27/09/2023 lúc 15:13 (GMT+7)
Breaking News

Lào Cai:Triển khai Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững

Cụ thể hóa các quyết định, nghị quyết của Thủ tướng Chính phủ và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai trong lĩnh vực nông nghiệp; ngày 21/3/2022, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Kế hoạch số 109/KH-UBND triển khai thực hiện Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.

Kế hoạch nhằm mục đích khai thác tiềm năng, lợi thế về đất đai, khí hậu, bản sắc văn hóa, tri thức địa phương; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật để phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn một cách đồng bộ góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp hàng hóa, phát triển kinh tế đồi rừng gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông sản để nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp. Phát triển nông thôn toàn diện gắn với xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nhân dân; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; xây dựng nông thôn xanh, sạch, đẹp, an ninh, trật tự được bảo đảm.

Để có thể thực hiện triển khai đạt kết quả tốt nhất, tại kế hoạch UBND tỉnh Lào Cai đưa ra 6 mục tiêu đến năm 2025 là: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản bình quân đạt 5 - 5,5%/năm; tăng năng suất lao động nông, lâm, thủy sản đạt bình quân trên 6%/năm. Mở rộng và phát triển thị trường, nhất là thị trường xuất khẩu với tốc độ tăng giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản bình quân đạt 5 - 6%/năm.

Nâng cao thu nhập người dân, giảm nghèo bền vững: Thu nhập của cư dân nông thôn cao hơn 1,5 lần so với năm 2020 (đạt 40 triệu đồng/người/năm); tỷ lệ hộ nghèo đa chiều ở nông thôn giảm bình quân 3 - 5%/năm. Tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội giảm xuống dưới 53%, tỷ lệ lao động nông nghiệp được đào tạo đạt trên 13,5%.

Toàn tỉnh có 74% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 40% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; có 04 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 01 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

huyen-bao-thang-lao-cai-215984

Phấn đấu đến năm 2025, toàn tỉnh có 04 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới (Ảnh: ST).

Phát triển nền nông nghiệp xanh, thân thiện với môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm ô nhiễm môi trường nông thôn, giảm phát thải khí nhà kính. Tỷ lệ che phủ rừng duy trì ổn định ở mức 60%, phấn đấu có ít nhất 20% diện tích rừng trồng được cấp chứng chỉ rừng bền vững, chứng chỉ hữu cơ.

Ngoài những mục tiêu đã đề ra, UBND tỉnh đã đưa ra 8 nhiệm vụ cần triển khai trong giai đoạn 2021 - 2025 và 9 giải pháp chính giúp hoàn thành mục tiêu và hoàn thành nhiệm vụ đã đặt ra. 

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu, trong 05 năm 2021 - 2025 việc tổ chức lại sản xuất, sản phẩm sản xuất đạt chất lượng, truy xuất nguồn gốc đáp ứng thị trường trong và ngoài nước, lựa chọn các ngành hàng có tiềm năng, lợi thế so với sản phẩm nhập khẩu cùng loại để đẩy mạnh phát triển, cạnh tranh trên thị trường là rất cần thiết. Đây là tiền đề để chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững tỉnh Lào Cai đạt hiệu quả tốt nhất./.

Lê Vũ