27/09/2023 lúc 05:26 (GMT+7)
Breaking News

Nam Định đầu tư giao thông để mở đường phát triển

Thời gian qua, tỉnh Nam Định đã tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ, toàn diện nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư, tạo nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Xác định mạng lưới giao thông chính là huyết mạch của nền kinh tế - xã hội, do đó việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông luôn được tỉnh Nam Định ưu tiên hàng đầu.

Hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông của Nam Định những năm qua đã có bước phát triển đáng kể. Đường sắt Bắc Nam qua địa bàn tỉnh dài 42km, với 6 nhà ga thuận lợi cho việc vận chuyển hành khách và hàng hóa. Hệ thống sông gồm 04 sông lớn cấp quốc gia: sông Hồng, sông Đào, sông Đáy, sông Ninh Cơ chảy qua 253,5km và 3,5km kênh Quần Liêu, cùng với hệ thống cảng sông, bến thủy nội địa và 15 sông địa phương với tổng chiều dài 268km, thuận tiện cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa. Hệ thống giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh (số liệu đến tháng 3/2022) có chiều dài hơn 12 nghìn km, trong đó 01 tuyến cao tốc 20,4km; 05 tuyến quốc lộ 259,5km; 12 tuyến tỉnh lộ 269,37km, đường đô thị: 465,5km; đường huyện: 376,1 km; đường xã, liên xã 1.696,06km; đường GTNT: 9.207,4km.

Đưa cầu vượt Thịnh Long vào khai thác nhằm kết nối các khu kinh tế, khu công nghiệp, dịch vụ nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế du lịch, tăng sức hút đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, Nam Định là tỉnh phát triển khá của cả nước. Ngay trong năm 2021, năm đầu nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, với quan điểm “giao thông đi trước mở đường” UBND tỉnh đã xem xét bổ sung quy hoạch phát triển giao thông vận tải các tuyến đường bộ mới: Nam Định - Lạc Quần - Yên Định; Lạc Quần - Ngô Đồng; Lạc Quần - tuyến đường bộ ven biển… để tăng cường tính kết nối, giảm tải cho Quốc lộ 21, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Hệ thống máy móc được huy động để xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Nam Định

Bên cạnh đó, những tháng đầu năm 2022, tỉnh chủ trương tập trung nguồn lực triển khai thực hiện một số dự án lớn, công trình trọng điểm của tỉnh: Giai đoạn II dự án Đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình; Xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Nam Định; Tỉnh lộ 485B, 487B, 488B, 488C; Xây dựng đường trục trung tâm phía nam thành phố Nam Định… Trong đó, Dự án tuyến đường bộ mới Nam Định- Lạc Quần- Đường bộ ven biển với chiều dài khoảng 24,65km, Dự án hoàn thành sẽ giảm tải cho tuyến đường QL.21, đặc biệt là đoạn Nam Định - Lạc Quần. Tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Nam Định có tổng chiều dài toàn tuyến là 65,58km đi qua 24 xã, thị trấn thuộc ba huyện Giao Thủy, Hải Hậu, Nghĩa Hưng, Dự án khi hoàn thành, đưa vào khai thác sẽ kết nối các trung tâm kinh tế, chính trị của ba huyện ven biển; kết nối giao thông với các tuyến quốc lộ: 37B, 21, 21B; kết nối tuyến đường trục phát triển của tỉnh và tỉnh lộ 490C, góp phần hoàn thiện mạng lưới đường bộ ven biển trong khu vực. Dự án Xây dựng đường trục phát triển nối Vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình với tổng chiều dài tuyến khoảng 46,0 km, đi qua 2 huyện Ý Yên và Nghĩa Hưng của tỉnh Nam Định. Cùng với việc xây dựng cầu Đống Cao, tuyến đường trục phát triển khi hoàn thành sẽ kết nối Vùng kinh tế biển của tỉnh với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, các trung tâm kinh tế, chính trị trong khu vực, kết nối giao thông với các tuyến như: QL10, QL37B, QL.37C, QL21B, ĐT.490C, ĐT.488C, Tuyến đường bộ ven biển. Dự án hoàn thành sẽ tạo tiền đề cho việc khai thác và sử dụng có hiệu quả quỹ đất, tài nguyên biển và vùng ven biển, giảm chênh lệch giữa các vùng, thu hút nhà đầu tư, tạo việc làm và phát triển du lịch, phát huy lợi thế của vùng đất giầu tiềm năng, góp phần quan trọng trong phát triển KT-XH của tỉnh Nam Định, góp phần ứng phó với thiên tai, biển đổi khí hậu, nước biển dâng, củng cố an ninh quốc phòng.

 Tuyến đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mở ra không gian phát triển về đô thị, công nghiệp, đặc biệt là vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định kết nối với tuyến giao thông huyết mạch quốc gia cao tốc Bắc-Nam

Những công trình giao thông quan trọng được hoàn thành sớm đưa vào sử dụng sẽ tạo đột phá mở đường thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, kết nối hài hòa hạ tầng giao thông của tỉnh với mạng lưới giao thông quốc gia, vùng kinh tế, nâng cao năng lực vận tải để tạo cơ hội thu hút đầu tư, tạo việc làm và góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nam Định, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Nam Định lần thứ XX./.

Đại diện Nam Đồng bằng sông Hồng