19/06/2024 lúc 10:35 (GMT+7)
Breaking News

Lào Cai: Quản lý chặt chẽ việc bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản

Bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản là nhiệm vụ được sở TN&MT tỉnh Lào Cai chú trọng hàng đầu. Với quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ trên, Sở TN&MT tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt, huy động sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, ban, ngành, địa phương, cá nhân…

Bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản là nhiệm vụ được sở TN&MT tỉnh Lào Cai chú trọng hàng đầu. Với quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ trên, Sở TN&MT tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt, huy động sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, ban, ngành, địa phương, cá nhân…

Sở TN&MT(Sở Tài nguyên & Môi trường) tỉnh Lào Cai đã phối hợp chặt chẽ trong việc báo cáo tình hình thực tế, tham mưu đề xuất những nội dung trọng tâm để UBND tỉnh tập trung chỉ đạo, điều hành triển khai nhiệm vụ ngay sau dịp Tết về vấn đề khai thác khoáng sản đi đôi với bảo vệ môi trường.

Cụ thể, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức túc trực trong những ngày nghỉ Tết để đảm bảo việc xử lý các vấn đề phức tạp phát sinh có thể xảy ra; tăng cường công tác kiểm tra, bảo vệ khoáng sản trước, trong và ngay sau Tết.

Bên cạnh sự can thiệp tích cực của chính quyền, sở TN&MT tỉnh đã có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp trong ngành phối hợp thực hiện đúng nội dung cam kết về khai thác khoảng sản, cương quyết xử lý vi phạm theo đúng quy định.

Khai thác quặng tại Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai.

Để góp phần đảm bảo mục tiêu khai thác, chế biến đi đôi với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, Sở TN&MT Lào Cai tiếp tục triển khai và thực hiện một số giải pháp như: định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2025, tầm nhìn đến 2030; thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo; chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; tăng cường công tác thanh tra và đặc biệt kiên quyết đình chỉ hoạt động đối với các trường hợp vi phạm nghiêm trọng theo quy định của pháp luật.

Lào Cai là tỉnh được đánh giá có tiềm năng về tài nguyên khoáng sản. Đó là lợi thế để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng thời cũng là thách thức trong công tác quản lý Nhà nước về khai thác, chế biến khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường./.