14/07/2024 lúc 21:45 (GMT+7)
Breaking News

IDICO dự chi 720 tỷ đồng trả cổ tức tiền mặt, chuyển niêm yết sang HOSE

Tỷ lệ cổ tức Tổng công ty IDICO (Mã: IDC) tạm ứng cho năm 2021 là 24% bằng tiền mặt, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận về 2.400 đồng. IDC cũng thông qua kế hoạch chuyển niêm yết 300 triệu cổ phiếu sang Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE).

Tỷ lệ cổ tức Tổng công ty IDICO (Mã: IDC) tạm ứng cho năm 2021 là 24% bằng tiền mặt, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận về 2.400 đồng. IDC cũng thông qua kế hoạch chuyển niêm yết 300 triệu cổ phiếu sang Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE).

IDICO dự chi 720 tỷ đồng trả cổ tức tiền mặt, chuyển niêm yết sang HOSE

Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty IDICO (Mã: IDC) vừa công bố nghị quyết về việc tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 với tỷ lệ 24% (2.400 đồng/cp). Nguồn vốn lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 30/9. Hiện công ty chưa công bố báo cáo tài chính quý III.

Ngày 10/11 đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là 9/10.

Với 300 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính IDICO sẽ chi khoảng 720 tỷ đồng để trả cổ tức. Trong đó, CTCP Tập đoàn SSG sẽ nhận về 162 tỷ, tương ứng tỷ lệ sở hữu 22,5%. Thời gian dự kiến thanh toán vào ngày 25/11.

Cùng với đó, HĐQT IDICO cũng thông qua kế hoạch chuyển niêm yết 300 triệu cổ phiếu sang Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE). Ban lãnh đạo xác định sẽ hoàn tất các thủ tục niêm yết trên HOSE trước ngày 31/1 năm sau.

Trước đó, IDC đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để thông qua điều chỉnh kế hoạch tổng doanh thu lên 1.711 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế trên 1.032 tỷ đồng, lần lượt tăng 72% và 124% so với mục tiêu hồi tháng 4. Đại hội cũng tăng tỷ lệ cổ tức năm nay từ 10% lên 40%, gồm 30% tiền mặt và 10% cổ phiếu.

IDICO cũng đặt mục tiêu duy trì mức chia cổ tức bằng cổ phiếu và tiền mặt khoảng 30% - 45% trong vòng 5 - 7 năm tới.

Trên thị trường, cũng như các cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp khác, cổ phiếu IDC bắt đầu tăng phi mã từ vùng 17.000 đồng/cp đầu năm 2020 lên 59.300 đồng/cp chốt phiên 15/10/2021.

Mới đây, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa có công văn gửi Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh về việc IDICO kiến nghị cho phép được khảo sát, nghiên cứu đầu tư một phần dự án Khu công nghiệp – Đô thị Cù Bị (huyện Châu Đức).

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giao Ban Quản lý chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xem xét đề nghị của IDICO và cho ý kiến tham mưu, đề xuất UBND tỉnh trong tháng 10/2021.