21/06/2024 lúc 12:31 (GMT+7)
Breaking News

Hiệu quả tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Ngày 19/8, UBND tỉnh Đắk Nông đã tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ – CP của Chính phủ về tín dụng chính sách đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Đồng chí Lê Văn Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh Đắk Nông chủ trì Hội nghị.

Dự hội nghị gồm các đồng chí: Đỗ Thị Thu Thảo, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam, Uỷ viên HĐQT NHCSXH Việt Nam; Hoàng Minh Tế, Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Việt Nam. Về phía tỉnh Đắk Nông có đồng chí Điểu K’Ré, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; cùng đại diện các sở, ban, ngành, địa phương liên quan cùng dự.

Toàn cảnh Hội nghị.

Qua 20 năm thực hiện Nghị định số 78 /2002/NĐ – CP của Chính phủ, được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy – HĐND – UBND tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh và sự phối hợp chặt chẽ của cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức hội, đoàn thể, sự nỗ lực không ngừng của đội ngũ cán bộ làm công tác tín dụng chính sách trên địa bàn, nguồn vốn tín dụng chính sách đã được đầu tư đến 100% xã, thị trấn trên địa bàn huyện; qua đó tạo điều kiện cho người nghèo và các đối tượng chính sách có nhu cầu, đủ điều kiện được tiếp cận với đồng vốn tín dụng chính sách một cách thuận lợi, kịp thời; giúp cho 163.160 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được vay vốn, góp phần giúp cho trên 17.931 hộ thoát nghèo; giúp cho hơn 4.042 lượt hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn cải thiện đời sống; thu hút tạo việc làm cho trên 24.408 lượt hộ gia đình, lao động; giúp cho 62.128 học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập, không để học sinh sinh viên nào phải bỏ học vì khó khăn về tài chính; hỗ trợ xây mới và cải tạo 156.930 công trình nước sạch vệ sinh môi trường ở nông thôn; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 567 ngôi nhà cho hộ nghèo…

Bản đồ dư nợ qua từng thời kỳ.

Từ 03 chương trình tín dụng nhận bàn giao ban đầu khi thành lập Chi nhánh NHCSXH tỉnh Đắk Nông, với tổng dư nợ là 29,155 triệu đồng, trong đó gần 50% là nợ quá hạn, nợ khó đòi; thì đến 30/6/2022 Chi nhánh NHCSXH tỉnh đã và đang triển khai thực hiện được 18 chương trình tín dụng chính sách với tổng dư nợ đạt 3.527.883 triệu đồng, gấp hơn 121 lần so với thời điểm thành lập; với trên 69 ngàn hộ nghèo và các đối tượng chính sách còn dư nợ, chiếm 42% số hộ dân trên địa bàn toàn tỉnh (163.450 hộ); 1.580 ban quản lý tổ TK&VV trên tất cả các thôn bon, tổ dân phố, chất lượng hoạt động của các Ban quản lý Tổ cũng như chất lượng tín dụng chính sách ngày càng được củng cố, kiện toàn và nâng cao.

Cùng với hoạt động cho vay, NHCSXH huyện đã và đang tập trung huy động các nguồn lực tài chính đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu vay vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách, tổng nguồn vốn được giao tính đến ngày 30/6/2022 đạt 4.075.210 triệu đồng, tăng 4.066.007 triệu đồng, tăng 443 lần so với năm 2004 (29.155 triệu đồng).

Được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh với phương châm "năm sau cao hơn trước" do vậy tính đến 30/6/2022 tổng nguồn vốn nhận ủy thác tại địa phương đạt 244 tỷ đồng tăng 193 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 3,87% so với năm 2014 và 238 tỷ đồng so với năm 2004, tỷ lệ tăng 42,4%.

Toàn tỉnh có hơn 1.580 Tổ Tiết kiệm Vay vốn tại 789 thôn, bon, buôn, tổ dân phố là cầu nối mang nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước đến với người dân. Hoạt động điểm giao dịch xã duy trì ổn định, hiệu quả. Đến nay, toàn tỉnh có 71 điểm giao dịch xã, phường, thị trấn, tạo thuận lợi rất lớn cho người dân trong quá trình vay vốn, trả lãi, gốc ngân hàng. Chất lượng tín dụng không ngừng được nâng cao. Đến hết tháng 6/2022, nợ quá hạn tại NHCSXH tỉnh Đắk Nông chỉ chiếm 0,15% tổng dư nợ.

Đ/c Đỗ Thị Thu Thảo, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam, Uỷ viên HĐQT NHCSXH Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Đồng chí Đỗ Thị Thu Thảo, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam, Uỷ viên HĐQT NHCSXH Việt Nam đã biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao sự vào cuộc tích cực, phối hợp chặt chẽ của các phòng ban, đoàn thể, cơ quan liên quan, NHCSXH, các xã, phường, thị trấn, thôn bon, tổ dân phố, TT&VV trên địa bàn và sự đồng tình ủng hộ của nhân dân góp phần thực hiện thắng lợi Nghị định số 78/2002/ NĐ – CP của Chính phủ. Đồng chí nhấn mạnh, Đắk Nông cần tiếp tục đổi mới, tham mưu các chương trình tín dụng phù hợp với nhu cầu giảm nghèo, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế tại địa phương.

Bên cạnh những kết quả đạt được trong quá trình thực hiện tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác tại địa phương vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc, tồn tại: Nguồn lực để thực hiện các chương trình tín dụng chính sách vẫn còn hạn chế; Chất lượng hoạt động tín dụng chính sách giữa các địa phương, đơn vị nhận ủy thác không đồng đều; Công tác phối hợp giữa hoạt động khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, hỗ trợ kỹ thuật chuyển giao công nghệ, tiêu thụ sản phẩm.. của các tổ chức nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp,... với hoạt động tín dụng chính sách xã hội chưa được gắn kết chặt chẽ; Hạ tầng giao thông đi lại còn nhiều khó khăn, được mùa mất giá vẫn cứ tiếp diễn nên ảnh hưởng không nhỏ đến thu nhập của người dân,…

Đ/c Lê Văn Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Cũng tại Hội nghị, Đồng chí Lê Văn Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh nhận định, vai trò của tín dụng chính sách đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, là công cụ, giải pháp có tính căn cơ, lâu dài để Tỉnh ủy, HĐND - UBND tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch về giảm nghèo, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, phục hồi, phát triển kinh tế theo Nghị quyết số 11/NQ-CP. Đồng chí nhấn mạnh, Thành tựu đã đạt được của tín dụng chính sách có thể được đánh giá là “điểm sáng” và là một trong những “trụ cột” trong hệ thống các chính sách giảm nghèo của địa phương, khẳng định sự đúng đắn, hiệu quả trong việc duy trì và phát triển mô hình tổ chức, phương thức quản lý tín dụng với tính ưu việt và những đặc thù riêng của NHCSXH khác với các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh.

Các đơn vị chủ lực linh hoạt tranh thủ nguồn lực từ Trung ương kết hợp với nguồn lực địa phương, bảo đảm thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Đ/c Điểu K’Ré, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Đồng chí Điểu K’Ré, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ nhấn mạnh, tín dụng ưu đãi đóng góp rất quan trọng trong công cuộc xoá đói, giảm nghèo tại Đắk Nông thời gian qua, đồng thời cũng cần tập trung những giải pháp thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác giai đoạn tiếp theo đến năm 2030: tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 40 - CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW; Tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp để tiếp tục ổn định và nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách xã hội; Tăng cường công tác kiểm tra giám sát đối với hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, các Tổ TK&VV, tình hình sử dụng vốn của người vay; tiếp tục nâng cao chất lượng kiểm tra kiểm soát nội bộ của NHCSXH...

Phối hợp hiệu quả giữa các hoạt động khuyến công, khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, hỗ trợ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, tiêu thụ sản phẩm của các tổ chức Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp, các doanh nghiệp và các tổ chức chính trị - xã hội với hoạt động tín dụng chính sách; tăng cường vai trò của Chủ tịch UBND cấp xã tham gia xác nhận đối tượng đủ điều kiện vay vốn làm cơ sở để NHCSXH cho vay; tham gia vào công tác kiểm tra, giám sát tín dụng chính sách tại cơ sở; tiếp tục thực hiện tốt việc công khai thông tin, chủ trương chính sách liên quan đến hoạt động tín dụng chính sách xã hội tại Điểm giao dịch xã; tiếp tục củng cố kiện toàn Ban đại diện HĐQT NHCSXH; tăng cường phối hợp tốt với các cơ quan thông tin truyền thông, cơ quan Báo Đài để làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách tín dụng ưu đãi để mọi tầng lớp nhân dân biết, hiểu và tuân thủ nghiêm túc các quy định, nâng cao chất lượng bình xét đối tượng cho vay, hướng dẫn người vay sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả và thực hiện đầy đủ các cam kết với ngân hàng.

Trao tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị định 78.

Nhân dịp này, nhiều tập thể và cá nhân được tuyên dương vì có nhiều đóng góp trong thực hiện các chương trình tín dụng chính sách ưu đãi trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Ban Đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh cũng đã trao 4 căn nhà tình nghĩa cho 4 hộ nghèo tại các huyện Tuy Đức, Đắk Glong, Krông Nô và Đắk Song./.

Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh Đắk Nông trao tặng 4 căn nhà tình nghĩa cho 4 hộ nghèo.

Võ Hà