24/06/2024 lúc 03:31 (GMT+7)
Breaking News

Học viện Hành chính Quốc gia tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2023

Vừa qua, Học viện Hành chính Quốc gia đã ban hành thông báo về việc “Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2023” theo hình thức đào tạo chính quy và vừa học vừa làm.

Theo đó, tại văn bản số 2401/TB-HCQG được Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia ký ban hành thì năm nay Học viện tuyển sinh trình độ Thạc sĩ với 398 chỉ tiêu đến từ 7 ngành học theo chương trình đào tạo định hướng ứng dụng.

  1. Ngành Quản lý công;
  2. Luật hiến pháp và luật hành chính;
  3. Chính sách công;
  4. Quản lý kinh tế;
  5. Tài chính – Ngân hàng;
  6. Quản lý văn hóa;
  7. Lưu trữ học

Được biết, theo công bố thì thời gian nhận hồ sơ xét tuyển sẽ đến hết ngày 12/12/2023.

Cụ thể chi tiết thông tin tuyển sinh dưới đây:

      

 

Huy Thủy