16/07/2024 lúc 05:01 (GMT+7)
Breaking News

MSB lãi trước thuế hơn 3.300 tỷ đồng sau 6 tháng, tăng 7% so cùng kỳ

Kết thúc quý II/2022, tổng tài sản của MSB tăng trưởng 6,5% so với cùng kỳ năm 2021, đạt trên 195.000 tỷ đồng. Sau 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của MSB đạt gần 3.336 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ và thực hiện 49% kế hoạch năm.
MSB lãi trước thuế hơn 3.300 tỷ đồng sau 6 tháng, tăng 7% so cùng kỳ

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) công bố báo cáo tài chính quý II/2022 với lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm đạt gần 3.336 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ và thực hiện 49% kế hoạch năm (6.800 tỷ đồng).

Trong đó, thu nhập lãi thuần - nguồn thu chính của ngân hàng đạt 4.024 tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ. Lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối tăng mạnh 181% so với cùng kỳ 2021 lên 561 tỷ đồng. Hoạt động chứng khoán đầu tư mang về khoản lãi gần 662 tỷ đồng thay vì lỗ 8 tỷ như cùng kỳ.

Mặt khác, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ giảm đến 74% xuống còn 580 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2022. Hoạt đồng chứng khoán kinh doanh tiếp tục ghi nhận lỗ 1,4 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh khác của ngân hàng lỗ đến 635 tỷ đồng trong 6 tháng.

Riêng trong quý II, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ giảm đến 88% so với cùng kỳ. Hoạt động chứng khoán kinh doanh và hoạt động kinh doanh khác cũng lỗ lần lượt 1,4 và 390 tỷ đồng. Dù đã hoàn nhập 115 tỷ đồng trích lập dự phòng, lợi nhuận trước thuế quý II của MSB vẫn giảm 7% so với cùng kỳ xuống còn 1.841 tỷ đồng.

Tính đến 30/6/2022, tổng tài sản của ngân hàng đạt hơn 195.000 tỷ đồng, giảm 4,2% so với đầu năm. Cho vay khách hàng đạt 110.400 tỷ đồng, tăng 8,8%. Dự phòng rủi ro đạt 1.401 tỷ đồng, giảm đến 16,9% so với đầu năm. Huy động vốn từ khách hàng tăng 3,9%, đạt 98.326 tỷ đồng.

Ngoài ra, nợ xấu nội bảng giảm 6% so với đầu năm xuống còn 1.663 tỷ đồng, kéo theo tỷ lệ nợ xấu giảm từ 1,74% xuống 1,5%.

Năm 2022, MSB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 6.800 tỷ đồng, tăng 34% so với năm trước; tổng tài sản tăng 14% lên 233.000 tỷ đồng. Huy động vốn và tăng trưởng tín dụng của ngân hàng lần lượt tăng 15% và 25%; Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 3%.

Trong năm 2022, MSB còn có kế hoạch thoái vốn tại Công ty tài chính TNHH một thành viên cộng đồng (FCCOM). Đây là công ty có vốn điều lệ 500 tỷ đồng và thuộc sở hữu 100% của MSB.

Châu Hiệp