu gian nan với hệ thống kết cấu hạ tầng yếu kém...Vượt qua những khó khăn ban đầu, Công ty Điện lực Ninh Thuận đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, vừa xây dựng tổ chức bộ máy, vừa chủ động trong công tác chuyên môn, đáp ứng nhu cầu cho phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và sinh hoạt của Nhân dân.

Ông Nguyễn Hữu Tiên, Phó Gíam đốc Công ty Điện lực Ninh Thuận.

Qua 30 năm thành lập và phát triển, cơ sở vật chất được đầu tư nâng cấp, đội ngũ CBNV không ngừng phát triển và trưởng thành cả về số lượng lẫn chất lượng. Bộ máy tổ chức của Công ty Điện lực Ninh Thuận gồm có: Giám đốc Công ty, 03 Phó Giám đốc Công ty, 11 phòng chuyên môn nghiệp vụ, 01 Ban Quản lý dự án, 01 Đội Quản lý vận hành lưới điện Cao thế Ninh Thuận và 07 Điện lực đóng trên địa bàn các huyện Ninh Sơn, Ninh Phước, Ninh Hải, Thuận Bắc, Thuận Nam, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm và Quần đảo Trường Sa-Nhà giàn DK1. Tổng số CBNV của đơn vị tính đến nay là trên 500 người; trong đó trình độ thạc sỹ là 13 người, đại học là 152 người, cao đẳng và trung cấp các ngành là 156 người, công nhân và trình độ khác là 205 người.

Một trong những dấu ấn mạnh mẽ là Công ty đã triển khai và thực hiện thành công chương trình điện khí hóa nông thôn, đưa điện đến các xã vùng sâu, vùng xa, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Hiện nay, mạng lưới điện phủ rộng đến các huyện miền núi, vùng sâu vùng xa. Trong đó, số xã, phường, thị trấn có điện trong toàn tỉnh là 65/65 đạt tỷ lệ 100%, số thôn, khu phố có điện là 398/398 đạt tỷ lệ 100%, tỷ lệ số hộ có điện trong toàn tỉnh là 185.420/185.420 đạt tỷ lệ 100%; trong đó, số hộ khu vực nông thôn, miền núi có điện là 118.482/118.482 đạt tỷ lệ 100%. Trong các năm qua, để đảm bảo cung cấp điện cho tỉnh Ninh Thuận ổn định với chất lượng tốt, ngành điện cũng đã quan tâm đầu tư một số công trình như: Trạm 110 kV Ninh Sơn, trạm 110 kV Ninh Phước và trạm 110 kV Ninh Hải, mở rộng trạm 110 kV Tháp Chàm, đầu tư mới các công trình lộ ra 22kV, các công trình nối tuyến tạo mạch vòng cung cấp điện ổn định cho khu vực và nhiều công trình khác,…Công ty Điện lực Ninh Thuận đang quản lý: 1.077,4 km đường dây trung áp; 1.186,6 km đường dây hạ áp; 190,242 km đường dây 110kV; 1.726 trạm biến áp phân phối, với tổng dung lượng là 265.682 kVA và 05 trạm biến áp 110kV, với tổng dung lượng 270kVA.

Mạng lưới điện phủ rộng đến các huyện miền núi, vùng sâu vùng xa 100% - ảnh: ĐL- NT

Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, ngành Điện Ninh Thuận đã đẩy mạnh thực hiện công tác đầu tư, phát triển lưới điện để đảm bảo cung cấp điện cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà: Căn cứ kế hoạch chí phí vốn Sửa chữa và ĐTXD lưới điện hàng năm Tổng công ty Điện lực miền Nam (Tổng công ty) phân bổ cho PC Ninh Thuận, Công ty đã tập trung đầu tư phát triển và mở rộng thêm lưới điện, trong đó đáp ứng yêu cầu các kiến nghị cử tri để mở rộng thêm lưới điện đến các khu vực vùng sâu - vùng xa, những nơi chưa có lưới điện; đồng thời cải tạo nâng cấp lưới để đáp ứng nhu cầu về phụ tải ổn định cấp điện cho khách hàng được an toàn và liên tục nhằm phục vụ cho việc phát triển kinh tế của tỉnh nhà.

Nhằm đáp ứng kịp thời nguồn lưới để phục vụ việc cung cấp điện, Công ty thực hiện rà soát đẩy nhanh tiến độ các công trình Đầu tư và sửa chữa lưới điện trong những năm qua; các dự án và công trình lưới điện đã có trong quy hoạch và đầu tư được duyệt để bổ sung nhằm nâng cao năng lực cung cấp điện trên địa bàn tỉnh; Ưu tiên bố trí tăng dần các khu vực trọng điểm, các khu vực có nhu cầu phụ tải tăng cao để có phương án phát triển lưới và điều hòa phụ tải trên lưới một cách hợp lý; thay thế sửa chữa các MBA vận hành quá tải, đầy tải, không đảm bảo vận hành lâu dài để đảm bảo cấp điện kịp thời cho khách hàng.

Phó Gíam đốc Công ty Điện lực Ninh Thuận, Nguyễn Hữu Tiên nhấn mạnh: Chưa dừng lại ở đó, ngành Điện Ninh Thuận tiếp tục dốc sức, khẩn trương thực hiện kế hoạch ĐTXD lưới điện năm 2022, Công ty được Tổng công ty giao kế hoạch đầu tư xây dựng 64 công trình với tổng vốn là 139.593 triệu đồng; trong đó, 04 công trình lưới 110kV; 25 công trình lưới điện phân phối, 12 công trình mua sắm tài sản cố định, trả vốn ứng cho 03 khách hàng và trả gốc vay cho 20 công trình). Cụ thể như sau: Lưới 110kV - 02 công trình đã thi công hoàn thành; 01 công trình đã khởi công; 01 công trình chuẩn bị đầu tư; Lưới điện phân phối - Tiếp tục triển khai thi công 14 công trình chuyển tiếp từ năm 2021 sang (đã hoàn tất 12/14 công trình; 02 công trình đã hoàn tất hơn 90% khối lượng). Ninh Thuận, ngày 28 tháng 07 năm 2022 Số: 277/KT+ Đang lập hồ sơ mời thầu thi công 05 công trình; thẩm định hồ sơ BCKTKT 02 công trình; 04 công trình đang trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế.

Tổng số CBNV của đơn vị tính đến nay là trên 500 người... - ảnh: ĐL- NT

Năm 2022, Công ty được Tổng công ty giao nhiệm vụ thực hiện 11 công trình sửa chữa lớn; trong đó, 03 công trình sửa chữa trạm 110kV; 05 công trình sửa chữa lưới trung, hạ áp; và 01 công trình sửa chữa máy biến áp và 02 công trình sửa chữa kiến trúc, với tổng chi phí sửa chữa là 25.692 triệu đồng. Cụ thể: Sửa chữa Trạm 110kV: 02 công trình chuẩn bị khởi công (đang lựa chọn gói thầu giám sát và vật tư A cấp); 01 công trình đang lập hồ sơ thiết kế; Sửa chữa lưới trung, hạ áp: Đang quyết toán 03 công trình (chuyển từ năm 2021 sang) và 02 công trình đang thi công sửa chữa; Sửa chữa MBA: Hoàn tất quyết toán (chuyển từ năm 2021 sang); Sửa chữa kiến trúc: Hoàn tất quyết toán 01 công trình (chuyển từ năm 2021 sang); 01 công trình đang lựa chọn nhà thầu thi công sửa chữa.

Sau 30 năm xây dựng và phát triển, Công ty Điện lực Ninh Thuận đã vượt qua khó khăn ban đầu, từng bước thực hiện thắng lợi mục tiêu điện khí hoá nông thôn, mang ánh sáng điện lưới đến với đồng bào các dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa; tạo điều kiện thuận lợi để bà con được hưởng lợi từ các chương trình điện nông thôn, từng bước xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân Ninh Thuận.

Từ những kết quả đạt được, qua 30 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành, Công ty Điện lực Ninh Thuận đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng ba năm 1997; Huân chương lao động hạng nhì năm 2002; Huân chương lao động hạng nhất năm 2010 vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2005-2009, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2014, năm 2019; Cờ thi đua của Chính phủ năm 2019 và nhiều Cờ thi đua, Bằng khen của các Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Giấy khen của Tổng công ty Điện lực miền Nam.

Nguyễn Hương 

Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập