24/06/2024 lúc 10:52 (GMT+7)
Breaking News

HOSE nhắc nhở hàng loạt doanh nghiệp vi phạm lĩnh vực chứng khoán từ năm 2020

Mới đây, Phó Tổng giám đốc Sở giao dịch Chứng khoán Tp.HCM Trần Anh Đào đã có công văn nhắc nhờ hàng loạt doanh nghiệp niêm yết do vi phạm quy định báo cáo và công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, có những vi phạm từ năm 2020.

 

HOSE nhắc nhở hàng loạt doanh nghiệp vi phạm lĩnh vực chứng khoán từ năm 2020

Cụ thể, đối với Công ty CP Khoáng sản và Vật Liệu Xây dựng Lâm Đồng (LBM), qua rà soát nghĩa vụ công bố thông tin của tổ chức niêm yết, HOSE thấy công ty này chưa công bố thông tin giải trình chênh lệch lợi nhuận đối với báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2020, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020, báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2021.

Để đảm bảo quyền lợi cổ đông, lãnh đạo HOSE nhắc nhở LBM nghiêm túc thực hiện quy định pháp luật trên thị trường chứng khoán.

Tại Công ty CP Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Tp.HCM (FDC), ngày 9/5, HOSE đã nhận được công văn của FDC công bố thông tin Nghị quyết HĐQT ngày 28/3/2022 về việc hợp tác phát triển đầu tư dự án tại Bến Lức, Long An.

Giá trị góp vốn của FDC vào dự án là 280 tỷ đồng, lớn hơn 15% tổng tài sản của công ty tại ngày 31/12/2021 (804 tỷ đồng) căn cứ trên báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2021.

Căn cứ quy định tại điểm m khoản 1 Điều 11 của Thông tư 96 "Công ty đại chúng phải công bố thông tin bất thường trong thời hạn 24 giờ kể từ khi xảy ra các sự kiện sau: quyết định mua, bán tài sản hoặc thực hiện giao dịch có giá trị lớn hơn 15% tổng tài sản công ty....".. Do đó, FDC đã chậm công bố thông tin theo quy định, HOSE nhắc nhờ và đề nghị công ty phải tuân thủ quy định công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Tương tự, tại Công ty CP Searefico (SRF), qua rà soát chưa thấy công ty này công bố thông tin giải trình chênh lệch lợi nhuận đối với báo cáo tài chính soát xét bán niên 2020, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020, báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2021. Do đó, lãnh đạo HOSE cũng nhắc nhở công ty thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật trên thị trường chứng khoán.

Ngoài ra, còn 2 doanh nghiệp niêm yết khác cũng bị HOSE nhắc nhở về việc công bố thông tin giao dịch với các bên có liên quan. Cụ thể, Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO (VIP), tại các báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020, 2021 VIP có phát sinh giao dịch với các bên liên quan.

Tuy nhiên, đến nay, HOSE vẫn chưa nhận được thông tin công bố của VIP. Ngoài ra, tại các báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng và năm 2020, 2021 của công ty không báo cáo về vấn đề này.

HOSE đề nghị công ty nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin, rà soát và thực hiện công bố thông tin bổ sung các Nghị quyết thông qua giao dịch với các bên liên quan và cập nhật đầy đủ vào báo cáo quản trị công ty.

Tại Công ty CP Vận tải Xăng dầu Vitaco (VTO). công ty cũng có phát sinh với giao dịch các bên liên quan nhưng không báo cáo tương tự như VIP. Do đó, HOSE cũng đề nghị công ty nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin, rà soát và thực hiện công bố thông tin bổ sung các Nghị quyết thông qua giao dịch với các bên liên quan và cập nhật đầy đủ vào báo cáo quản trị công ty.

Châu Hiệp