23/06/2024 lúc 19:14 (GMT+7)
Breaking News

Lào Cai: Bức tranh kinh tế 6 tháng đầu năm 2022

Theo báo cáo của Cục Thống kê tỉnh Lào Cai, GRDP 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh tăng 7,14% so với cùng kỳ năm 2021, xếp thứ 8/14 tỉnh Trung du miền núi phía Bắc và xếp thứ 29/63 tỉnh, thành phố.

Theo đó, 6 tháng đầu năm 2022, khu vực dịch vụ phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ sau đại dịch COVID-19. Các hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch sôi nổi trở lại. Cụ thể, tăng trưởng khu vực dịch vụ 6 tháng đầu năm đạt 9,27%, đóng góp 3,56 điểm phần trăm vào mức tăng chung: ngành bán buôn, bán lẻ tăng 10,50% so với cùng kỳ năm trước, đóng góp 0,62 điểm phần trăm; vận tải, kho bãi tăng 10,31%, đóng góp 0,45 điểm phần trăm; dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 33,13%, đóng góp 0,66 điểm phần trăm; thông tin và truyền thông tăng 5,82%, đóng góp 0,29 điểm phần trăm; hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 7,18%, đóng góp 0,27 điểm phần trăm; hoạt động giáo dục và đào tạo tăng 6,05%, đóng góp 0,35 điểm phần trăm...

du-lich

Ngành dịch vụ phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ trong 6 tháng đầu năm.

Bên cạnh đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, 6 tháng năm 2022 chiếm tỷ trọng 13,72%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 40,66%; khu vực dịch vụ chiếm 36,53%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 9,09%. Trong 6 tháng đầu năm, khu vực này chịu ảnh hưởng của giá vật tư nông nghiệp tăng cao, một số mặt hàng nông sản gặp khó khăn về thị trường tiêu thụ; giá thức ăn chăn nuôi, thủy sản liên tục tăng... vì vậy mức tăng trưởng không cao, tăng 3,24%.

Ngành công nghiệp 6 tháng đầu năm 2022 tăng 6,47% so với cùng kỳ năm 2021, đóng góp 1,93 điểm phần trăm vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm toàn nền kinh tế. Cụ thể, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo duy trì tốt, tiếp tục đóng vai trò động lực dẫn dắt tăng trưởng của nền kinh tế với mức tăng 13,07%, đóng góp 1,37 điểm phần trăm. Ngành khai khoáng tiếp tục gặp khó khăn do dịch COVID-19 và ảnh hưởng giá nguyên, nhiên vật liệu đầu vào tăng cao (giá xăng, dầu tăng cao trong thời gian vừa qua), sản lượng quặng Apatít giảm sâu, ước đạt 60,24% so với cùng kỳ năm trước đã ảnh hưởng trực tiếp đến tăng trưởng của toàn ngành khai khoáng. So với cùng kỳ, ngành khai thác 6 tháng đầu năm chỉ đạt 88,64%. Ngành Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước tăng 16,79%, đóng góp 1,60 điểm phần trăm. Ngành xây dựng tăng 2,56%, đóng góp 0,21 điểm phần trăm vào mức tăng chung.

be-tong-quang-minh2

Ngành xây dựng tăng 2,56%, đóng góp 0,21 điểm phần trăm vào mức tăng chung của tỉnh.

Trong mức tăng chung 7,14%, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,24%, đóng góp 0,48 điểm phần trăm vào mức tăng chung; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 5,63%, đóng góp 2,14 điểm phần trăm; khu vực dịch vụ tăng 9,27%, đóng góp 3,56 điểm phần trăm; Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 10,87% đóng góp 0,96 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung.

Trong điều kiện bình thường mới, những con số thể hiện bức tranh của nền kinh tế tỉnh Lào Cai đã có nhiều khởi sắc. Sự chỉ đạo, điều hành của HĐND, UBND tỉnh và các sở, ban, ngành cùng sự chung sức, đồng lòng của nhân dân trên địa bàn tỉnh đã giúp cho tỉnh đạt kết quả cao trong phát triển kinh tế - xã hội./.

Cơ quan Tây Bắc