06/02/2023 lúc 14:05 (GMT+7)
Breaking News

Lãi sau thuế quý III của Công ty CP Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo cả giảm 57%

Công ty CP Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo cả (HHV) đã có công văn giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại BCTC quý III/2022.

Theo Đèo cả (HHV), lợi nhuận sau thuế báo cáo riêng quý III đạt 46,5 tỷ đồng, giảm 57% so với cùng kỳ năm 2021.

Doanh thu riêng đạt 276 tỷ đồng, giảm 42,1 tỷ đồng (- 13,5%) so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, doanh thu hoạt động xây lắp ghi nhận giảm 54,9 tỷ đồng, giảm 25,6% so với cùng kỳ.

Đèo cả (HHV) giải trình, lợi nhuận sau thuế quý III/2022 bị sụt giảm là do đặc thù hoạt động thi công cầu, đường bị ảnh hưởng trực tiếp của thời tiết, nhất là giai đoạn bước vào mùa mưa, dẫn đến công tác thi công bị gián đoạn. Điều này khiến doanh thu xây lắp bị sụt giảm.

Ngoài ra, chi phí vốn tăng, đặc biệt đối với hoạt động thi công xây lắp, khan hiếm nguồn cung nguyên vật liệu, giá xăng dầu,... đã làm ảnh hưởng đến giá vốn hàng bán của Đèo cả.

Kết thúc 9 tháng đầu năm 2022, doanh thu riêng của Đèo cả đạt gần 609 tỷ đồng, tăng 8,3% so với cùng kỳ.

Trong đó, doanh thu hoạt động thi công xây lắp tăng 17,5 tỷ đồng, tăng 5,6%; doanh thu hoạt động duy tu bảo dưỡng hầm đường tăng 32,9 tỷ đồng, tăng 18,1%; doanh thu vận hành trạm thu phí tăng 7,3 tỷ đồng, tăng 16,6% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế riêng luỹ kế 9 tháng đầu năm của Đèo cả giảm 24% so với cùng kỳ. Đèo cả giải thích là do tỷ trọng giá vốn hàng bán tăng từ 67% lên 71,3%. Công ty cũng không phát sinh lợi nhuận bất tường từ các hoạt động khác.

Mặc dù, kết quả sản xuất kinh doanh riêng công ty mẹ ghi nhận kết qủa sụt giảm lợi nhuận so với cùng kỳ do ảnh hưởng chung của tình hình kinh tế vĩ mô, nhưng số liệu trên Báo cáo tài chính hợp nhất của Đèo Cả vẫn ghi nhận các chỉ tiêu tích cực.

Doanh thu thuần 9 tháng đầu năm 2022 đạt 1.478 tỷ đồng, tăng 18%, lên gần 233 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất kỳ 9 tháng kết thúc ngày 30/9 ghi nhận đạt 239,8 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ.

Nhìn chung, Đèo cả duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, tỷ trọng của các loại chi phí/doanh thu không có biến động quá lớn, đặc biệt chi phí quản lý doanh nghiệp giảm so với cùng kỳ năm 2021, phần lãi ghi nhận từ công ty liên doanh liên kết tăng.

Thanh Bút
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập