04/02/2023 lúc 09:43 (GMT+7)
Breaking News

Kon Tum thành lập HTX Dược liệu Du lịch Ngọc Linh H80

Xác định kinh tế tập thể có vai trò quan trọng trong cơ cấu sản xuất hàng hóa, tạo điều kiện các tập thể, cá nhân tham gia liên kết, hỗ trợ nhau cùng phát triển, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân và giảm nghèo bền vững, chiều ngày 8/8, huyện nghèo 30a Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum đã tổ chức thành lập HTX Dược liệu Du lịch Ngọc Linh H80 Kon Tum.

Đây là HTX có đông thành viên đông nhất của tỉnh Kon Tum hoạt động kinh doanh lĩnh vực này, và là mô hình điểm của tỉnh. HTX đặt mục tiêu cung cấp dịch vụ đầu vào cho các thành viên; hỗ trợ thành viên tiêu thụ sản phẩm nông sản; hướng dẫn sản xuất đạt năng suất, hiệu quả; giúp thành viên hoàn thiện kỹ năng quản lý quy trình sản xuất; cung cấp các dịch vụ phi nông nghiệp nhằm tạo nguồn thu bền vững; chăm lo lợi ích của các thành viên, tương trợ lẫn nhau giữa các thành viên và HTX. Ngày tại buổi thành lập có gần 200 thành viên trên địa bàn toàn quốc đăng ký góp vốn trở thành thành viên HTX.

Tỉnh Kon Tum hiện có gần 220 HTX, với tổng giá trị tài sản gần 300 tỷ đồng. Bình quân mỗi năm nguồn vốn mỗi HTX đạt từ trên 1,3 tỷ đồng trở lên.Thu nhập mỗi thành viên đạt 50 triệu đồng/năm; tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người dân, cùng chúc sức đồng lòng xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, từng bước khẳng định vị trí, vai trò nền tảng của kinh tế tập thể trong nền kinh tế quốc dân./.

Đình Chiểu

...
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập