24/05/2022 lúc 22:37 (GMT+7)
Breaking News

Hội nghị Báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

Sáng ngày 31/12, tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin – Truyền thông và Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp tổ chức Hội nghị Báo chí Toàn quốc tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ 2021.

Sáng ngày 31/12, tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin – Truyền thông và Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp tổ chức Hội nghị Báo chí Toàn quốc tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ 2021.

Báo cáo về công tác báo chí năm 2020, đánh giá khái quát giai đoạn 2016-2020 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, ông Lê Mạnh Hùng cho biết, thực hiện quy hoạch báo chí, trong năm 2020, cả nước đã giảm 71 cơ quan báo chí so với năm 2019.

Tính đến thời điểm này, cả nước còn 779 cơ quan báo chí, trong đó có 72 cơ quan có giấy phép hoạt động phát thanh, truyền hình, 142 báo, 612 tạp chí, 25 cơ quan báo chí điện tử độc lập.

Trong năm 61/78 cơ quan báo chí thuộc diện phải sắp xếp, qui hoạch đã thực hiện qui hoạch lại.

Hiện cả nước có hơn 41.000 người đang công tác tại các cơ quan báo chí với trên 21.000 người được cấp thẻ nhà báo (tăng 725 so với năm 2019).

Đặc biệt, do sự cạnh tranh mạnh mẽ của truyền thông xã hội, cùng những khó khăn của kinh tế do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, doanh thu của nhiều cơ quan báo chí giảm mạnh so với trước, nhất là đối với khối báo in và báo điện tử.

Theo thống kê chưa đầy đủ, nhiều cơ quan báo chí cho biết doanh thu đã giảm 70% so với năm 2019. Riêng khối truyền hình, phát thanh, doanh thu đạt gần 9.500 tỉ đồng, và chủ yếu nguồn thu đến từ các hợp đồng truyền thông, quảng cáo (trên 5.700 tỉ đồng, giảm 4% so với 2019).

Toàn cảnh Hội nghị 

Phó Trưởng Ban tuyên giáo trung ương cho biết, trong năm 2020 vừa qua, các cơ quan báo chí đã thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng thông tin của Đảng, Nhà nước, bám sát mục tiêu giữ vững ổn định chính trị, sự đồng thuận của xã hội và lòng tin của nhân dân đối với Đảng, thông tin kịp thời, trung thực, toàn diện đời sống chính trị, kinh tế, xã hội trong nước và quốc tế, là diễn đàn tin cậy của nhân dân.

Năm 2020 cũng là năm mà công tác ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin xấu độc, chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam, thông tin vi phạm pháp luật Việt Nam trên không gian mạng đã đạt được hiệu quả cao nhất từ trước tới nay. Đặc biệt, từ cuối tháng 8-2020 đến nay đã có nhiều biện pháp ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin bôi nhọ, xuyên tạc về các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước ta, đồng thời triển khai đồng bộ hệ thống kỹ thuật để giám sát, phát hiện và chặn lọc các nguồn tin xấu độc trên không gian mạng.

Nhận định về các thách thức, ông Hùng cho rằng, chuyển đổi số trong lĩnh vực báo chí, truyền thông sẽ diễn ra mạnh mẽ và rất nhanh. Báo chí không chỉ đóng vai trò là nguồn thông tin phản ánh mọi lĩnh vực đời sống xã hội mà trong thời kỳ mới phải là “bộ lọc” thông tin, kiến giải những vấn đề mang tính bản chất từ hiện tượng xã hội.

Sự dịch chuyển phương thức tiếp cận thông tin của người đọc, nghe, xem từ bị động sang chủ động và công nghệ định hướng, dẫn dắt. Nguồn thu quảng cáo tiếp tục dịch chuyển mạnh sang các nền tảng truyền thông mới.

Từ đây đặt ra nhiệm vụ cần đẩy mạnh chuyển đổi số, áp dụng các công nghệ đo lường hiệu quả trong hoạt động chỉ đạo, quản lý báo chí. Có cơ chế, giải pháp thúc đẩy phát triển nhóm cơ quan báo chí chủ lực để thực hiện tốt công tác định hướng dư luận xã hội, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng…

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam với đại biểu của tạp chí Việt Nam Hội nhập tại Hội nghị 

Về nhiệm vụ năm 2021, ông Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh các cơ quan báo chí cần đẩy mạnh tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tập trung thông tin, tuyên truyền, phản ánh các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng của đất nước, đặc biệt là thông tin, tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong đó nhấn mạnh kết quả đạt được; triển khai đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, thông tin về bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp và bầu cử Quốc hội khóa XV, các Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 – 2025 và Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021 – 2030…; tăng cường các tuyến tin, bài liên quan đến công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; thông tin tuyên truyền về đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực; bảo vệ chủ quyền biển đảo; thông tin các hoạt động phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Các cơ quan quản lý báo chí tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước; phối hợp với Hội Nhà báo và cơ quan chủ quản nhằm tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, quản lý hoạt động báo chí; tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, kịp thời đề xuất, kiến nghị các biện pháp, giải pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Đổi mới công tác chỉ đạo tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tổ chức họp giao ban định kỳ giữa các đơn vị liên quan để đánh giá kết quả và thống nhất cơ chế, phương thức tuyên truyền xuyên suốt, đồng bộ với sự tham gia của các cơ quan báo chí ở các loại hình báo chí.

Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan và hệ thống báo chí để rà soát, đánh giá đầy đủ, toàn diện những vấn đề phát sinh, bất cập của quy định pháp luật, làm cơ sở đề xuất sửa đổi Luật Báo chí trong năm 2021, trong đó chú trọng quản lý nội dung đi đôi với quản lý nền tảng, công nghệ.

Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập