15/07/2024 lúc 15:52 (GMT+7)
Breaking News

KSB đạt doanh thu 283 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 72 tỷ đồng trong quý II

Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (KSB) vừa công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý II/2022. Theo đó, doanh thu và lợi nhuận đều đạt kết quả tốt. Công ty tiếp tục duy trì mảng kinh doanh cốt lõi là đá xây dựng, thúc đẩy sớm đưa mỏ Tam Lập vào hoạt động.
KSB đạt doanh thu 283 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 72 tỷ đồng trong quý II

Cụ thể, theo báo cáo doanh thu thuần đạt 283 tỷ đồng, lợi nhuật trước thuế đạt 72 tỷ đồng. Vào ngày 30/6/2022, tổng tài sản của công ty đạt 4.137 tỷ đồng tăng 153 tỷ đồng so với năm 2021.

Hiện tại, Công ty tập trung khai thác các mỏ đá chính là: Phước Vĩnh (30 ha), Tân Mỹ (41 ha), Thiện Tân 7 (12 ha).

Theo Ban Lãnh đạo KSB, KSB đang có ưu thế khi sở hữu các mỏ đá trữ lượng lớn, vị trí thuận lợi. Ngoài ra, ngành khai thác đá xây dựng tiếp tục được kỳ vọng cao trong thời gian tới khi áp lực giải ngân đầu tư công đang rất lớn vào những quý cuối năm 2022.

Bên cạnh đó, trong quý III năm nay KSB sẽ xúc tiến đưa vào khai thác mỏ Tam Lập là một mỏ có chất lượng tốt và liền kề với mỏ Phước Vĩnh với diện tích 24 ha.

Năm 2022, KSB đặt ra kế hoạch kinh doanh với doanh thu là 1.200 tỷ đồng, tăng 19,3%. Lợi nhuận sau thuế 280 tỷ đồng, tăng 10,8% so với kết quả thực hiện của năm 2021.

Để hiện thực hóa mục tiêu nói trên cũng như kế hoạch tăng trưởng trong những năm tới, ngoài việc tiếp tục khai thác các mỏ đá tiềm năng, KSB còn tập trung vào việc đầu tư để mở rộng giai đoạn 2 KCN Đất Cuốc (nay là KCN KSB), nhằm đưa sản phẩm vào kinh doanh từ năm 2023.

Bên cạnh đó, KSB cũng đang xúc tiến đầu tư các KCN mới tại Đồng Nai, Bình Dương để gia tăng quỹ đất kinh doanh cho những năm tiếp theo.

Trước đó, quý I/2022, KSB ghi nhận doanh thu đạt 262 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 42 tỷ đồng.

Như vậy doanh thu 6 tháng đầu năm 2022 đạt 545 tỷ đồng tương đương gần 50% kế hoạch doanh thu của cả năm 2022.

Ban Lãnh đạo KSB cho biết, do đặc thù ngành đá xây dựng nói chung và KSB nói riêng, doanh thu của KSB thường có điểm rơi vào quý III và quý IV hằng năm. Do đó, KSB sẽ hoàn thành vượt chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Châu Hiệp