20/06/2024 lúc 21:45 (GMT+7)
Breaking News

Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Thanh Hoá khóa XVIII dự kiến thông qua 39 nghị quyết

Sáng 24/11/2023, Thường trực HĐND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức hội nghị thông báo dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh khóa XVIII; đánh giá hoạt động báo chí tháng 11/2023 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 12.
Đồng chí Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tham dự buổi họp báo có các đồng chí: Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Hữu Quyết, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, đồng chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, đại diện Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh đã thông tin về Kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo dự kiến, kỳ họp tổ chức trong 3 ngày, từ 12-14/12 tại Trung tâm hội nghị của tỉnh (25B), thành phố Thanh Hóa.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh sẽ nghe, cho ý kiến, thảo luận và quyết nghị về các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh và các báo cáo giám sát, báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh và xem xét, thông qua 39 nghị quyết, gồm: Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; Phê duyệt kế hoạch đầu tư công do tỉnh quản lý năm 2024; Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2023 do tỉnh quản lý (đợt 5); Giao kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 cho nhiệm vụ quy hoạch (đợt 3); Phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển ngân sách Trung ương năm 2024 hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 (đợt 1); Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2022; Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2024; Phương án phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2024; Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đường nối tiếp cầu Tổ Rồng đi xã Ngọc Phụng, huyện Thường Xuân giao với Quốc lộ 47, huyện Thường Xuân; Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án trụ sở Huyện ủy, Mặt trận Tổ quốc và khối đoàn thể chính trị - xã hội, huyện Bá Thước; Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Điều chỉnh tỷ lệ % phân chia số thu tiền bán tài sản (đất và tài sản gắn liền trên đất) của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc trung ương quản lý trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 176/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh; Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định cơ chế lồng ghép nguồn vốn trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; cơ chế huy động và sử dụng nguồn vốn tín dụng, nguồn vốn hợp pháp khác thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ban hành kèm theo Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND ngày 11/12/2022 của HĐND tỉnh Thanh Hóa; Chương trình phát triển đô thị Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040; Quy hoạch phân khu xây dựng tỉ lệ 1/2000 Khu công nghiệp số 16, Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa; Xem xét, phân cấp cho HĐND cấp huyện quyết định danh mục dự án đầu tư công, điều chỉnh danh mục dự án đầu tư công thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia theo quy định tại Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 của Chính phủ; Phê duyệt danh mục dự án phải thu hồi đất và danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trên địa bàn tỉnh năm 2024; Thông qua giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp doanh trại và mua sắm trang thiết bị, doanh cụ tại cơ quan Bộ chủ huy Quân sự tỉnh và đảo Hòn Mê; Giao biên chế công chức hành chính; phê duyệt số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2024 của tỉnh Thanh Hóa; Giao số lượng lao động hợp đồng làm giáo viên được hỗ trợ kinh phí trong các trường mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ; Giao số lượng cán bộ, công chức cấp xã năm 2024 của các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Chức danh, số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; chức danh, số lượng, mức thù lao đối với chủ tịch các hội đặc thù ở cấp xã; chức danh, số lượng, mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Quy định mức chi đảm bảo cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa tỉnh Thanh Hóa; Quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá; Phê duyệt Đề án đặt tên đường, phố trên địa bàn các thị trấn Kim Tân và thị trấn Vân Du, huyện Thạch Thành; Phê duyệt Đề án đặt tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa; Phê duyệt đề án đặt tên đường, phố trên địa bàn thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa; Phê duyệt Đề án đặt tên đường, phố trên địa bàn thị trấn Quán Lào, thị trấn Thống Nhất, thị trấn Quý Lộc và thị trấn Yên Lâm, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa; Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Khu điều trị số 1 Bệnh viện Phụ sản tỉnh Thanh Hóa; Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất Trường THPT Thạch Thành 4, huyện Thạch Thành; Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng nhà khám chữa bệnh trung tâm Bệnh viện Đa khoa huyện Hậu Lộc; Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng nhà khám chữa bệnh Bệnh viện Đa khoa huyện Hoằng Hóa; Phê duyệt chủ trương đầu tư nâng cấp, cải tạo một số hạng mục, mua sắm thiết bị Sân vận động tỉnh và Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa; Quy định mức đóng bảo hiểm y tế cho đối tượng hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2024-2025; Điều chỉnh danh mục đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 và điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư năm 2022, năm 2023 nguồn ngân sách Trung ương của một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVIII; Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu; Nghị quyết Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Hải - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cảm ơn các cơ quan thông tấn báo chí đã tích cực thông tin tuyên truyền kịp thời, chính xác về tình hình và kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian qua cũng như phản ánh các vấn đề, bất cập diễn ra trong thực tiễn. Đồng thời trao đổi, làm rõ thêm một số vấn đề mà đại diện các cơ quan báo chí quan tâm.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hoá cũng mong muốn trong thời gian tới các cơ quan báo chí tiếp tục phối hợp tốt với Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh thông tin rộng rãi, kịp thời hoạt động của HĐND tỉnh cũng như việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh đến đông đảo cử tri, Nhân dân. Góp phần xây dựng chính quyền các cấp ngày càng vững mạnh, vì sự phát triển chung của tỉnh./.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao sự đồng hành của các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương trong việc tuyên truyền những thành tựu của tỉnh thời gian qua. Đồng chí mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, phản ánh kịp thời, toàn diện về đời sống chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh. Đặc biệt, trong thời gian tới đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục tuyên truyền, đưa tin đầy đủ, chính xác, kịp thời, khách quan Kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026; thành tựu kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2023; quan tâm tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm lớn của tỉnh, của đất nước; đẩy mạnh công tác truyền thông chính sách góp phần nâng cao nhận thức của người dân, tạo sức mạnh tổng hợp hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; quan tâm thực hiện chiến lược chuyển đổi số trong các cơ quan báo chí.

Hải Nam