27/05/2022 lúc 06:34 (GMT+7)
Breaking News

Nam Long (NLG) báo lãi 1.478 tỷ đồng vượt 8% chỉ tiêu lợi nhuận

CTCP Đầu tư Nam Long (mã CK: NLG) đã công bố báo cáo tài chính (BCTC) quý 4/2021 và luỹ kế cả năm 2021 với doanh thu và lợi nhuận tăng cao so với cùng kỳ.

CTCP Đầu tư Nam Long (mã CK: NLG) đã công bố báo cáo tài chính (BCTC) quý 4/2021 và luỹ kế cả năm 2021 với doanh thu và lợi nhuận tăng cao so với cùng kỳ.

Nam Long (NLG) báo lãi 1.478 tỷ đồng vượt 8% chỉ tiêu lợi nhuận

Theo BCTC quý 4, doanh thu thuần trong kỳ đạt 4.418 tỷ đồng, gấp gần 5 lần so với quý cùng kỳ, doanh thu chủ yếu được đóng góp từ doanh thu bán căn hộ.

Sau khi trừ giá vốn lãi gộp đạt 1.545 tỷ đồng, cao gấp hơn 6 lần cùng kỳ năm ngoái.

Doanh thu tài chính giảm mạnh từ 649 tỷ đồng xuống còn hơn 56 tỷ đồng. Chi phí bán hàng tăng mạnh từ 42 tỷ đồng lên 380 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng thêm 75%.

Nhờ lãi gộp ở mức cao nên kết quả Nam Long vẫn báo lãi sau thuế gần 769 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ, tuy nhiên lãi ròng chỉ đạt 361 tỷ đồng, giảm 42% so cùng kỳ.

Lũy kế cả năm 2021, Nam Long đạt 5.205 tỷ đồng doanh thu thuần, cao gấp hơn 2 lần cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.478 tỷ đồng, tăng 74%, trong đó lãi ròng đạt 1.071 tỷ đồng.

Năm 2021, NLG đặt kế hoạch 13.519 tỷ doanh thu và 1.367 tỷ LNST. Như vậy, kết thúc năm 2021 mặc dù đã vượt 8% chỉ tiêu lợi nhuận nhưng công ty mới chỉ thực hiện được 38% chỉ tiêu doanh thu.

Tính đến 31/12/2021, NLG có lượng hàng tồn kho ở mức rất cao với 15.490 tỷ đồng cao gấp gần 2,6 lần số dư đầu kỳ. Trong đó tập trung lớn nhất là ở các dự án Izumi, Southgate, Paragon Đại Phước, Vàm Cỏ Đông.

Khoản nợ phải trả tăng cao lên mức hơn 10.100 tỷ đồng, trong đó nợ vay ngắn hạn ở mức 1.293 tỷ, nợ vay dài hạn ở mức 2.315 tỷ đồng.

Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập