24/05/2022 lúc 00:45 (GMT+7)
Breaking News

Lào Cai: Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ lần thứ 4

Chiều ngày 27/9, Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai tổ chức phiên họp thường kỳ lần thứ 4. Đồng chí Vũ Xuân Cường - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.
Chiều ngày 27/9, Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai tổ chức phiên họp thường kỳ lần thứ 4. Đồng chí Vũ Xuân Cường - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Tham dự phiên họp có các đồng chí: Trịnh Xuân Trường - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Vũ Văn Cài - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Thường trực HĐND; Thường trực Đoàn ĐBQH; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, lãnh đạo các sở ngành liên quan tỉnh.

Trong tháng 9/2021, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức khảo sát về tình hình mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ chăm sóc sức khỏe và phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh; khảo sát việc thực hiện vốn đầu tư công trên địa bàn một số huyện; tham gia cùng Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật của người đứng đầu trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnh; chuẩn bị nội dung giám sát chuyên đề việc thực hiện Nghị quyết 26/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh quy định một số chính sách phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh đã tiếp tục theo dõi, giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh khoá XVI. Cụ thể: Tỉnh đã ban hành 56 Nghị quyết quy định các chính sách chi ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025, trong đó có 22 Nghị quyết thực hiện từ giai đoạn 2016 - 2020 tiếp tục thực hiện giai đoạn 2021-2025; 34 Nghị quyết ban hành chính sách thực hiện trong giai đoạn 2021-2025. Mặc dù còn gặp phải nhiều khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện, nhưng với sự chủ động, linh hoạt chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh nên các nhiệm vụ đều được thực hiện tốt theo đúng quy định của pháp luật và chương trình kế hoạch đề ra.

Đồng chí Lưu Thị Hiên - Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Đối với việc giải quyết ý kiến kiến nghị cử tri từ đầu nhiệm kỳ đến hết kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa XV, UBND tỉnh đang tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo giải quyết và trả lời cử tri, các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan giải quyết và trả lời ý kiến kiến nghị cử theo quy định, tổng hợp báo cáo kết quả giải quyết và trả lời tại kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh. 

Thảo luận tại phiên họp, các ngành, địa phương đã phân tích những kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc để đề xuất giải pháp tháo gỡ trong thời gian tới. Trong đó có một số hạn chế đề nghị tỉnh xem xét như: Nghị quyết ban hành còn chưa đủ căn cứ, điều kiện; thiếu biểu mẫu; căn cứ pháp lý chưa chính xác, thể thức văn bản một số nghị quyết chưa đúng, thời gian gửi nghị quyết sau kỳ họp đến HĐND tỉnh còn chậm, chưa đảm bảo thời gian luật định,...

 

Đồng chí Vũ Xuân Cường - Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận phiên họp.

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Vũ Xuân Cường - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các Ban, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục triển khai, tổ chức thực hiện và hoàn thành tốt các nội dung kế hoạch đã đề ra. Các sở, ban, ngành, địa phương cần đưa ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19. Văn phòng tham mưu cần rà soát, hệ thống hóa các quy định, quy trình xử lý, giải quyết công việc trong hoạt động của HĐND, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh đôn đốc các cơ quan đơn vị chủ động chuẩn bị nội dung trình kỳ họp cuối năm của HĐND tỉnh đảm bảo chất lượng và thời gian theo quy định./.

Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập