18/05/2022 lúc 10:06 (GMT+7)
Breaking News

Hơn 267 triệu cổ phiếu HHV sắp được niêm yết tại HOSE

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) vừa có quyết định chấp thuận niêm yết cổ phiếu HHV của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) vừa có quyết định chấp thuận niêm yết cổ phiếu HHV của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả.

Hơn 267 triệu cổ phiếu HHV sắp được niêm yết tại HOSE

Theo đó, hơn 267 triệu cổ phiếu HHV sẽ được niêm yết tại HoSE, tương ứng giá trị cổ phiếu niêm yết đạt hơn 2.670 tỷ đồng. Trước đó, cổ phiếu HHV đang giao dịch trên sàn UPCoM.

Được biết, HHV là đơn vị hoạt động chính trong mảng hạ tầng, với các dự án hạ tầng giao thông đường bộ lớn và trọng điểm như chuỗi dự án hầm Đèo Cả, hầm Cổ Mã, hầm Cù Mông, hầm Hải Vân, hầm đường bộ Phước Tượng - Phú Gia, cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn…

Chỉ số kinh doanh từ đầu năm 2021 cũng khá tích cực, bất chấp ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Kết thúc 9 tháng đầu năm, HHV đã hoàn thành kế hoạch kinh doanh đại hội đồng cổ đông thông qua với 1.285 tỷ doanh thu và 216 tỷ lợi nhuận.

Với kết quả trên, HĐQT HHV tiếp tục nâng mục tiêu doanh thu cả năm 2021 lên 2.000 tỷ đồng (tăng 65% so với kế hoạch đã được đại hội đồng cổ đông thông qua) và nâng mục tiêu lợi nhuận sau thuế lên 283 tỷ đồng (tăng 76% so với kế hoạch gốc).

So với kế hoạch mới điều chỉnh, HHV đã hoàn thành hơn 64% mục tiêu doanh thu và 76% mục tiêu lợi nhuận cả năm 2021.

Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập